Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  10:14, 2023-01-20
Asociatyvi nuotr.
AlytusPlius.lt nuotr.

Sausio 26 d., 9.00 val., šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu bus svarstoma 18 klausimų. 

 

POTVARKIS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 47-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2023 m. sausio 19 d. Nr.  M-2

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 58, 98 punktais, sušaukiu 2023 m. sausio 26 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikiu tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 30 min.)


2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (O. Balevičiūtė; 30 min.)


3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-31 SPRENDIMO NR. T-321 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)


4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Marius Jasaitis, viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)


5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)


6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-10-27 SPRENDIMO NR. T-322 „DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMUI“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


7. DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUOS PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)


8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)

 

9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 26, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (R. Paužienė; 10 min.)

 

10. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 12, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (R. Paužienė; 10 min.)


11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TOPOLIŲ G. 20, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (R. Paužienė; 10 min.)


12.DĖL ELEKTROMOBILIŲ GREITO ĮKROVIMO STOTELIŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU (R. Paužienė; 10 min.)


13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-06-30 SPRENDIMO NR. T-211 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (R. Paužienė; 10 min.)


14. DĖL 2023 M. ALYTAUS JAUNIMO CENTRO MOKYMO LĖŠŲ KREPŠELIO DYDŽIO VIENAM MOKINIUI NUSTATYMO (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)


15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)


16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Laura Radzevičiūtė; savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

 

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

 

18.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Valė Gibienė, Kontrolės komiteto pirmininkė, savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

 

 

Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis