Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 15 360

Alytaus miesto biudžetas: projektinei veiklai lėšos neskirstomos, liūto dalis - švietimui

16:46, 2017-01-19

Alytaus politikai jau pradėjo svarstyti šių metų biudžeto projektą, kurio pajamos šiais metais siekia daugiau nei 48 mln. Kaip ir kasmet, kone pusė šių lėšų planuojama skirti švietimo įstaigoms. Šių metų biudžeto projekte yra ir naujovių: nėra paskirstytos lėšos programų projektinei veiklai.

 

Iš viso biudžeto projekte projektinei veiklai yra numatyta daugiau nei 200 tūkst., tačiau kuriai programai ir kiek jų bus paskirta, paaiškės svarstant biudžeto projektą atskiruose komitetuose.

 

Kol galutinis biudžeto projektas bus svarstomas tarybos posėdyje, miesto politikai pristato atskiroms sritims numatomą skirti finansavimą, argumentuoja, kaip ir kodėl buvo nuspręsta vienai sričiai skirti daugiau lėšų, kitai mažiau.

 

Švietimas

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius, kalbėdamas apie vieną daugiausiai biudžeto lėšų „suvalgančią“ programą – švietimą, teigė, kad šiemet švietimo įstaigoms numatyta daugiau nei 22 mln. eurų, kurios skirtos ugdymo procesui palaikyti ir ūkio aplinkai išlaikyti.

 

„Šiais metais biudžeto projekte yra padarytas pakeitimas: visa tai, kas susiję su infrastruktūra, mokyklų remontu, aplinkos tvarkymu, iš švietimo programos yra perkelta į turto valdymo programą“, - sakė A. Jaruševičius.

 

Iš 22 mln. eurų švietimui – 12 mln. eurų yra mokinio krepšelio lėšos iš valstybės biudžeto ir 10 mln. eurų – iš miesto biudžeto.

 

„Infrastruktūros programoje švietimo sistemai yra numatyta apie 300 tūkst. eurų, kurie bus skirti tęstiniams darbams atlikti: toliau tvarkysime darželių sanitarinius mazgus, bus baigiamos mokyklų sporto aikštynų rekonstrukcijos, kiti pradėti projektai“, - kalbėjo A. Jaruševičius.

 

Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė pabrėžė, kad biudžeto projektas parengtas pagal esamą situaciją mieste. „Apie mokyklų uždarymą šiuo metu nėra kalbama, todėl ir pinigai skiriami visoms miesto švietimo įstaigoms“, - argumentus, kokiais kriterijais remiantis formuojamas naujas biudžetas, vardijo vicemerė.

 

Anot jos, švietimo strategijos planas vis dar yra rengiamas, mokyklų tinklo pertvarkos planas taip pat svarstomas, todėl, jeigu būtų nuspręsta daryti pokyčius švietimo sistemoje metų eigoje, biudžetas ir būtų peržiūrimas iš naujo.

 

Alytaus miesto tarybos narė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Nijolė Makštutienė pasidžiaugė, kad 2017 metų biudžete švietimui numatytos lėšos tikrai yra pakankamos ir tenkinančios švietimo įstaigų poreikius iki pat metų pabaigos.

 

Visgi politikė akcentavo, kad biudžeto projekte pirmą kartą nėra numatyta lėšų nė vienai programai projektinei veiklai. „Tai yra naujovė, žiūrėsime, ar ji pasitvirtins. Praėjusiais metais mes patvirtinome naują finansavimo projektinei veiklai tvarką, kurioje numatyta, kad biudžetinės įstaigos projektinei veiklai finansavimo negali prašyti.

 

2016 metais švietimo projektinei veiklai buvo skirta virš 21 tūkst. eurų. Šiemet poreikis yra penkis kartus didesnis. Būtų labai gerai, jeigu pajėgtume išlaikyti praeitų metų lygį“, - svarstė N. Makštutienė.

 

Sportas

 

Svarstomame 2017 metų Alytaus miesto biudžeto projekte kūno kultūros ir sporto programai numatyta daugiau nei 1,7 mln. eurų. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas A. Jaruševičius pabrėžė, kad iš visų kūno kultūros ir sporto programai numatomų lėšų net 1,6 mln. eurų skiriama Alytaus sporto ir rekreacijos centrui.

 

A. Jaruševičius teigė, kad, kaip ir švietimo, taip ir sporto programos finansavimas numatomas tik įstaigų išlaikymui ir darbuotojų atlyginimams išmokėti, tačiau jokių lėšų – projektinei veiklai.

 

„Kalbant apie šias lėšas, reikės ieškoti kompromiso, nes vien sporto visuomenė pateikė 300 tūkst. eurų lėšų poreikį projektams, tačiau biudžeto projekte visų sričių projektams yra numatyta tik kiek daugiau nei 200 tūkst. eurų“, - kalbėjo A. Jaruševičius.

 

Kalbėdama apie kūno kultūros ir sporto programos finansavimą N. Makštutienė pridūrė, kad be didelio sporto visuomenės dėmesio sulaukusio projektinės veiklos nulinio finansavimo, yra numatytas ir nepakankamas finansavimas sportiniam ugdymui Alytaus sporto ir rekreacijos centre.

 

„Nežinau, kaip taip atsitiko, bet trenerių atlyginimams trūksta apie 200 tūkst. eurų. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius žadėjo peržiūrėti šią eilutę“, - sakė N. Makštutienė.

 

Ji patikino, kad nors ir nepavyks visų poreikių patenkinti, tačiau komitete bus itin kruopščiai svarstoma, kam ir kiek lėšų skirti projektinei veiklai.

 

Kultūra

 

Kultūros finansavimas jau antrus metus iš eilės sulaukia daugiau politikų dėmesio. Šių metų biudžete, kuris bus tvirtinamas taryboje vasario mėnesį, kultūros programai numatoma skirti daugiau nei 1,6 mln. eurų. Iš jų – net 1,5 mln. eurų keturioms daugiausiai iš miesto biudžeto finansuojamoms įstaigoms: Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui, Alytaus miesto teatrui, viešajai Jurgio Kunčino bibliotekai ir Kraštotyros muziejui.

 

Tiek vicemerė V. Gibienė, tiek N. Makštutienė pasidžiaugė, kad Alytus pamažu tampa kultūros centru, alytiškiai džiaugiasi mieste vykstančiais renginiais. 

Ankstesni straipsniai