Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus konservatoriai: miesto taryba - už įstatymo ribų

P. Labukas, A.Jučas, Š.Klėgeris, V. Jazepčikas  •    •  18:12, 2023-08-30
Tarybos nariai: Š. Klėgeris, A. Jučas, V. Jazepčikas ir P. Labukas.

KREIPIMASIS 

Į LR Vyriausybės atstovą Alytaus apskrityje

  

Alytaus miesto savivaldybės 10-oji taryba (toliau – Taryba) prisiekė šių metų balandžio 25 dieną, tačiau iki šios dienos savivaldybėje nėra paskelbta valdančioji dauguma ir jų programa. 

 

Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 13 ir 14 dalyse įtvirtinamos savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos sąvokos. Įstatymo VSĮ nuostatos yra vientiso teisės akto sudedamosios dalys, susijusios su kitomis to teisės akto normomis, todėl jos negali būti aiškinamos atskirai, t.y. nesudarius savivaldybės tarybos daugumos, negali būti sudaroma ir tarybos mažuma. Nesilaikant vietos savivaldos įstatymo yra pažeidžiami gyventojų ir į tarybą išrinktų tarybos narių tinkamo atstovavimo interesai.

 

Vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, tarybos nariai – savivaldybės bendruomenės atstovai sudaro savivaldybės tarybos daugumą, mažumą, opoziciją ir kitus junginius. Savivaldybės bendruomenė yra savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su savivaldybės administravimo subjektais. Taigi, savivaldybės bendruomenės atstovai, rinkimų į savivaldybės tarybas metu, gavę savivaldybės bendruomenės pasitikėjimą ir tapę savivaldybės tarybos nariais, privalo veikti savo bendruomenės ir valstybės interesų labui, vykdyti Konstituciją, Vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus.

 

Merui ir tarybai nesilaikant vietos savivaldos įstatymo, šios Tarybos priimamų sprendimų teisėtumas yra abejotinas, o gal ir apskritai neteisėtas. 

 

Savivaldybės tarybos nariams neįgyvendinant ar netinkamai įgyvendinant įstatymo nuostatas, Vyriausybės atstovai turėtų įvertinti, ar savivaldybės tarybos nariai tinkamai atstovauja savivaldybės bendruomenei ir veikia jos interesais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ 1082 p., „informaciją apie Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytų aplinkybių atsiradimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai teikia Vyriausybės atstovas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

 

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija Alytaus miesto savivaldybės taryboje (toliau – Frakcija) kreipiasi į LR Vyriausybės atstovą Alytaus apskrityje ir reikalaujame:

 

Kad miesto merui bei tarybai nesilaikant vietos savivaldos įstatymo ir artimiausiame miesto tarybos posėdyje nesudarius daugumos su atitinkama darbų programa, būtų kreiptasi į LR Vyriausybę dėl tiesioginio valdymo Alytaus miesto savivaldybėje įvedimo.


Nesilaikant vietos savivaldos įstatymo ir neužtikrinant tinkamo tarybos narių atstovavimo, pripažinti kaip neteisėtus ir panaikinti šiuos 10-osios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus:

 

2023 m. gegužės 4 d. sprendimą kuriuo buvo nuspręsta panaikinti skaidrią sporto klubų finansavimo tvarką ir perleisti sprendimus merui, vadovaujantis neaišku kokiais kriterijais. Šiuo metu Dainavos sporto klubas iš savivaldybės yra gavęs tik 100 tūkst. Eur, mažiausiai iš visų Lietuvoje žaidžiančių futbolo komandų A lygoje.


2023 gegužės 25 d. sprendimą, kuriuo buvo užkrauta papildoma našta tėvams ir nustatytas abonentinis 25 Eur mokestis už tai, kad vaikai lanko darželius.

    

    Povilas Labukas

    Andrius Jučas

    Vytas Jazepčikas

    Šarūnas Klėgeris 

 

Užs. Nr. 23/08/30

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai