Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus miesto savivaldybė siūlo paramą verslui – 60 tūkst. eurų

15:02, 2018-08-22

Pradėjus naują verslą neretai itin kruopščiai skaičiuojamas kiekvienas centas, o finansinė pagalba iš šalies atrodo neįkainojama. Alytaus miesto savivaldybė ragina pasinaudoti smulkiajam ir vidutiniam verslui skirta parama ir kviečia verslininkus pasidalinti 60 tūkst. eurų iš miesto biudžeto.

 

Kasmet miesto savivaldybė skelbia kvietimą dalyvauti Ekonominės plėtros programoje, norėdama sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką Alytuje. Ne išimtis ir šie metai, o verslininkams yra numatyta paskirstyti net 60 tūkst. eurų. Tiesa, bendras kompensacijų iš programos lėšų dydis negali viršyti 2 500 eurų vienam pareiškėjui.

 

Kas gali gauti paramą?

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Andrė Zenevičienė teigė, kad finansinę paramą gali gauti Alytaus mieste registruoti ir veikiantys fiziniai asmenys, labai mažos įmonės, turinčios mažiau nei dešimt darbuotojų, mažos įmonės, kuriose dirba mažiau nei penkiasdešimt žmonių ir vidutinės įmonės, sukūrusios iki 250 darbo vietų.

 

A. Zenevičienė akcentavo, kad paraišką teikianti įmonė turi būti registruota ir savo veiklą vykdyti Alytuje. Jeigu paramos kreipiasi fizinis asmuo, jis turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, o jo kuriamas verslas taip pat turi būti plėtojamas Alytuje.

 

Kokios išlaidos yra kompensuojamos?

 

„Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai gali kreiptis į savivaldybę dėl įmonės steigimo išlaidų kompensavimo. Maksimali kompensuojama suma – 350 eurų. Taip pat gali būti kompensuojama iki 100 eurų pradinėms steigimosi išlaidoms ir iki 250 eurų darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidoms“, - teigė A. Zenevičienė.

 

Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė teigė, kad įmonės gali teikti prašymą skirti finansinę paramą verslo plano (tokiu atveju kompensuojama suma būtų iki 1 000 eurų) bei investicinio projekto ir paraiškos parengimo daliniam kompensavimui (iki 100 proc. verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui).

 

„Ekonominės plėtros programoje galima dalyvauti kreipiantis dėl paskolos palūkanų dalinio finansavimo. Finansuojama iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų verslo paskolos palūkanų išlaidų, bet ne daugiau 1 500 eurų. Maksimalus palūkanų finansavimo terminas – ne ilgiau kaip trejus metus nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos“, - teigė A. Zenevičienė.

 

Siekdama paskatinti verslą Alytaus miesto savivaldybė Ekonominės plėtros programos lėšomis skiria lėšų nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam finansavimui  - pirmus veiklos metus iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 eurų.

 

Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos sutartis įregistruota Registrų centre.

 

„Finansavimas skiriamas ir gavus valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Lietuvos darbo biržos administruojami projektai) – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, taip pat  -švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei, kai įmonė plečia savo veiklą ir jai reikalinga įrangos nuoma, lektorių ar mentorių paslaugos ar kai įmonė kuria prototipą.

 

Kai įmonė plečia ar toliau vykdo savo įprastinę veiklą, finansuojama iki 50 proc. suteiktų paslaugų vertės, kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. suteiktų paslaugų vertės“, - finansavimo kriterijus įvardijo A. Zenevičienė.

 

Kur reikia kreiptis dėl finansavimo?

 

Šiemet paraiškų teikimas dėl finansavimo iš Ekonominės plėtros programos tęsis iki šių metų spalio 31 dienos, tad norintieji pasinaudoti finansine pagalba turėtų suskubti ir jau dabar pateikti reikiamas dokumentus.

 

Prašymai skirti lėšų ir jų priedai priimami su lydraščiu ir registruojami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt. Visa detali informacija yra skelbiamas interneto portale  http://www.alytus.lt/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skatinimas. 

 

Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus specialistė Andrė Zenevičienė tel. (8 315) 55 139

 

Mob. tel. 8 620 24409, el. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Ankstesni straipsniai