Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  9:38, 2022-10-21
Asociatyvi nuotr.
AlytusPlius.lt nuotr.

  2022 m. spalio 27 d. 9.00 val.  šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu bus svarstomi 26 klausimai.

 

POTVARKIS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 44-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2022 m. spalio 20 d.  Nr.  M-31

 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 58, 98 punktais, s u š a u k i u  2022 m. spalio 27 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-383 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai, Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės plėtros įmokos tarifo nustatymo“ pakeitimo (Daiva Miglinienė, Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės vyriausioji inžinierė); 15 min.)


2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)


3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-316 „Dėl Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (P. Raškauskienė; 10 min.)

 

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-317 „Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (P. Raškauskienė; 10 min.)

 

5. Dėl UAB „GLASS LT“ žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

 

6. Dėl UAB „Vektrona“ žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

 

7. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų nustatymo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

 

8. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo bei pavadinimų gatvėms suteikimo ir panaikinimo (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)


9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)

 

10. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn (R. Paužienė; 10 min.)


11. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (R. Paužienė; 10 min.)

 

12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo biudžetinei įstaigai Alytaus lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ (R. Paužienė; 10 min.)


13. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 16-R1, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)


14. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g.12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)


15. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)


16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimo Nr. T-93 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 12, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)

 

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimo Nr. T-333 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)

 

18. Dėl pritarimo Viešo konkurso viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pareigoms užimti nuostatų projektui (P. Jagelavičius; 10 min.)

 

19. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui (P. Jagelavičius; 10 min.)


20. Dėl pritarimo, kad viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė suteiktų humanitarinę pagalbą (P. Jagelavičius; 10 min.)

 

21. Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų 2022–2023 mokslo metais sąrašo ir grupių skaičiaus patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

 

22. Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos Fenomenu grįsto ugdymo diegimo gimnazijoje ir „Go Europe Green With EPAS“ projektams ir jų dalinio finansavimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

23. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės prisijungimui prie susitarimo dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

 

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

 

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-330 „Dėl VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

 

Savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti savivaldybės mero funkcijas Jurgita Šukevičienė