Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  17:40, 2023-05-19
Asociatyvi nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 10-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2023 m. gegužės 16 d. Nr.M-62

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-03-30 sprendimu Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 17 ir 19 punktais, sušaukiu 2023 m. gegužės 25 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikiu tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

    1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO  (Nerijus Cesiulis, savivaldybės meras; 20 min.)


    2. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Tomas Stupuris, viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius; 10 min.)


    3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Inesa Pilvelytė, biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)


    4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-04-25 SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos sekretoriato skyriaus vedėja; 10 min.)


    5. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.)


    6. DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA AR JOS DALIS NEMOKAMA, KRITERIJAUS, PAGAL KURĮ NUSTATOMA, KADA SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA MOKAMA DALIMIS, SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Daiva Miglinienė, Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės vyriausioji inžinierė); 10 min.)


    7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)


    8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-11-30 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)


    9. DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (R. Paužienė; 10 min.)


    10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO (R. Paužienė; 10 min.)


    11. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO ARBA JO PERDAVIMO (R. Paužienė; 10 min.)


    12. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ALYTAUS TELEKINĄ IR TURTO PERDAVIMO FORMUOJANT ŠIOS ĮSTAIGOS SAVININKO KAPITALĄ (R. Paužienė, Simona Butrimienė, savivaldybės įmonės Alytaus telekino direktorė; 10 min.)


    13. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (R. Paužienė; 10 min.)


    14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-24 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL PASTATO A. JUOZAPAVIČIAUS G. 33, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO (R. Paužienė; 10 min.)


    15. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (R. Paužienė; 10 min.)


    16. DĖL PAVEDIMO SPRĘSTI ŽEMĖS SKLYPŲ PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR (AR) BŪDO KEITIMO KLAUSIMUS (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)


    17. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7 ALYTUJE NUOMOS TEISĘ (V. Bartusevičienė; 10 min.)


    18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-24 SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL VERSLO SKATINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Rasa Michnovič, Verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)


    19. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (R. Michnovič; 10 min.)


    20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2022 M. METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)


    21. DĖL ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2022 M. METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)


    22. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2022 M. METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)


    23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)


    24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-12-22 SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)


    25 .DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2023–2024 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (V. Valūnas; 10 min.)


    26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ DARBO 2023 M. LIEPOS-RUGPJŪČIO MĖNESIAIS (V. Valūnas; 10 min.)


    27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)


    28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PARAMOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-12-22 SPRENDIMO NR. T-371 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO, JŲ POREIKIO NUSTATYMO, SKYRIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.)


    32. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO KONTROLĖS KOMISIJOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)


    33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-03-25 SPRENDIMO NR. T-104 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-11-30 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    35. DĖL VIEŠO KONKURSO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)


    36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO (Dalia Kavolynienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)


    37. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DIDŽIAUSIO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.)