Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Deleguoti Alytaus rajono savivaldybės atstovai

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  11:46, 2023-06-09
Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta, kas atstovaus savivaldybei Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijoje, Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime bei Vilniaus teritorinės ligonių kasos taryboje.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Birželio 8 d. vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta, kas atstovaus savivaldybei Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijoje, Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime bei Vilniaus teritorinės ligonių kasos taryboje.

 

Regiono plėtros tarybos kolegijoje – du rajono atstovai

 

Alytaus regiono plėtros tarybą sudaro atstovai iš 5 Alytaus apskrities savivaldybių: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono. Tarybos kolegija sudaroma iš visų jos steigėjomis esančių savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų tarybų narių.

 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu į tarybos kolegiją deleguota merė Rasa Vitkauskienė ir tarybos narys Justas Truncė.

 

Ši taryba priima sprendimus dėl priemonių, veiklų ir projektų, skatinančių regiono savivaldybių bendradarbiavimą, didinančių regiono patrauklumą bei žinomumą, prisidedančių prie darnios regiono plėtros, įgyvendinančių bendras regiono potencialą išnaudojančias iniciatyvas, sprendžiančių bendras regiono problemas įgyvendinimo ir finansavimo.

 

Savivaldybių suvažiavime savivaldybei atstovaus merė

 

Savivaldybės taryba į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavo merę Rasą Vitkauskienę bei tarybos narius Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovą Povilą Dzenkų ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos – Algirdą Vrubliauską.

 

Lietuvos savivaldybių asociacijai priklauso visos 60 savivaldybių.

 

Suvažiavimas yra aukščiausioji Asociacijos atstovaujamoji institucija. Suvažiavimas tvirtina, keičia ir papildo Asociacijos įstatus, nustato prioritetines veiklos kryptis ir užduotis, renka Asociacijos revizijos komisiją, prezidentą ir keturis viceprezidentus, priima nutarimus dėl prisijungimo prie tarptautinių vietos savivaldos organizacijų.

 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos taryboje – vienas rajono tarybos narys

 

Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje taip pat sudaroma stebėtojų taryba. Alytaus rajonui šioje taryboje atstovaus savivaldybės tarybos narys Česlovas Mulma.

 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba – kolegialus patariamasis organas. Taryba prižiūri, kaip sudaromos ir vykdomos teritorinės ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutartys,  prižiūri ir analizuoja teritorinės ligonių kasos finansinių išteklių naudojimą, nagrinėja ir sprendžia kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus, priskirtus teritorinės ligonių kasos funkcijoms.