Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  14:18, 2023-02-17
Asociatyvi nuotr.

POTVARKIS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 48-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2023 m. vasario 15 d. Nr.  M-8

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 58, 98 punktais, sušaukiu 2023 m. vasario 23 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikiu tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2022 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)


2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.)


3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.)

 

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2023–2028 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.)


6. DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA, KADA SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA NEMOKAMA ARBA MOKAMA DALIMIS, IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, Daiva Miglinienė, Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės vyriausioji inžinierė); 10 min.)

 

7. DĖL UAB „GLASS LT“ 2022 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

 

8. DĖL UAB „ALKOLDA“ 2022 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

 

9. DĖL UAB „SAUKESTA“ 2022 M. NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

 

10. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

 

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

12. DĖL VALSTYBINĖS MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAME ALYTAUS MIESTE, KADASTRO NR. 1101/0010:0093 (V. Bartusevičienė; 10 min.)

 

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)

 

14. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO (R. Paužienė; 10 min.)

 

15. DĖL NUOMOS TEISIŲ ĮSIGIJIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU 2023 METAIS (R. Paužienė; 10 min.)

 

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-109 „DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI JURIDINIUS ASMENIS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ PATALPŲ ADRESU“ PAKEITIMO (R. Paužienė; 10 min.)


17. DĖL TURTO PERDAVIMO (R. Paužienė; 10 min.)


18.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)


19.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO DERINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKĖJŲ PAREIGYBIŲ STEIGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Vytuolis Valūnas, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)


20.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-03-31 SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ IR „VILTIES“ MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-101 „DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)


21.DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI (V. Valūnas; 10 min.)


22.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO(V. Valūnas; 10 min.)


23.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-01-26 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 3.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Laura Radzevičiūtė, savivaldybės tarybos narė; 10 min.)


24.DĖL ALYTAUS MIESTO SPORTO TARYBOS SUDARYMO (L. Radzevičiūtė; 10 min.)


25.DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS ATASKAITOS (Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininkė; 10 min.)


26. DĖL PRITARIMO PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS, INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MODERNIZAVIMO BEI KRIZINIŲ PAJĖGUMŲ PADIDINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTUI (Artūras Vasiliauskas, viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)


27. DĖL PRITARIMO VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI NUOSTATŲ PROJEKTUI (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)

 

Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis

Komentarų nėra