Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Žmogus kuria kultūrą, kultūra kuria žmogų

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  15:54, 2021-10-18
Seminaro dalyviai.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Spalio 13–15 d. Birštone vyko savivaldybių Kultūros skyrių, Švietimo ir kultūros skyrių vadovų, jų pavaduotojų kvalifikacijos kėlimo seminaras, kuriame dalyvavo 50 specialistų iš 40 savivaldybių. Mokymus organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Alytaus rajono savivaldybei atstovavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Laimutė Zavistauskienė.

 

Pirmąją seminaro dieną pradėjo filosofas, kultūros teoretikas ir antropologas Gintautas Mažeikis. Jis kalbėjo apie nepatogią kultūrą, kultūros laisvės iššūkius. Filosofo nuomone,  „Kultūra gali būti viešosios erdvės, kupinos prieštaravimų ir politikos, dalis. Arba – ekonominės, tiksliau ūkio ir administracinė dalis. Jei kultūra užima pirmąją poziciją, ji tiesiog keroja. Tačiau jei tampa administracinės sistemos dalimi, tai tik verkšlena apie lėšų paskirstymą.“

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa pristatė atliktą Lietuvos kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų tyrimą ir jo rezultatus. Taip pat pirmą kartą pristatyta naujai sukurta Lietuvos kultūros centrų informacinė sistema, kurioje galima rasti informaciją apie visų Lietuvoje veikiančių juridinių kultūros centrų erdves ir renginių infrastruktūrą (sales, scenas, garso, apšvietimo, vaizdo technikos galimybes, persirengimo, grimo kambarius ir kt.). Apie kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą jo plėtrą, vidinę motyvaciją ir pastangas bei galimybes tobulėti pasakojo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslinė sekretorė Alma Masevičienė.

 

Antroji seminaro diena pradėta susitikimu su LR kultūros ministru Simonu Kairiu, viceministru Albinu Vilčinsku, kultūros ministro patarėju Sigitu Šliažu. Aptarti kultūros darbuotojų atlyginimai, Lietuvos kultūros tarybos uždaviniai, pokyčiai, regioninių kultūros tarybų poveikis kultūrai, siekiamybė, kad kultūros ir švietimo sistemos priklausytų vienam segmentui. Kalbėta apie proveržį kultūros paveldosaugos srityje, apie kultūros specialistų trūkumą regionuose.

 

Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo efektyvumo ir komandinės elgsenos trenerės Lianos Mogišaitės vedamame užsiėmime apie kūrybiškumą, efektyvumą ir galimybę išlaikyti kuo ilgesnę smegenų jaunystę. Renginio įvaizdžio formavimą, jo idėjas, sprendinius ir galimybes pristatė komunikacijos agentūros „Black Florence“ įkūrėjai dr. Adomas Pūras ir Jaunius Petraitis. Dienos pabaigoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiasis patarėjas Juozas Meldžiukas papasakojo apie jaunimo politikos formavimo aspektus regionuose.

 

Paskutinę seminaro dieną  vyko dar dveji mokymai apie sąmoningų skaitmeninių įgūdžių valdymą, emocinį intelektą.

 

Išklausius seminaro pranešimus peršasi mintys, kad požiūris į kultūrą Lietuvoje keičiasi. Kultūros ministerija, rėmusi tik didelius renginius, atsigręžia į regionus. Geroji naujiena – regionai yra gyvi, puoselėjama kultūra, veikia bendruomenės, vyksta renginiai, kurie telkia žmones, skatina pilietiškumą, aktyvina jaunimą.

 

Kultūros lygis savo ruožtu priklauso nuo pačių žmonių dvasinio lygio, nuo gebėjimų naudotis turimomis vertybėmis bei jas turtinti, nuo dvasinės jų brandos. Nepamirškime, kad  žmogus kuria kultūrą, kultūra kuria žmogų. Kultūra yra tarsi oras žmogaus socialinei ir dvasinei egzistencijai palaikyti, jo kūrybinėms galioms skleistis.

Komentarų nėra