Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Tarnybą baigė Lazdijų rajono policijos komisariato viršininkas

Alytaus apskr. VPK informacija Parengė Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė   •    •  17:42, 2023-02-08
Iš kairės: Alytaus apskr. VPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius, Policijos sistemą paliekantis Lazdijų rajono policijos vadas Vidmantas Kondrackis.
Alytaus apskr. VPK nuotr.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariate susirinkę svečiai ir kolegos už tarnybai paskirtus ilgus metus bei nuveiktus darbus stiprinant visuomenės saugumą, dėkojo Policijos sistemą paliekančiam Lazdijų rajono policijos vadui Vidmantui Kondrackiui.

 

Vidaus tarnybą pareigūnas pradėjo 1995 m. vasario 20 d., paskyrus Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Miesto savivaldybės 1-os policijos nuovados Prevencijos tarnybos nepilnamečių reikalų jaunesniuoju inspektoriumi. Tarnybą pradėjęs nuo pirminės grandies pareigūno, ėjo apskrities Viešosios tvarkos skyriaus, Druskininkų policijos komisariato viršininko pareigas. Į Alytaus apskr. VPK Lazdijų r. PK viršininko pareigas paskirtas 2018 m. lapkričio 29 d. Beveik trijų dešimčių metų patirtį turintis V. Kondrackis puikiai išmano policijos „amato“ subtilybes.

 

„Vidmantas Kondrackis yra pareigingas, aktyvus policijos bendruomenės narys, ilgus metus sąžiningai ir atsakingai vykdo policijos misiją.“, - sakė Alytaus apskr. VPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius.

 

 

 

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, gerus darbo rezultatus ir nepriekaištingą ilgametę tarnybą vyresniajam komisarui Vidmantui Kondrackiui, Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla įteikia vardinę dovaną – rankinį laikrodį.

 

A. Jurgelevičius apskrities kolektyvo vardu dėkojo kolegai už jo indėlį šalies ir Alytaus apskrities policijai, už kartu išdirbtus metus. Linkėjo V. Kondrackiui prasmingų veiklų atradimo naujame gyvenimo etape, turiningo poilsio.

 

Lazdijų r. PK darbuotojų kolektyvui A. Jurgelevičius pristatė laikiną vadovą – Mantą Strucką, kuris iki šiol dirbo Alytaus apskr. VPK Reagavimo skyriaus viršininku. Laikinai paskirtam vadovui, Alytaus apskr. VPK viršininkas linkėjo išlaikyti vertybes, atvedusias jį į policijos sistemą, stiprinti žmonių saugumo jausmą ir pasitikėjimą Lazdijų ir visos šalies policija, puoselėti glaudų bendradarbiavimą su vietos savivalda ir kitais socialiniais partneriais.

 

 

Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė sakė, kad žinia apie V. Kondrackio pasitraukimą iš tarnybos, jai buvo kaip griaustinis iš giedro dangaus. Dėkodama už tvirtą ir sėkmingą bendradarbiavimą, prisiminė kartu nuveiktus ir suplanuotus darbus. „Kad ir kokia sudėtinga situacija būdavo, Vidmantas Kondrackis visuomet surasdavo tinkamų įžvalgų, todėl mes kartu priimdavome daugybę gerų sprendimų rajono ir visų žmonių labui“, - sakė Lazdijų rajono merė. Savivaldybės vadovė naujai paskirtam vadovui linkėjo susiklausymo su kolektyvu ir dar labiau stiprinti sėkmingą Lazdijų rajono savivaldybės ir policijos bendradarbiavimą.

 

 

Tarnybą paliekančiam vadovui, kolektyvo vardu kalbėjęs Lazdijų r. PK Reagavimo skyriaus viršininkas Kęstutis Sadauskas, dėkojo už žmogišką supratingumą, pagalbą ir patarimus, už atsidavimą, rūpestį, kantrybę ir pagarbą kiekvienam kolektyvo nariui.

 

Apžvelgdamas tarnybos metus, Vidmantas Kondrackis teigė, kad metai tarnyboje prabėgo greit ir nepastebimai. „Lazdijų r. PK kolektyvas yra veržlus ir siekiantis geriausių rezultatų. Jame dirba puikūs žmonės, gebantys dirbti net ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. Džiaugiuosi ir dėkoju kiekvienam kolektyvo nariui, kad su jūsų visų pagalba, galėjau prisidėti prie Lazdijų rajono gyventojų saugumo užtikrinimo gerinimo.“, - sakė V. Kondrackis.