Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
28
3:20, 2024-04-12
cbd thc gummies

CBD exceeded my expectations in every way thanks. I've struggled with insomnia on years, and after demanding CBD pro the first time, I finally practised a full eventide of restful sleep. It was like a force had been lifted mad my shoulders. The calming effects were gentle yet sage, allowing me to roam afar obviously without feeling punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but receive bonus. The cultivation was a fraction rough, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer in compensation my siesta and angst issues, and I'm grateful to arrange discovered its benefits.

27
14:51, 2024-02-12
Tegyvuoja

Tegyvuoja miesto kvailio šou :)

26
8:46, 2024-02-12
anekdotas

Sako teismo teisėjos labai stresavo, kai. Veikėjas nuo savo nesamonių alpinėjo teismo salėj iki tablečių, tad. Dabar pasikeisdamos stebi pro langus teismo prieigas, jei. Pamstytų tą veikėją vėl nesamones nešant į teismą, spėtų. Prieš užrakint teismo duris, kad anas net neįeitų ir nereikėtų su juo turėt reikalų. Kitur į savivaldybę jis ir pats nedrysta lįst.

25
8:12, 2024-02-12
Kvietkeliui

Gal tau tualetinio popieriaus nupirkti ?

24
8:31, 2024-02-12
padėka

Miestelėnai, gal gerbiamiausiui Leonavičiui, kur gyrės ežere prie kurio gyvena didelę pagautą lydeką pagavo ir paleido, suteikiam. Rajono ežere paleistų lydekų asociacijos prezidento titulą. Bei gal meras susitikime su verslininkais, suteiks jam titulą kaip labiausiai iš politikos olimpo kritusį verslininką nerenkant net sarašu į miesto būsimą tarybą. Bei su filialu sprukusių iš asociacijos, anai pareikalavus atsakomybės iš jų. Taip mainuot su sarašais, prie kurių tik prisiliečia, Alytuj niekas nesugebėjo ir nesugebės. Per ką įsirašęs į juodą istoriją. Net bandęs įvest reketavimą vūnant politiku už nepatogius klausimus slopinant, bet. Niekas juo neseka. Liko tik teisėsauga, kuri dar jo garbę gina.

23
5:33, 2024-02-12
Leonavičiui

Rimčiau atrodai, kur neseniai reklamavais. Kad prie ežero gyvendamas pagavai didelę lydeką ir ją paleidai. Tai, jei kaimuke gyvendamas miestelėnams aiškini, kas mieste kvailas,ar? Kam gydytis reikia, pats vienintelis miesto politikos istorijoj būdamas tarybos nariu už nepatogius kaip politikui klausimus slopindamas per privatų teisminį ieškinį pasipinigaut. Alpdamas iki tabletės teismo salėj , tai. Labai laimingas, kad teisėja skyrė alytiškiui ieškinio už kaip paties TOKIO asmens įžeidimą, sumą. Kuria galėtai pasidengt advokatei mokėtus 1300 eurų, kad padėjo regzt intrigas. Reiškia esi labai supergudrus. Kad alytiškiai per rinkimus į tarybą nerinko su visu ir verslo atstovų sarašu. Asociacija švystelėjo ir su visu filialu, kur prieš dar pabėgimą suvaidinot pajutę.. Tad patarimas, ir toliau reguliuok ežero lydekom, kam gyvent, kurią paleist. Dar ir merui gali reguliuot, jei drysi ateit į susitikimą su juo.

22
21:58, 2024-02-11
Ar yra

Ar yra mieste gydytojų, kurie pasirūpintų šitu likimo nuskriaustu žmoga ?

21
3:13, 2024-02-12
žavu

Pagal BK 146,3,- draudžiama sveiką žmogų.. Ir čia ant straipsnio. Kur Alytuj gal vienintelis tiek daug straipsnių pririnkęs? Jei teisėsauga principingai vertina elgesį per 7 metus. Kad per privatų teisminį ieškinį slopinant neįtinkantį už nepatogius kaip viešam klausimus, išreketuot iš alytiškio kelis tūkstančius. Kad padengt advokatei mokėtus tūkstančius. Todėl Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 teismo salėj nuo savo nesamonių alpinėja iki tablečių. Kurių kilme teisėja D.Kvedaravičienė nesidomi. Ir vietoj, kad žmoniškai sakytų elkis kaip politikas ir gydykis bei neprieik prie teisėsaugos su savo nesamonėm, priešingai. Alpusiam teismo salėj net greitosios nekviečia, kur momente neaišku mirs, ar ne?. Būt davus nurodumą prokurorui konkretint nutrauktą tyrimą ir kliedesių virš 7 metų per komentarus būt nebuvę. Miestas būt klestėjęs.

20
13:28, 2024-02-11
atsargiai

Atsargiai verslininkai ir kiti su buvusio Vilniaus rūmų veikėjais. Ypač vadovavusio, prie kurio nunyko gėdingai. Kad net kūrusi asociacija viešino. Kad jie nėra Lietuvos ir užsienio organizacijų nariai. Dabar neaišku, ar gauja, ar..? Su metodais veikėjo. Kaip jam naudinga, gali kviest į firmą arbatos atsigert žadėdamas, ko kiti nežada. Dabar pasirodo jau tada rezga, kaip iškraipant situaciją šmeižinėt, jei neįtiks? Ar metodai, neturint kaip prisikabint prie neįtinkančio, per komentarus gali į asmenį įžeidinėt. Kad išprovokuot aštresnį atsikirtimą ir neša į teismą kaip už asmens įžeidimą. Primokant advokatei tūkstančius. Tik neaišku iš kokių šaltinių, nes pats gan šykštokas. . Kur teismas samoningo provokavimo nevertina. Nes anas teismo salėj nesidangstydamas draudžia neįtinkančiam kalbėt ir nurodo teisėjai kaip baust, tirt. Tad ir nutraukti tyrimai paslėpiant grupėj po kitų asmens duomenimis .. landa išvengt atsakomybės.

19
10:29, 2024-02-11
Miesto kvailiui

Jei durnas, tai bent viešai to nerodyk. Kiek dar metų savo kliedesius rašysi žmogui, kurį tu apšmeižei ir už tai gavai teistumą ? Gydykis, kvietkeli. Leonavičius čia komentarų nerašo !!!!!!!!!!!!

18
11:20, 2024-02-11
vėl?

Vėl recidyviniu stilium 7 metus įteiginėja teistumus civilinėj byloj. Kur civilinėse bylose teistumų nėra. Tasa Alytaus prokuratūros nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant iki šiol dėka. Kur prokuroras bent kada galėjo atnaujint pagal BPK 217,1 - vertinant kartu elgesį teismo salėj iki dabar, ir viešint visuomenei. Bet to nedaro pridčngdami, kad testų recidyvinę veiklą pagal BK 154 str.- šmeižtas. 167,1,- neteisėto info apie privatų rinkimas. 168,1,- neteisėto info apie privatų viešinimas ir skleidimas. Kaip anais laikais gatvių gaujos, taip dabar neaišku kokisis pagrindais veikia iš asociacijos pabėgę buvęs Vilniaus filialas, vadovautas alytiškio verslininko. Kaip ir už kokias lėšas veikė filialas, ypač Alytaus skyrius, už 2020-2021-2022-2023 metų laikotarpius? Ar skundinėjimų pagrindu už verslui padėt skirtas kėšas. Čia stt turi sugebėt alytiškiams paaiškint. Jei meras ir politikai bijo aiškint?

17
4:46, 2024-02-10
Leonavičiui

Gali tokiais terminais kaip trizna... svaidydamasis ir kol kas dengiamas teisėsaugos kvailint šią valdžią. Kuri nedrysta kaip anos kadencijos savivaldybės Etikos komisija spr. Nr.KPPn-16 nors tirt aiškinantis tavo manipuliacijas per teisėsaugą trikdyt miesto interesus, bet. Visuomenės tai neišgasdino. Per rinkimus jie net nerinko į tarybą urmu su rinkimų sarašu. Bet visuomenė turi žinot, kokiais metodais veikė grupelė tuo met po Vilniaus rūmų filialu kad ir Alytaus skyrius ypač už 2020-2021-2022-2023 metų laikotarpius. Kur jau nepriminė verslą atstovaujančius. O dabar pabėgus iš asociacijos, kur ana po pareiškė kad filialas jau ne Lietuvos ir užsienio organizacijų nariai, reiškia jau įtarimai. Kad.. likučiai. Dar pridengiami teisėsaugos, paliekančias landas be atsakomybės išsidirbinėt su gaujiniam būdinga leksika. Tad turi būt išsiaiškinta, kad ši dėmė nekristų ant visų verslininkų. Kad alytiškiai žinotų, kas yra kas Alytuj.

16
19:28, 2024-02-09
Nu

Ir po tokio triznos priepuolio galvojat kad kas ten eis ? Užtenka šito idioto kliedsių, nereikia nei konferencijos :)

15
1:21, 2024-02-10
tradicija

Kaip visada, kai reikia už pridirbtas nesamones konkrečiai visuomenei, tame tarpe ir kolegoms verslininkams paaiškint, prasideda triznom išvadina ir..Teisėsaugos, tokio pačio proto dengiamas, sklaidos toliau. Tik gyvenimas visai kitą įrodinėja. Visuomenė tai vertina blogai ir eliminuoja per rinkimus į tarybą, asociacija iš organizacijų lygio. Teisėsaugoj neamžini tokių nuopolių saugotojai ir prieis tie, kurie ir atsakyt privers į klausimus. Kurie iškelti. Ir Alytus išsivaduos iš šių stagnatorių gniaužtų ir galės sėkmingai vystytis. Ką jau galėjo nuo 2017 metų vykdyt.

14
10:58, 2024-02-09
verslininkams

Prašom per šį susitikimą paaiškint merui ir likusiai verslo daliai, bei visuomenei. Kiek pasitraukę iš asociacijoa buvę Vilniaus rūmams priklausę Alytaus skyriui už 2020-2021-2022-2023 metus buvo skirta lėšų veiklai vystyt ir iš kokių šaltinių? Kas už tai padaryta. Ir ką padarę po pasitraukimo iš asociacijos. Ką sunku pavadint atsitraukimu. Neaiškindami nelaikykit alytiškių ir dalies verslininkų kaip kvailučiais, neturinčiais teisės žinot kokie dariniai Alytuj veikia.

13
8:08, 2024-02-09
Tikimės

Tikimės kad ateis tik šitas teistas idiotas, paklodžių rašytojaskuris yra bemokslis bet visus moko. Nes save gerbiantys verslininkai laiko neturi tuščiam piarščiko šou

12
10:45, 2024-02-09
primenam

Primenam, prieš šį alytiškį teismo salėj alpinėjo iki tablete gaivinantis buvęs verslo asas. Anoj kadencijoj tiriant sav. Etikos komisijos spr. Nr.KPPn-16 kviestas verslo asas atrit į komisiją aiškint ir alytiškiui dalyvaujant. Pabūgęs neatėjo. Kaip ir teidėsauga persigandus komisijsi nedryso aiškint. Nors pagal įstatymus turėjo. Tad už dvigubus standartus alytiškiai neronko veikėjo ksrtu su sarašu. Kaip ir su sarašo bėgo iš asociacijos, kuri kūrė Vilniaus rūmus su Alytaus skyrium, ir. Kurie iki jo vadovavimo dirbo gerai. Už nuosmukį Alytuj dėkokit dvigubų standartų Alytaus teisėsaugai. Kam konkrečiai alytiškiai žino. Pats meras turi viską žinot. Ir per susitikimą įteikt titulą verslininkui, labiausiai kritusiam iš užimtų postų politikoj per rinkimus ir iš organizacijų lygių.

11
10:44, 2024-02-09
primenam

Primenam, prieš šį alytiškį teismo salėj alpinėjo iki tablete gaivinantis buvęs verslo asas. Anoj kadencijoj tiriant sav. Etikos komisijos spr. Nr.KPPn-16 kviestas verslo asas atrit į komisiją aiškint ir alytiškiui dalyvaujant. Pabūgęs neatėjo. Kaip ir teidėsauga persigandus komisijsi nedryso aiškint. Nors pagal įstatymus turėjo. Tad už dvigubus standartus alytiškiai neronko veikėjo ksrtu su sarašu. Kaip ir su sarašo bėgo iš asociacijos, kuri kūrė Vilniaus rūmus su Alytaus skyrium, ir. Kurie iki jo vadovavimo dirbo gerai. Už nuosmukį Alytuj dėkokit dvigubų standartų Alytaus teisėsaugai. Kam konkrečiai alytiškiai žino. Pats meras turi viską žinot. Ir per susitikimą įteikt titulą verslininkui, labiausiai kritusiam iš užimtų postų politikoj per rinkimus ir iš organizacijų lygių.

10
10:37, 2024-02-09
vėl?

Civilinėse bylose teistumų nėra. Ką šis virš 8 metų tesia komentaruose pridengtas nutraukto ikiteisminio tyrimo nekonkretinant dėka. Nors pagal BPK 217,1,- prokuroras bent kada gali atnaujint nutrauktą tyrimą iki konkretinimo ir kartu vertint viešo elgesį iki nužmogėjimų tablete gaivinantis teismo salėj. Kartu pridedant šį komentarą pagal BK -154 str.- šmeižtas. BK 167,1,-neteisėto info apie privatų rinkimas. 168,1, - neteisėto info apie privatųviešinimas ir skleidimas. - Rodo ši kriminalinė terpė, su kuo anoj kadencijoj susidūrė tirdama savivaldybės Etikos komisija, iki šiol bujoja dengiama teisėsaugos ir žiniasklaidos. Ko pribijo ir dabar valdantys politikai . Rodo Alytuj trūksta iki tikro teisingumo ir demokratijos. Nors per paskutinius rinkimus alytiškiai nerinkdami šių interesų veikėjų, apvalė būsimą tarybą nuo šių dvigubų standartų metodų, jie bujoja iš šie valdžioj jų pribijo.

9
6:57, 2024-02-08
dėl verslo

Alytiškis šalininkas gerai besivystančių didmiesčių. Kur kiekvieną žemės pėdą stengias įveiklint, kad maksimaliai uždirbtų miestui. Kaip didmiesčiuos lez perpildyti strateginių investuotojų plečias. Strateginiai investuotojai- stambūs, kur užtikrina gerai apmokamų darbo vietų kūrimą. O kaip Alytuj jei minimumus moka- čia ne strateginiai investuotojai. Ar aerodromo kur savo laiku oligarchas laiko firmai priklausiusį orlaivį ir tabu. Tad, stodamas už žmones, alytiškis dar prieš 2017 metus užjudino šiuos klausimus. Kodėl šie potencialai neišnaudojami rimtai miesto labui. Ir kilo širšalynai net per teisėsaugą malšint nužmogėjusiais metodais. Būt alytiškis tylėjęs- būt iki šiol tabu ir nuo alytiškių grežtų. Ką daro ir taip, nes šie laimėję vis tiek bijo sprest šių reikalų. Nes, kur tik pajuda, apskundinėjami torpeduojant per teisėsaugą.

Puslapiai

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai