Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje - 26 klausimai

11:39, 2019-09-20

2019 m. rugsėjo 25 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyks Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu bus svarstomi 26 klausimai.

 

POTVARKIS

 

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 5-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2019 m. rugsėjo 18 d.  Nr.  M-49  Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 59, 103 punktais, s u š a u k i u  2019 m. rugsėjo 25 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimo Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

 

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-29 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

3. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

 

4. Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo (Giedrė Lazarevičė, asmens duomenų apsaugos pareigūnė; 10 min.)

 

5. Dėl Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Alytaus kultūros centro įstatų patvirtinimo (Klaudija Aleksandravičiūtė, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorė; 10 min.)

 

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

 

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

 

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

 

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties nutraukimo prieš terminą (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

 

12. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų turto perėmimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

13. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu (A. Juonienė; 10 min.)

 

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje; 5 min.)

 

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo (Rima Mockevičienė, administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.)

 

16. Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 5 min.)

 

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019-06-27 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019–2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-396 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2019–2020 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

22. Dėl pritarimo tarptautinio bakalaureato programų diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje (V. Valūnas; 5 min.)

 

23. Dėl konkurso Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti paskelbimo (V. Valūnas; 5 min.)

 

24. Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigas (V. Valūnas; 5 min.)

 

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

26. Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

Savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti savivaldybės mero pareigas Jurgita Šukevičienė

 

Ankstesni straipsniai