Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Tūkstantmečio mokyklų vardas – keturioms rajono gimnazijoms

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  15:20, 2023-06-29
Asociatyvi nuotr.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Keturios Alytaus rajono gimnazijos tapo Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) pažangos programos antrojo etapo dalyvėmis. Butrimonių, Miroslavo, Daugų Vlado Mirono ir Simno gimnazijoms skirta 1,5 milijono eurų, už kuriuos planuojama ne tik atnaujinti įstaigų infrastruktūrą, įkurti naujų erdvių, atnaujinti mokymo priemonių bazę, bet ir kelti mokytojų kvalifikaciją, o mokinius įtraukti į veiklas, projektus, integruotus užsiėmimus. Taip pat bus diegiami nauji įtraukiojo ugdymo metodai ir praktikos.

 

„Minėtos Alytaus rajono gimnazijos visose keturiose vertinimo srityse buvo įvertintos itin aukštais balais, todėl mokyklas tai dar labiau įpareigoja ir motyvuoja siekti ambicingų tikslų, ilgalaikių ir tvarių pokyčių, kurie skatins gerinti mokinių pasiekimus. Mūsų gimnazijos turės unikalią galimybę atnaujinti bei įkurti naujas erdves, ugdymo procese taikyti įdomius ir pažangius metodus, kurie prisidės prie mokinių pasiekimų gerinimo, taip pat dalyvauti daugybėje projektinių veiklų ir dalintis gerąja patirtimi su kitomis rajono mokyklomis“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Giedrė Volungevičienė ir pridūrė, kad veiklose dalyvaus ir TŪM pažangos programoje nedalyvaujančios rajono mokyklos.

 

Mokyklos  tobulinimo veiklas vykdys keturiose programoje numatytose srityse – lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

 

Butrimonių gimnazijoje bus sukurta 3D klasės virtualios realybės erdvė, planuojama papildyti gamtamokslinės laboratorijos mokymo(-si) priemonių bazę, kuri padės praplėsti tiriamosios veiklos įgyvendinimo galimybes.

 

Miroslavo gimnazijoje planuojama įrengti sporto ir žaidimų aikštelę, kuri bus pritaikyta ir negalią turintiems vaikams. Taip pat numatyta įrengti ir lauko klasę – kupolą bei nuožulnų neįgaliųjų keltuvą. Numatytas ir 3D klasės atnaujinimas, 3D tyrinėjimo mokomųjų objektų rinkinių įsigijimas. Gimnazijoje bus steigiama maisto technologijų ir kulinarinio meno laboratorija.

 

Daugų Vlado Mirono gimnazijoje numatyta renovuoti stadioną. Jo erdvės bus pritaikytos ir negalią turintiems mokiniams. Taip pat čia bus įrengtas sensorinis kambarys, kur vyks individualūs ir grupiniai psichologinės sveikatos stiprinimo užsiėmimai, atsipalaidavimo, nusiraminimo seansai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

 

Simno gimnazijoje bus įkurtas Robotikos ir interaktyviųjų veiklų centras, kur vyks netradicinio ugdymo užsiėmimai. Tai bus šiuolaikiška, įtraukianti aktyvaus poilsio bei mokymosi erdvė ir Robotikos kabinetas.

 

Programoje dalyvaujančiose gimnazijose bus atnaujinta ir daugybė kabinetų.

 

Numatoma įvairių veiklų mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti, kvalifikacijai tobulinti, mokiniams – gausybė kūrybinių veiklų, projektų, integruotų užsiėmimų.

 

Programos įgyvendinimo tikslas – kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šia programa siekiama prisidėti ir prie Europos Sąjungos siekio ateities kartoms sukurti žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę Europos ekonomiką.

 

TŪM programoje dalyvauja per šimtą švietimo įstaigų iš 54 savivaldybių.

Komentarų nėra