Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Savivaldybė ieško gimnazijos direktoriaus, švietimo įstaigos – mokytojų

Eglė Indrelytė  •  egle@alytusplius.lt  •  14:07, 2019-04-24
Jotvingių gimnazija ieško trijų mokytojų.
Alytaus Jotvingių gimnazijos nuotr.

Alytaus miesto savivaldybės įstaigose darbo – nors vežimu vežk. Prieš kelias dienas savivaldybė paskelbė konkursą laisvai Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigybei užimti. O pati gimnazija ieško trijų mokytojų. Tiek pat jų trūksta ir „Volungės“ progimnazijai.

 

 

Jotvingių gimnazijai šiuo metu vadovauja ilgametis įstaigos direktorius Kęstutis Miliauskas, tačiau Alytaus miesto savivaldybė jau yra pritarusi darbo sutarties su juo nutraukimui nuo šių metų rugpjūčio 31 dienos. Kad įstaiga neliktų be vadovo, konkursas šiai pareigybei užimti paskelbtas iš anksto.

 

 

Konkurso reikalavimuose nurodoma, kad pretendentas turi turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą, taip pat turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, gerai mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos, atitikti kitus reikalavimus.

 

 

Dokumentus norintys dalyvauti konkurse gali teikti iki šių metų rugsėjo 19 dienos, pretendentų atranka vyks spalio 3 dieną.

 

 

Kol savivaldybė ieško Jotvingių gimnazijos direktoriaus, pati įstaiga paskelbė atranką lietuvių kalbos, istorijos ir chemijos mokytojo pareigoms užimti.

 

 

Mokytojams keliami reikalavimai kur kas menkesni nei direktoriui. Norint dirbti su vaikais, pakanka turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, kompiuterinį raštingumą bei darbo patirties mokykloje.

 

 

Trijų mokytojų: dorinio ugdymo (etikos), matematikos bei istorijos ieško ir Alytaus „Volungės“ progimnazija.

 

 

Čia reikalavimų išvardinta šiek tiek daugiau. Pretendentai turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją, gerus komunikacinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti  ir konstruktyviai spręsti problemas, išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

 

 

Matematikos mokytojas turėtų 20 kontaktinių valandų ir pasirašytų neterminuotą darbo sutartį, etikos ir istorijos mokytojai turėtų po aštuonias kontaktines valandas. Jie dirbtų pagal terminuotas darbo sutartis.

 

 

Tiek norintys dirbti Jotvingių gimnazijoje, tiek - „Volungės“ progimnazijoje, dokumentus gali teikti iki šio mėnesio pabaigos.

Komentarų nėra