Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

V. Vencius: „Ar Alytuje atsiras pavojingas medžiagas naudojanti įmonė?“

Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys  •    •  18:55, 2020-05-13
V. Vencius.
V. Venciaus nuotr.

Aplinkosaugos konsultacijų srityje dirbanti UAB APLINKOS VADYBA š. m. gegužės 7 d. viešai paskelbė informaciją apie parengtą iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą.

 

Ūkinės veiklos organizatorius – UAB MS LT01, vadovaujama alytiškio verslininko Andriaus Stasiukyno. Pati bendrovė įkurta vos prieš pusantrų metų, ir joje dirba tik du darbuotojai.

 

Bendrovė praeitų metų pabaigoje paskelbė, kad planuoja cheminės konversijos būdu gaminti tokias medžiagas, kaip magnio sulfatas, silicio hidroksidas, natrio sulfatas. Taip pat gamybos procese bus gaunamos žaliavos: milteliai, naudojami metalurgijos pramonėje ir kvarcinis smėlis.

 

„Produkcijos poreikis yra labai stipriai augantis visame pasaulyje. Žaliava visiškai natūrali – ji bus importuojama iš Vokietijos, pas mus tokios uolienos nėra. Technologija, kurią dabar kuriame drauge su mokslininkais, taip pat bus unikali“, – 2019 metų spalio mėnesį sakė Andrius Stasiukynas, UAB MS LT01 vadovas.

 

Man dar tada iškilo klausimas, ar įmanoma naujai sukurti efektyvią ir saugią technologiją bei kodėl to nedaroma pačioje Vokietijoje? Juk tūkstančius tonų sąlyginai pigios žaliavos gabenti per pusę Europos kainuoja nepigiai?

 

Skaitant PAV nelieka nepastebėti ir agresyvių aplinkai bei žmogaus sveikatai cheminių medžiagų pavadinimai: sieros rūgštis, azoto rūgštis, anglies monoksidas, vandenilio peroksidas, azoto dioksidas, kietosios dalelės KD10 ir kt. Dalis šių medžiagų bus dideliais kiekiais naudojamos gamyboje, o kita dalis iš uolienos per metus išgaunant arti 200 000 tonų magnio sulfato, beveik 60 000 tonų metalų hidroksidų, 9 000 tonų natrio sulfato, beveik 20 000 tonų amorfinio silicio oksido, kurios gali įvairiais pavidalais išsiskirti ir į aplinką. Apie tai nedviprasmiškai užsimenama PAV ataskaitoje nubraižytuose pasklidimo žemėlapiuose.

 

Mane neramina, jog ši įmonė žada įsikurti buvusiose gamybinėse Alytaus medvilnės kombinato patalpose visai šalia Alytaus kultūros centro. Praktiškai tik „už sienos“ yra įsikūrusios įmonės: alytiškiams gerai žinomos maistą gaminančios įmonės „Šventė jums“ padalinys, viena didžiausių Alytuje siuvimo įmonių UAB „Haltex“ ir kitos. Už keleto šimtų metrų yra net saugoma teritorija - Gulbynės ornitologinis draustinis.

 

Mane neramina ir tai, jog gamybos procese per metus bus sunaudojama pvz.: sieros rūgšties net 82 000 tonų, iš kurių patalpose esančiuose rezervuaruose bus nuolat saugoma net 1 500 tonų! Vandenilio peroksido bus sunaudojama taip pat didžiuliai kiekiai – 2 000 tonų per metus.

 

Abiejų išvardintų medžiagų pavojingumo klasės ir kategorijos pakankamai aukštos. T.y. jų galimas poveikis žmogaus sveikatai vertinamas kaip labai pavojingas. Numatomas uolienos (granito) suvartojimas per metus – apie 60 000 tonų. O juk jį bus reikalinga susmulkinti, o tai reiškia, jog aplinkoje susidarys ne tik kietųjų dalelių (pvz.: alytiškiams jau gerai pažįstamų KD10), bet ir nemažas triukšmas.

 

Pažymėtina, kad gamybą numatoma vykdyti beveik ištisus metus (iki 340 dienų) ir ištisą parą. Iškastinė mineralinė uoliena bus pristatoma geležinkeliu arba sunkiasvoriu transportu iš Vokietijos ar kitų Europos šalių.

 

Vien tik per parą į įmonės patalpas Pramonės g. 1 žaliavą pristatys maždaug 15 sunkiasvorių transporto priemonių talpinančių po ~24 t šios uolienos. O kur dar sieros rūgšties (iki 15 kartų per dieną) ir kitų gamybos procesui reikalingų medžiagų atgabenimas krovininiu autotransportu.

 

Iš viso per parą į įmonę atvažiuos net 55 sunkiasvorės transporto priemonės, kurios atvyks/išvyks nuo 7 iki 22 val.! Kurioms ūkinės veiklos teritorijoje net nėra numatyta stovėjimo aikštelių.

 

Apie Putinų mikrorajone gresiantį triukšmo lygio padidėjimą bei taršą kietosiomis dalelėmis galime ir patys puikiai įsivaizduoti.

 

O juk visai šalia yra ne tik mano jau paminėtos įmonės su daug darbuotojų, bet ir gyvenamieji namai į pietus bei rytus vos už kelių šimtų metrų nuo MS LT01. Mano nuomone, tyliais vakarais ar esant palankiam vėjui, triukšmas perkraunant ar smulkinant uolieną gali pasiekti net ir tolimesnes Alytaus miesto gyvenamąsias vietas.

 

Tiesos dėlei reikia paminėti, kad PAV ataskaitoje pažymėta, neva iškrovimo darbai bei sandėliavimas bus vykdomi pastato viduje. Bet juk pastatas statytas labai seniai ir nėra toks sandarus, koks, leisiu sau pajuokauti, „Alitoje“ gaminamo putojančio vyno butelis.

 

Triukšmui slopinti žadama naudoti slopinančias medžiagas, bet kaip nuslopinti procesuose keliams vibracijas, kurios galimai pasieks ir kitų, šalia esančių įmonių patalpas, aš neįsivaizduoju ir atsakymų PAV ataskaitoje neradau.

 

Pagrindinis gamybos procesas neapsiriboja vien uolienos smulkinimu – jis vyks specialiuose reaktoriuose į juos pilant sieros rūgštį bei vandenį (kurio per metus žadama sunaudoti beveik 90 000 m3), vyks garinimo, džiovinimo, vėsinimo bei kiti sudėtingi procesai.

 

Iš viso yra numatytos trys magnio sulfato linijos, taip pat linijos skirtos metalurginių miltelių ir silicio oksidų gamybai. Visus procesus žadama kompiuterizuoti ir stebėti šimtus parametrų, kad esant reikalui būtų galima atlikti pakeitimus užtikrinant saugų ir ekologišką darbą.

 

Patalpas žadama iškloti ardančiam poveikiui atsparia medžiaga, įrengti skystų medžiagų surinkimo trapus ir kt.

 

PAV ataskaitoje yra įvardinti net 29 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, pateikti teršalų sklaidos ore modeliavimo rezultatai, bet aš nesiimsiu vertinti jų pavojingumo aplinkai.

 

Nesiimu vertinti ir ataskaitoje pateiktų skaičiavimų bei poveikio aplinkai išvadų teisingumo, net ir žadamų apie 70 naujų darbo vietų naudos miestui. Man, kaip tikram alytiškiui, vargu ar norėsis pritarti tokio tipo įmonės atsiradimui Alytaus mieste. O ką manote apie tokio tipo įmonės atsiradimą Jūs, mieli alytiškiai? Būti ar nebūti priklauso ir nuo Jūsų!

 

Daugiau informacijos galima rasti čia: https://www.aplinkosvadyba.lt/paslaugos/poveikio-aplinkai-vertinimas/259

 

Numatytas ir viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita, kuris  vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją: https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01. Viešas PAV ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2020 m. birželio 8 d., 17:00 val.