Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  10:12, 2022-12-16
Asociatyvi nuotr.
AlytusPlius.lt nuotr.

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 46-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2022 m. gruodžio 15 d. Nr.  M-36

 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 58, 98 punktais, s u š a u k i u  2022 m. gruodžio 22 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaitos patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)


2. Dėl Alytaus nakvynės namų parduodamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus nakvynės namų parduodamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 5 min.)


 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)


4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-10-27 sprendimo Nr. T-322 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui“ pakeitimo (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), Sandra Dabkevičienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)


5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomikos ir plėtros departamento vadovas; 10 min.)


6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (R.  Paužienė; 10 min.)


7. Dėl gyvenamųjų patalpų Putinų g. 32-414 ir Putinų g. 32-415, Alytuje, sujungimo, plėtojant Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondą (R. Paužienė; 10 min.)


8. Dėl turto perdavimo (R. Paužienė; 10 min.)


9. Dėl sutikimo perimti UAB „GLASS LT“ dovanojamą turtą (R. Paužienė; 10 min.)


10. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)


11. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „TexTera“ investicijų sutarčiai ir žemės sklypo Sidabrio g. 11, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (Sonata Dumbliauskienė, verslo skyriaus vedėja; 10 min.)


12. Dėl sutikimo įkeisti Valstybinės žemės sklypo, esančio Fortų g. 2A, Alytuje, nuomos teisę (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)


13. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai, Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo (Daiva Miglinienė, Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės vyriausioji inžinierė); 10 min.)

 

14.Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų ir diferencijavimo koeficientų patvirtinimo (D. Miglinienė; 10 min.)

 

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-383 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai, Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės plėtros įmokos tarifo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Miglinienė; 5 min.)


16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)


17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)


18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimo Nr. T-244 „Dėl pritarimo ir mero įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos Cėsių rajono Amatos savivaldybe ir Jungtinių Amerikos Valstijų Ročesterio miestu“ pakeitimo (Romas Jankauskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas; 10 min.)


19. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Cėsių savivaldybės (Latvijos Respublika) bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti (R. Jankauskas; 10 min.)


20. Dėl pritarimo Alytaus „Volungės“ progimnazijos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projektuose „Different Quests In Foreign Language Teaching – Technology And Game Based Language Teaching“ ir „YEAH!“ You (th) Enjoy to be Active and Healthy!“ ir jų daliniam finansavimui (Rasa Kuckailienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.)


21. Dėl pritarimo Alytaus dailės mokyklos dalyvavimui „Nordplus“ projekte NPHZ-2021/10048 „Co-operation platform for education, business sector, organisations and creative industry - CREAFORUM“ ir jo daliniam finansavimui (R. Kuckailienė; 10 min.)


22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-148 „Dėl pritarimo Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams“ pakeitimo (R. Kuckailienė; 10 min.)


 23. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos baseino bei saunos paslaugų kainoms (R. Kuckailienė; 10 min.)


 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimo Nr. T- 59 „Dėl VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos baseino ir saunos“ pripažinimo netekusiu galios (R. Kuckailienė; 5 min.)


 25.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-41 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)


 26.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)


27.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimo Nr. T-371 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo, jų poreikio nustatymo, skyrimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)


28.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimo Nr. T-302 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Alytaus miesto savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)


29.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimo Nr. T-198 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Alytaus miesto savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)


30.Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatams ir įpareigojimo (A. Voverienė; 10 min.)


31.Dėl sutikimo pertvarkyti savivaldybės įmonę Alytaus telekiną į viešąją įstaigą Alytaus telekiną (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)


32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo srities projektų paraiškų teikimo, atrankos konkurso ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Dalia Kavolynienė, savivaldybės vyriausioji specialistė(jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)


34. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų sąrašui (Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė, Irma Maskeliūnienė, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorė; 10 min.)


35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)

 

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)

 

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimo Nr. T-354 „Dėl nekilnojamojo turto Žuvinto g. 4, Alytuje, įsigijimo savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios (L. Radzevičiūtė; 5 min.)

 

Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis