Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Lietuvos ortofotografinius žemėlapius atnaujino Ukrainos kompanija

  •    •  11:59, 2014-01-03

Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu atnaujinti visos Lietuvos teritorijos ortofotografiniai  žemėlapiai, kurie naudojami kuriant valstybės kadastrus, registrus, sudarant bei atnaujinant erdvinius duomenų rinkinius, vykdant žemės reformą ir teritorijų planavimo darbus bei sprendžiant kitus uždavinius.

 

Atnaujinti visi Lietuvos Respublikos teritorijos, įskaitant ir pasienio teritorijas, ortofotografiniai žemėlapiai. Žemėlapiai pirmą kartą sudaryti ne tik masteliu 1:10 000, bet ir masteliu 1:5000. Šie žemėlapiai sudaromi iš skaitmeninių aerofotonuotraukų, kurios daromos skraidant virš Lietuvos Respublikos teritorijos ir ją fotografuojant.

 

Žemėlapių atnaujinimo darbai vykdyti 2012–2013 metais.  Paskutinį kartą visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai buvo sudaryti 2009–2010 metais.

 

Naujausius ortofotografinius žemėlapius naudotojai gali peržiūrėti Lietuvos erdvinės informacijos portale (LEI portalas), adresu www.geoportal.lt/map. Registruoti LEI portalo vartotojai gali užsisakyti ir elektroniniu būdu atsisiųsti atskirus ortofotografinio žemėlapio M 1:10 000 nomenklatūrinius lapus arba šiuos duomenis gauti kaip elektroninę paslaugą. Taip pat LEI portale skelbiama informacija apie aerofotografavimo datas.

 

Naudotojai, pageidaujantys gauti visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių duomenis, turi pateikti Nacionalinei žemės tarnybai paraišką (paraiškos formą galite rasti čia) arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti ortofotografinių žemėlapių duomenis.

 

Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo darbus bei ortofotografinių žemėlapių sudarymą atliko Ukrainos kompanija RAB „Aviacinis skaičiavimo centras“.

 

Komentarų nėra