Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Skurdui mažinti ir vartojimui skatinti – reikšmingi sprendimai

Robertas Šarknickas, LR Seimo narys  •    •  9:22, 2020-05-10
Seimo narys R. Šarknickas.

Užimtumo įstatymo pakeitimuose numatyta skatinti žmonių užimtumą trumpuoju laikotarpiu, investuojant į aktyvias darbo rinkos politikos priemones ir mokant subsidijas darbo užmokesčiui. Tai reiškia, kad darbdaviams, kurie išlaikys darbuotojus po prastovų ar įdarbins bedarbius po karantino bus skiriama finansinė subsidija.

 

Įmonės, kurios neterminuotai įdarbins bedarbius ar darbuotojus, kuriems buvo paskelbtos prastovos, galės pirmaisiais mėnesiais gauti 100% subsidiją, kurios didžiausia suma - 607 arba 1214 eurų. Numatoma galimybė tokią subsidiją gauti 3-4 ir 5-6 mėnesių laikotarpį, mokant po 50% ir atitinkamai po 30% nuo subsidijos sumos dydžio.

 

Iš valstybės biudžeto tokioms subsidijoms numatyta skirti 381 mln. eurų sumą, o šios lėšos turėtų paliesti net 210 tūkst. žmonių.

 

Tuo tarpu darbdaviai, kurie įdarbins darbuotojus pagal terminuotą ar sezoninio darbo sutartį, galės taip pat gauti subsidiją su 303,5 eurų „lubomis“. Terminuotai žmones įdarbinančioms įmonėms iš valstybės biudžeto iš viso numatoma skirti 25,5 mln. eurų sumą. Be to verslas, kuris sukurs naujas darbo vietas, galės pretenduoti gauti 18,8 tūkst. eurų subsidiją.

 

Bedarbiai ir dirbantieji galės pasinaudoti solidesniu finansavimu profesiniam mokymuisi, jei jų pasirinkta programa yra įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą. Profesiniam mokymuisi iš viso numatoma skirti 1, 4 mln. eurų sumą. Taip pat bedarbiai įgis teisę gauti laikinąją darbo paieškos išmoką, kuri bus mokama 6-ių mėnesių laikotarpį ir sieks 200 eurų sumą.

 

Tikimasi, kad šios priemonės leis stimuliuoti vidinę paklausą ir užtikrinti, kad žmonės neliktų be pajamų ir darbo dėl galimo darbo rinkos staigaus susitraukimo dėl COVID-19 pandemijos ateityje sušvelninus karantiną.

 

Piniginė socialinė parama, vienkartinės išmokos ir vaiko pinigai

 

Nepasiturintiems gyventojams numatyta skirti piniginę socialinę paramą. Pašalpa vienišam asmeniui sieks 175 eurus, jei bus mokama nuo 1 iki 6 mėnesių. Arba, sudarys 150 ir 137, 5 eurų sumas, jei bus mokama 7-12 mėnesių ir ilgesnį laikotarpį. Jei šią pašalpą gaus 3-ijų asmenų šeima, ji iš viso sudarys 357 eurų sumą.

 

Svarbu paminėti, kad nauji įstatymo pakeitimai supaprastina socialinės paramos gavimo sąlygas. Todėl skiriant piniginę socialinę paramą, oficialiai įsigaliojus karantino pabaigai, laikinai nebūtų vertinamas žmonių turtas ir neįskaitoma 20-40% atlyginimo dalis. Taigi, šiuo atveju turto vertinimas netaptų kliūtimi gauti tokią paramą, todėl pinigine socialine parama galės pasinaudoti ir tie žmonės, kurie dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos plitimo prarado darbą ar jų pajamos ženkliai sumažėjo.

 

Vienkartinė išmoka senjorams ir neįgaliesiems sieks 200 eurų ir bus išmokama jau šių metų rugpjūčio mėnesį. Ją galės gauti visi vyresnio amžiaus žmonės ar neįgalūs asmenys, kuriems iki 2020 metų gruodžio 31 d. paskirta bet kuri socialinio draudimo ar šalpos pensija. Šių vienkartinių išmokų išmokėjimui iš valstybės lėšų bus skiriama182 mln. eurų.

 

Kita svarbi žinia – daugiau vaikų iš nepasiturinčių šeimų gaus po 100 eurų, nes pagal naujus įstatymo pakeitimus bus vertinamos 3 mėnesių, o ne visų metų pajamos. Tai, kad bus vertinamos trumpesnio laikotarpio pajamos, itin aktualu tiems žmonėms, kurie neteko pajamų ar jos ženkliai sumažėjo per karantiną.

 

Susiduriantys su nepritekliumi žmonės galės lengviau pretenduoti ir gauti socialinį būstą. Įsigaliojus naujiems įstatymo pakeitimams gerokai sutrumpėja laukimo terminai; siūlomos kompensacijos nuomai, kai nepavyksta užtikrinti socialinio būsto gavimo; taikoma didesnė būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija ir suteikiama galimybė be tėvų likusiems našlaičiams gauti socialinį būstą be eilės.