Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Retėja Alytaus rajono mokyklų tinklas: dvi bus uždarytos

Eglė Indrelytė  •  egle@alytusplius.lt  •  8:46, 2014-02-27
Klausimą dėl mokyklų pertvarkos pristatė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Židanavičius (dešinėje) ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorius S. Salickas (kairėje)
Alytusplius.lt nuotr.

Alytaus rajono taryba priėmė sprendimą uždaryti dvi rajono mokyklas. Nuo šių metų rugsėjo mėnesio Alytau s rajone nebeliks dviejų mokyklų: rajono taryba nusprendė uždaryti  Alo­vės pa­grin­di­nės mo­kyk­los Ven­ciū­nų pra­di­nio ug­dy­mo ir Sim­no gim­na­zi­jos San­tai­kos pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius.

 

Nors buvo sudaryta komisija, kuri ištirtų susidariusią situaciją mokyklų uždarymo klausimu, o komisijos išvada visų narių bendru sutarimu – pritarti mokyklų likvidavimui, kai kurie tarybos nariai nepritarė Santaikos mokyklos uždarymui.

 

„Santaikoje mokosi 37 mokiniai, dar turėjo būti du pirmokai, mokinio krepšelis didėja trisdešimt aštuoniais litais mokiniui. Prašau, kad ta mokykla nebūtų uždaryta“, - sakė tarybos narys Aloyzas Jaciunskas.

 

Tiesa, minėtas tarybos narys buvo vienas iš komisijos narių, dar prieš tarybos posėdį vieningai pasisakęs už tai, kad mokymo procesas, kai yra sujungtos trys klasės, mokomos vienos mokytojos, gali pasiekti tiktai patenkinamus rezultatus.

 

Daug pasipiktinimų ir nepasitenkinimo sulaukęs A. Jaciunsko pasisakymas buvo paaiškintas paprastai: „Šiandien posėdis yra tiesiogiai transliuojamas, todėl mūsų komisijos nariai nori pasirodyti kitaip“, - ironizavo tarybos narė Monika Ražanauskienė.

 

Simno gimnazijai vadovaujantis Evaldas Jakubavičius buvo santūrus: „Nelabai turiu ką pasakyti. Santaikos mokykla kaip skyrius išbuvo penketą metų. Gal aš blogai dirbau tuos penketą metų? Jau viskas yra pasakyta ir išanalizuota“, - sakė E. Jakubavičius.

 

Po ilgų diskusijų bei gausybės pasipiktinimų buvo priimtas sprendimas dėl mokyklų likvidavimo.

 

Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje šiais mokslo metais mokosi 39 mokiniai, klasės jungtinės, mokinio krepšelio lėšų neužtenka. Numatoma, kad kitais mokslo metais mokinių sumažės iki 30. Likvidavus Santaikos pagrindinio ugdymo skyrių, visi mokiniai bus pavežami į Simno gimnaziją.

 

Alovės pagrindinės mokyklos Venciūnų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje šių mokslo metų pradžioje mokėsi 8 mokiniai, šiuo metu - tik 6 mokiniai. Uždarius šį pradinio ugdymo skyrių mokiniai bus pavežami į Alovės pagrindinę mokyklą.

Komentarų nėra