Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Vicemerė V. Gibienė: „Mokinių skaičiui sumažėjus perpus, pokyčiai švietimo sistemoje yra būtini“

9:56, 2018-04-03

Pokyčiai Alytaus švietimo sistemoje – opus klausimas ir švietimo bendruomenei, ir miesto vadovams. Nors Alytuje per dešimtmetį mokinių skaičius sumažėjo kone perpus, veikiančių švietimo įstaigų skaičius iki šiol nesikeitė, o bandymai ieškoti sprendimo sulaukia audringos reakcijos ir aštrių diskusijų.

 

Tad kokių veiksmų reikėtų imtis, kad būtų maksimaliai patenkinti visų suinteresuotų pusių poreikiai ir pokyčiams pribrendusi sistema jų sulauktų?

 

Alytaus vicemerė Valė Gibienė pastebi, kad apie būtinybę optimizuoti ir pertvarkyti Alytaus švietimo įstaigas, kalbama jau keletą metų.

 

2016 metais Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Alytaus sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Pagal jį jau yra numatytas įstai­gų op­ti­mi­za­vi­mas nuo šių metų rugsėjo 1 dienos: vi­sos pa­grin­di­nės mo­kyk­los tu­ri tap­ti pro­gim­na­zi­jo­mis ir Piliakalnio progimnazija – l Dzūkijos mokyklos skyriumi, keičiant į  pradinę mokyklą.

 

Tačiau vicemerė įsitikinusi, kad ir galiojantį planą reikia koreguoti, kadangi, įvertinus mokinių skaičių visose miesto mokyklose, Alytaus miesto savivaldybės administracija pasisakė už vienos – Vidzgirio pagrindinės mokyklos uždarymą.

 

V. Gibienės teigimu, pagal mokinių skaičių mieste, švietimo įstaigų Alytuje yra per daug. Tad siekiant pagerinti sąlygas tiek mokytojams, kurie galėtų turėti daugiau kontaktinių valandų, tiek taupant ir efektyviau naudojant savivaldybės biudžeto lėšas, reikia optimizuoti mokyklų tinklą.

 

„Tiek metų apie tai kalbame, bet vis pritrūksta politinės valios. Žinoma, kad tai yra sunkus sprendimas, bet mes privalome žiūrėti ūkiškai, nes kiekvienos įstaigos išlaikymas kainuoja nemažai miesto biudžeto lėšų. Norėtųsi, kad miesto demografinė padėtis keistųsi ir gyventojų skaičius didėtų, tačiau realybė yra kitokia ir tą reikia pripažinti bei įvertinti, o ne ignoruoti“, - teigė vicemerė.

 

Ji priminė, kad miesto savivaldybė dėl Vidzgirio mokyklos uždarymo, nesulaukusi švietimo bendruomenės pritarimo, kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją. Tad, koks likimas laukia minėtos mokyklos, paaiškės gavus atsakymą iš ministerijos.

 

Tiesa, savo nuomonę dėl vienos Alytaus mokyklų uždarymo dar turės pareikšti ir miesto politikai.

 

Vicemerė išskyrė ir dar vieną miesto švietimo įstaigą – Piliakalnio progimnaziją, dėl kurios likimo taip pat kilo nemažai diskusijų. Pagal dabar galiojantį tinklo pertvarkos planą numatoma, kad nuo šių metų rugsėjo 1 dienos Piliakalnio progimnazija turi tapti Dzūkijos mokyklos pradinių klasių skyriumi.

 

V. Gibienės nuomone, Pirmajame Alytuje esanti mokykla galėtų tapti labai stipria pradine mokykla. Vicemerė kategoriškai paneigė sklandančius nuogąstavimus, kad taip yra siekiama šią mokyklą po metų ar dvejų visai uždaryti. „Tai yra tik interpretacija. Žinoma, jeigu išsikelsi sau tokį tikslą – uždaryti, tai mokykla ir bus uždaryta, bet savivaldybės pozicija yra tą mokyklą išsaugoti“, - teigė vicemerė.

 

Ar Piliakalnio progimnazija taps Dzūkijos mokyklos skyriumi, paaiškės balandžio mėnesį vyksiančiame tarybos posėdyje.

 

„Visų miesto švietimo sistemai būtinų sprendimų priėmimas pirmiausia priklauso nuo sąmoningo bei brandaus visuomenės požiūrio į situaciją ir politikų ryžto“, - neabejoja vicemerė V. Gibienė. 

Ankstesni straipsniai