Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Vilija Sušinskienė: „Mokyklų vadovams atlyginimai keliami ne iš miesto biudžeto“

Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė  •  info@alytusplius.lt  •  8:58, 2014-02-06
V. Sušinskienė
Alytusplius.lt nuotr.

Šiandien kyla daug diskusijų dėl mokyklų vadovų atlyginimų kėlimo: neva tai yra neteisinga, atimamos lėšos iš miesto biudžeto. Tai yra netiesa. Didesniems atlyginimams panaudojama dalis mokinio krepšelio lėšų, o ne savivaldybės iždo pinigai.

 

Spaudoje teko skaityti teiginius, kad mokyklų vadovų atlyginimų kėlimui nepakanka biudžeto lėšų. Noriu pabrėžti, kad darbo užmokesčio didėjimas yra finansuojamas ne iš savivaldybės lėšų.

 

Yra du pagrindiniai finansavimo šaltiniai mokykloms. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos aplinkai, pastatams prižiūrėti, aptarnaujančiam personalui išlaikyti bei komunalinėms išlaidoms padengti. O štai Švietimo ir mokslo ministerija skirsto lėšas, kurios susijusios konkrečiai su ugdymu. Tai yra ne savivaldybės lėšos.

 

Šia tema yra diskutuojama daug. Tačiau po naujųjų metų darbo užmokestis buvo pakeltas daugeliui merų, vicemerų, ministerijos darbuotojų. Aš manau, kad tai yra įrodymas, jog vyriausybė vertina vadovų, tarp jų ir mokyklų direktorių darbą. 

 

Kita vertus, tokia yra Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir tai rodo ministro požiūrį į mokyklos vadovo vaidmenį vaikų ugdymo procese, mokyklos veiklos rezultatams.

 

Švietimo ir mokslo ministras kiekvieną kartą susitikęs su švietimo įstaigų darbuotojais pabrėžia mokyklos vadovo reikšmę, akcentuodamas, kad net 30 procentų mokyklos sėkmės rezultatų priklauso nuo mokyklos vadovo.

 

Aš manau, kad toks Alytaus miesto tarybos sprendimas yra kaip paskatinimas mokyklų direktoriams ir tai yra visai nebloga išeitis. Tikrai yra tokių mokytojų, kurie gauna panašaus dydžio atlyginimus, kaip ir vadovai.

 

Juolab, kad vyriausybė priėmė sprendimą sutaupytas mokinio krepšelio  lėšas ne perskirstyti kitoms sritims, o palikti švietimui. Dėl šios priežasties švietimui liko šiek tiek daugiau pinigų. Be to, mokinių sumažėjo, vadinasi, turėtų sumažėti ir lėšų poreikis, kurias nuspręsta  taip paskirstyti.

 

Parėjusią savaitę Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos valdybos posėdyje, į kurį susirinko mokyklų asociacijos nariai iš įvairių Lietuvos vietų, buvo kalbama apie švietimui svarbius klausimus, tai pat diskutuota, ar savivaldybių tarybos atsižvelgė į naująją Švietimo ir mokslo ministro tvarką. Galiu patvirtinti: tikrai daugelyje Lietuvos savivaldybių atsižvelgė.

 

Alytaus mokyklų vadovams skirti tie penki procentai, tai maždaug apie 200 litų „ant popieriaus“. Norėčiau padėkoti politikams, kad ir tiek pakėlė.

Komentarų nėra