Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas tarybos posėdis: darbotvarkėje – pusšimtis klausimų

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos sekretoriato skyriaus informacija  •    •  14:08, 2024-02-23
Asociatyvi nuotr.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 10-OSIOS TARYBOS 12-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2024 m. vasario 22 d.  Nr.  M-73

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-08-31 sprendimu Nr. T-206 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 17 ir 19 punktais, sušaukiu 2024 m. vasario 29 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikiu tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

    1. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PROJEKTUI (Svajūnas Žukauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)


    2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-223‚ „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Loreta Kesminienė, Alytaus miesto paslaugų centro direktorė; 10 min.)


    3. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)


    4. DĖL PRITARIMO 2021–2027 M. „INTERREG VI-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (Neringa Rinkevičiūtė-Laurinaitienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)


    5. DĖL LEIDIMO KAPITALINIAM REMONTUI IR PASTATO PASKIRTIES KEITIMUI (Auksė Juonienė, Turto skyriaus vedėja; 10 min.)


    6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-247 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-09-30 SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-03-25 SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    9. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)


    10. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS KAINOS SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    11. DĖL TURTO PERDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 10 min.)


    13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO, PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ATITIKTIES JOMS NUSTATYTIEMS VEIKLOS TIKSLAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)


    16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-12-22 SPRENDIMO NR. T-240 „DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ALYTAUS BUTŲ ŪKIO VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.)


    17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-31 SPRENDIMO NR. T-109 „DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI JURIDINIUS ASMENIS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ PATALPŲ ADRESU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.)


    18. DĖL UAB „ALKOLDA“ 2023 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO (Rasa Michnovič, Verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)


    19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-24 SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL VERSLO SKATINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Michnovič; 10 min.)


    20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-09-29 SPRENDIMO T-288 „DĖL PROJEKTO PRITARIMO“ PAKEITIMO (R. Michnovič; 10 min.)


    21. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PRAMONĖS G. 7D, ALYTUJE, NUOMOS TEISĘ (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)


    22. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PRAMONĖS G. 7E, ALYTUJE, NUOMOS TEISĘ (V. Bartusevičienė; 10 min.)


    23. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PRAMONĖS G. 7, ALYTUJE, NUOMOS TEISĘ (V. Bartusevičienė; 10 min.)


    24. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PRAMONĖS G. 7C, ALYTUJE, NUOMOS TEISĘ (V. Bartusevičienė; 10 min.)


    25. DĖL VALSTYBINĖS MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAME JAUNIMO PARKE, ALYTAUS MIESTE, KADASTRO NR. 1101/0008:0083 (V. Bartusevičienė; 10 min.)


    26. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES (KADASTRO NR. 1101/0003:24), ESANČIOS ŽIRGŲ G. 54, ALYTAUS MIESTE, 1998-01-14 NUOMOS SUTARTIES NR. N11/98-1561 NUTRAUKIMO (V. Bartusevičienė; 10 min.)


    27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2024–2027 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)


    28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO 2024–2026 M. PRIORITETINIŲ EILIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja; 10 min.)


    29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12-19 SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)


    30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ DARBO 2024 M. LIEPOS–RUGPJŪČIO MĖNESIAIS (Loreta Šernienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; 10 min.)


    31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (L. Šernienė; 5 min.)


    32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Asta Kimantė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja; 10 min.)


    33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-02-28 SPRENDIMO NR. T-62 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Povilas Jagelavičius, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)


    34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2023 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS METŲ MEDICINOS DARBUOTOJO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-02-28 SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-06-22 SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO KONTROLĖS KOMISIJOS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (P. Jagelavičius; 10 min.)


    39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ 2024–2025 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    40. DĖL PAVEDIMO DALYVAUTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO VEIKLOJE (P. Jagelavičius; 10 min.)


    41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS STEIGIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    43 .DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-398 „DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO, ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.)


    45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-03-31 SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Voverienė; 5 min.)


    46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-08-31 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)


    47.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-08-31 SPRENDIMO Nr. T-203 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 10 min.)


    48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-08-31 SPRENDIMO Nr. T-195 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 10 min.)


    49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO (V. Liaukuvienė; 10 min.)


    50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-12-22 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SRITIES PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, ATRANKOS KONKURSO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Dalia Kavolynienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)

 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

Nerijus Cesiulis

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai