Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

STT atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus rajono savivaldybėje

STT inf.   •    •  16:18, 2020-05-12
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus rajono savivaldybėje. Analizės metu įvertintos korupcijos atsiradimo rizikos Savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus.

 

Įvertinus Savivaldybės 2017-2019 m. veiklą viešųjų pirkimų srityje, nustatyta, kad atskiros Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės procedūros yra nepakankamai reglamentuotos, neaiškus jų vykdymas ir dokumentavimas, daugelyje pirkimo etapų nėra identifikuota rizika ir numatytos papildomos vidaus kontrolės priemonės šiai rizikai valdyti.

 

Nustatyta, kad Savivaldybėje nepagrindžiamas sprendimų dėl skirtingo pobūdžio pirkimo objektų sujungimo tikslingumas, o Savivaldybės statybos, remonto ir griovimo paslaugų pirkimuose taikoma antikorupciniu požiūriu galimai ydinga praktika.

 

Savivaldybės perkamų statybos ir remonto darbų pirkimo sąlygose, darbų tiekėjui nurodant reikalavimą visus sprendimus priimti ir darbus atlikti laikantis LR norminių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų, „susiaurinamas“ pirkimo objekto apibūdinimas ir taip sudaromos sąlygos darbų tiekėjui darbų vykdyme veikti savo nuožiūra, t. y. priimti sau palankius sprendimus.

 

Atliekant analizę taip pat pastebėta, kad Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų interesų konfliktų valdymo mechanizmas nesukuria prevencinių interesų konfliktų valdymo priemonių, padedančių užkardyti pirkimo metu galintį kilti pirkimuose dalyvaujančių asmenų šališkumą ir priklausomumą.

 

Savivaldybei rekomenduota patikslinti viešųjų pirkimų ir Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų interesų konfliktų valdymo vidinį reglamentavimą, numatyti papildomų vidaus kontrolę užtikrinančių priemonių bei atlikti išsamų Savivaldybės perkamų statybos, remonto ir griovimo darbų vidaus auditą.

 

Savivaldybė per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo Specialiųjų tyrimų tarnybai turės pateikti informaciją apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.