Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Paskutinį spalio ketvirtadienį šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis

13:55, 2019-10-25

Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis šaukia ketvirtąjį tarybos posėdį, kuris vyks rugpjūčio 29 dieną, 9 val., Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2019 m. spalio 24 d.  Nr.  M-55 Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 59, 103 punktais,

 

s u š a u k i u  2019 m. spalio 31 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

 

1. Dėl asociacijos Alytaus aeroklubo skundo dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. Kppn-88 (Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas; 10 min.)

 

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Gediminas Daukšys, savivaldybės tarybos narys; 10 min.).

 

3. Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo (G. Daukšys; 10 min.)

 

4. Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

 

5. Dėl delegavimo į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

6. Dėl Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 5 min.).

 

7. Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimo (Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė; 5 min.)

 

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Sovienė; 5 min.)

 

9. Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo (VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ viešojo transporto administravimo padalinio vadovė Diana Klimenkienė; 5 min.).

 

10. Dėl Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo (Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; 5 min.)

 

11. Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo (A. Tarasevičius; 5 min.)

 

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Tarasevičius; 5 min.)

 

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-269 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Tarasevičius; 5 min.)

 

14. Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (Jonas Muzikevičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas; 5 min.).

 

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

 

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

 

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja; 10 min.)

 

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo (A. Guzienė; 10 min.).

 

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Guzienė; 5 min.)

 

20. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

 

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-17 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo (M. Matažinskas; 5 min.)

 

22. Dėl 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) nutraukimo prieš terminą ir Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro (M. Matažinskas; 5 min.).

 

23. Dėl žemės sklypo Lankų g. 12, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (M. Matažinskas; 5 min.)

 

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

 

25. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 5 min.)

 

26. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 5 min.).

 

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė, 5 min.).

 

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min. )

 

30. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

33. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 5 min.).

 

34. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui (A. Juonienė; 5 min.).

 

35. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 5 min.)

 

36. Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms (A. Juonienė; 5 min.)

 

37. Dėl pritarimo susitarimo memorandumui ir mero įgaliojimo jį pasirašyti (R. Mockevičienė; 5 min.)

 

38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

 

39. Dėl pritarimo Alytaus Likiškėlių progimnazijos „Erasmus+“ programos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“, „Apie vandenį“ įgyvendinimui  (V. Valūnas; 5 min.).

 

40. Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo (V. Valūnas; 5 min.)

 

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimo (Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 5 min.)

 

42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

Ankstesni straipsniai