Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės inf.  •    •  10:03, 2022-08-19

Paskutinį šio mėnesio ketvirtadienį, rugpjūčio 25 d. 9.00 val. šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis ir t e i k i ami tarybai svarstyti šie klausimai:

    1.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T-181 „Dėl valstybinės žemės sklypo Ulonų g. 67A, Alytaus mieste, nuomos“ pakeitimo (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)


    2.Dėl V. Vasiliausko individualios įmonės atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)


    3.Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  (S. Dumbliauskienė; 5 min.)


    4.Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės turto, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.)


    5.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.)
    6.Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (R. Paužienė; 5 min.)


    7.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-317 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomavimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.)
    8.Dėl savivaldybės būsto gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomojimo (R. Paužienė; 5 min.)


    9.Dėl nuomininko atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (R. Paužienė; 5 min.)


    10.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais Alytaus miesto šeimos centrui ir buveinės adreso pakeitimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.) 


    11.Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 5 min.)


    12.Dėl negyvenamųjų patalpų Jiezno g. 1, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 5 min.)


    13.Dėl negyvenamųjų patalpų Likiškėlių g. 12, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 5 min.)


    14.Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 12, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 5 min.)


    15.Dėl negyvenamųjų patalpų Tvirtovės g. 7, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 5 min.)


    16.Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 34-R2, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 5 min.)


    17.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimo Nr. T-234 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.) 


    18.Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus Dainavos progimnazijai (R. Paužienė; 5 min.)

    19.Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais (R. Paužienė; 5 min.)


    20.Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Alytaus kultūros centrui (R. Paužienė; 5 min.)


    21.Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn (R. Paužienė; 5 min.)


    22.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)


    23.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-316 „Dėl Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (P. Raškauskienė; 10 min.)


    24.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-317 „Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (P. Raškauskienė; 5 min.)


    25.Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų, struktūros ir pareigybių sąrašo projektams (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas; 10 min.)


    26.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)


    27.Dėl pritarimo susitarimui dėl 2019-12-19 jungtinės veiklos sutarties Nr. SR-1990 (3.9)/US19-382 pakeitimo ir įgaliojimo jį pasirašyti (A. Voverienė; 10 min.)


    28.Dėl atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 5 min.)


    29.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. T-68 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos sudarymo“ pakeitimo (V. Liaukuvienė; 5 min.)


    30.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)


    31.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-04-28 sprendimo Nr. T-149 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)


    32.Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2022–2023 m. m. sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)


    33.Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2022–2023 m. m. nustatymo (V. Valūnas; 10 min.)


    34.Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis ,,Karjeros specialistų tinklo vystymo“ projekte (V. Valūnas; 5 min.)


    35.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)


    36.Dėl Alytaus miesto savivaldybės formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo projektų, kuriuos vykdo įstaigos, kurių dalininkė arba steigėja nėra Alytaus miesto savivaldybė, finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Evaldas Martinka, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)


    37.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-330 „Dėl VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (E. Martinka; 5 min.) 


    38.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-330 „Dėl VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)


    39.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

 

 

 

Savivaldybės meras                                          Nerijus Cesiulis