Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Teismas: bendrovei „Ekologistika“ taršos leidimas panaikintas teisėtai

Vilniaus apygardos administracinio teismo informacija  •    •  13:15, 2023-05-03
Gaisras Alytuje padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ (2019 m.).
Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos UAB „Ekologistika“ skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinti taršos leidimą panaikinimo.

 

Pareiškėjai taršos leidimas buvo išduotas 2014 m., paskutinį sykį jis buvo pakeistas 2018 m., UAB „Ekologistika“ pateikus prašymą pakeisti didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti atliekų kiekį.

 

2019 m. Aplinkos apsaugos agentūra iš Aplinkos apsaugos departamento gavo raštą „Dėl Taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo“, kuriame nurodyta, kad, atlikus planinį bendrovės patikrinimą ir nustačius, kad bendrovės gamybinėse patalpose įvyko gaisras bei pasikeitė įrenginių veikimo, atliekų tvarkymo įrenginiuose vykdomos atliekų apdorojimo ir laikymo veiklos galimybės, prašoma skubiai peržiūrėti taršos leidimo sąlygas. 

 

2020 m. gegužės 25 d. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą, kad taršos leidimas šiai bendrovei turi būti pakeistas, ir pateikė jį pareiškėjai bei nustatė 40 darbo dienų terminą paraiškai dėl taršos leidimo pakeitimo pateikti.

 

Pareiškėjai nepateikus paraiškos, Aplinkos apsaugos agentūra 2020 m. liepą raštu įspėjo ją apie galimą taršos leidimo galiojimo panaikinimą ir nustatė 20 darbo dienų terminą, per kurį pareiškėja turėjo pašalinti rašte nurodytas aplinkybes, pateikdama paraišką pakeisti taršos leidimą. Taip pat įspėjo, kad jei per nurodytą laiką nepašalins nustatytų trūkumų, t. y. nepateiks paraiškos pakeisti taršos leidimą, jo galiojimas bus panaikintas. Pareiškėjai per nustatytą 20 darbo dienų terminą nepašalinus nustatytų trūkumų, Aplinkos apsaugos agentūra 2020 m. rugsėjo 21 d. priėmė ginčijamą sprendimą ir panaikino taršos leidimo galiojimą.

 

Pareiškėja šį sprendimą apskundė teismui.  

 

Išnagrinėjusi šią administracinę bylą, teisėjų kolegija konstatavo, kad Aplinkos apsaugos agentūros  priimtas ginčijamas sprendimas yra teisinė pasekmė, kilusi iš pareiškėjai nustatytų ankstesnių prievolių. Anot teismo, Agentūra privalo panaikinti subjekto taršos leidimo galiojimą, jeigu subjektas nereaguoja į suteiktą papildomą terminą bei įspėjimą dėl tokio leidimo panaikinimo. Taigi Aplinkos apsaugos agentūra vadovavosi teisės aktais ir elgėsi tinkamai. 

 

Šis teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.