Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Ekonomistas Gitanas Nausėda: „Alytus galėtų tapti vienu šalies ekonominio augimo centrų“

21:21, 2017-05-04

„Lietuvoje reikia identifikuoti 10–12 ekonominio augimo centrų, kuriuose būtų sukurta tinkama infrastruktūra, norint pritraukti vietos ir užsienio investicijas. Šiais ekonominio gyvenimo centrais galėtų tapti šalies didmiesčiai, turintys profesinio rengimo mokyklas, laisvų darbo rankų ir tam tikrą laisvųjų ekonominių zonų bei pramonės parkų kūrimo patirtį.“

 

Taip mano ekonomistas, SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda.

 

Jis – vienas iš antrojo Alytaus ekonomikos forumo, vyksiančio gegužės 11 d. Dzūkijos sostinėje, pranešėjų.

 

Jūsų dėmesiui – „Alytus plius“ pokalbis su savo įžvalgomis apie ekonomines regionų augimo perspektyvas mielai sutikusiu pasidalinti ponu G. Nausėda.

 

Jūsų pranešimo Alytaus forume tema: Regionų konkurencingumas ir investicijos. Ar galėtumėte pasakyti, kurioje vietoje tarp kitų regionų būtent šiais dviems aspektais yra Dzūkijos kraštas?

 

Alytaus regioną reikėtų traktuoti platesniame regionų, kurie stengiasi sukurti tam tikrą pridėtinę vertę, kontekste.

 

Vilnius traukia investuotojus iš esmės nedarydamas nieko, tuo tarpu kitiems tenka ieškoti būdų pritraukti investicijas.

 

Regionams ne visada pakanka jų pačių pastangų. Dėl to mes ir prabilome apie tai, kad reikalinga regionų politika. Tai neturėtų būti tik deklaracijos, bet iš tiesų kuriami tam tikri ekonominio gyvenimo centrai. Jų neturėtų būti daug, dešimt –penkiolika, kurie gana tolygiai padengtų visą Lietuvos teritoriją. Turėtų būti užtikrinamas maksimaliai palankus darbo jėgos judėjimas į tuos centrus, kuriuose ir kurtųsi investicijos, vystytųsi įmonės.

 

Alytus, kaip miestas patyręs tikrai nemažai nuosmukių ir pakilimų, galėtų tapti vienu iš tokių centrų.  

 

Ar ne per vėlai mes kalbame apie regionus, jeigu kartais net ministerijose kalbant apie ekonomiką, pasakoma, kad yra Vilnius ir likusi Lietuva? Jeigu valstybėje nėra regioninės politikos, ar kalbėjimas apie regionus, regioninę politiką nėra tik tuščias oro virpinimas?

 

Mes pramiegojome pirmą ES finansavimo laikotarpį.  Pramiegojome ta prasme, kad finansavimas regionuose davė trumpalaikę pridėtinę vertę statybos sektoriui, bet nesukūrė naujų ilgalaikių darbo vietų. Kita bėda, kad įgyvendinti projektai ilgalaikėje perspektyvoje pareikalaus lėšų jiems išlaikyti ir tvarkyti, o ES pinigų jau nebus.

 

Nepaisant to, kad išties pakankamai praradome ir laiko, ir lėšų prasme, nereikėtų gyventi fatalistinėmis ir pesimistinėmis nuotaikomis. Prisimenu, ir Kaunas buvo vadinamas vos ne nurašytu miestu, pasimetusiu tarp Vilniaus ir Klaipėdos.

 

Šiandien jau kalbama, kad Kaunas savo dinamika gali ir Vilnių pralenkti. Nėra beviltiškų situacijų. Reikia kryptingos politikos kiekvienai problemai spręsti, iniciatyvos.

 

Pasakysiu pavyzdį, kad ir privati iniciatyva kartais daug ką gali nuveikti. Štai Tauragėje susikūrė pramonės parkas, iš karto pritraukė keletą stambių investuotojų, toliau plečiasi, dar keletą hektarų žemės įsigijo. Tai rodo, kad ir patys žmonės gali išjudinti tą vežimą. Tiesa, nemanau, kad valstybė turėtų atsidėti tik į tokias iniciatyvas, ji turėtų pati tokių dalykų imtis, o ne palikti juos savieigai.

 

Kokias neišnaudotas galimybes investicijoms ir verslui matote Alytaus regione?  

 

Alytus turi Kolegiją, turi Profesinio rengimo centrą. Reikia išnaudoti specialistų parengimą būtent regioniniam verslui, o ne tam, kad jis išvažiuotų. Investuotojams yra svarbiausia laisvi ir kvalifikuoti darbo jėgos ištekliai. Visos kitos detalės – žemės nuoma ar jos pirkimas, viena ar kita mokesčių lengvata, elektros instaliacija yra antraeiliai dalykai.

 

Alytus iš ankstesnių laikų turi gerą vardą dėl kvalifikuotų specialistų. Tikiuosi, kad jis tebėra ir dabar. Tai privalumas, kurio nereikia slėpti. Miestas turi stiprų pramonės potencialą ir jį labiau reikia išnaudoti.

 

Matyčiau ir Alytaus galimybes labiau išnaudoti savo turistinį potencialą, juolab, kad greta du kurortai: Druskininkai ir Birštonas. Miestas pakankamai gerai sutvarkytas, reikia tik rasti būdus bei formas, kaip pritraukti turistus, sugalvoti, ką jiems būtų galima pasiūlyti.

 

Mokesčių politika ir regionų konkurencingumas. Ar municipaliniai mokesčiai, jeigu tokie būtų, regionams nesuteiktų daugiau galimybių konkuruoti dėl investicijų pritraukimo?

 

Pirmiausiai reikia pačias savivaldybes suinteresuoti pritraukti investicijas. Anaiptol ne visuose regionuose Lietuvoje investuotojai yra vienodai laukiami. Kartais susidaro įspūdis, kad kai kuriose vietos savivaldybių tarybose, kuriose yra verslininkų, nelabai suinteresuotos tų naujų investuotojų  atėjimu. Baiminamasi, kad atėjęs pasiūlys didesnį atlyginimą specialistams, sudarys nereikalingą konkurenciją dėl darbo jėgos ar klientų.

 

Reikia savivaldybėms sukurti tokias paskatas, kad jų pajamos priklausytų nuo sukuriamų naujų darbo vietų ir sumokamų mokesčių. Finansų ministerija ta linkme jau eina.

 

Kitas sprendimas, kurį siūlyčiau – tam tikras gyventojų pajamų mokesčio progresyvumas. Būtent mažesni darbo mokesčiai regionuose ir galėtų sudaryti prielaidas atsirasti darbo jėgos kainos skirtumui, kuris galėtų tapti paskata verslui investuoti būtent Alytuje, o ne Vilniuje. Sutikime, kad  regionai šiandien neturi pakankamai svertų konkuruoti su sostine, pritraukiant verslą.

  

Naujasis Darbo kodeksas – kaip manote, jis labiau teigiamai ar neigiamai atsilieps regionų verslui ir konkurencingumui?

 

Lietuvoje taip jau kartais būna, kad dvi pusės ginčijasi dėl dokumento, kurio net neskaitė. Panašiai dabar yra ir dėl naujojo Darbo kodekso. Kadangi aš tą dokumentą skaičiau, tai pasakysiu, jog naujos nuostatos turės labiau teigiamą poveikį regionams. Konkurencingumo prasme tai tikrai yra žingsnis į priekį. Tai gali tapti užsienio investicijų pagyvėjimo priežastimi. Neatsitiktinai dabar paskelbta apie dideles investicijas Kaune, Marijampolėje ar Tauragėje - būtent verslas pirmiausiai vertina įsigaliosiančius naujus dalykus darbo santykiuose.

 

Į daugelį dalykų reikia žiūrėti šiek tiek plačiau. Kas iš tų popierinių garantijų, jeigu nėra konkurencijos darbo rinkoje. Kur tu nueisi, net ir auksines garantijas turėdamas, jeigu miestelyje yra tik vienas darbdavys. 

                                  

Kaip vertinate tokius renginius kaip Alytaus ekonominis forumas? Kokia jų reikšmė ir svarba? 

 

Forumai yra reikalingi, jeigu jie iš tiesų svarbūs regionui. Jeigu tai daroma tik dėl paukščiuko, formaliai, tai nieko gero. Šiuo atveju aš tikiuosi, kad šis forumas toks nebus. Tema iš tiesų yra svarbi, problemos dėl regioninės investicijų politikos ir ekonomikos regionuose yra aštrios. Manau, kad su prelegentų pagalba pranešimuose bei diskusijose pavyks išsakyti daug pozityvių minčių, padiskutuoti dėl galimų sprendimų. 

Ankstesni straipsniai