Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Pramonės parke Alytuje – dar vienas investuotojas

Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informacija  •    •  14:23, 2022-12-22
Asociatyvi nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė UAB „TextTera“ investicijų sutarties projektui ir žemės sklypo Sidabrio g. 11, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomai be aukciono.

 

Investuotojas 99 metams išsinuomoja kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 0,9605 ha ploto žemės sklypą, kuriame bus statomas gamybos paskirties pastatas ir bus vykdoma tekstilės ir drabužių apdailos veikla, gatavų tekstilės gaminių, drabužių gamyba.

 

Tarybos sprendime nurodyta, kad žemės sklypo nuomininkas turi laikytis nustatytų žemės sklypui LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimų, pagal pasirengtus techninius projektus savo lėšomis žemės sklype įsirengti inžinerinius tinklus ir vykdyti kitus numatytus sutarties punktus.

  

UAB „Textera“ įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 480 250 eurų, sukurti ne mažiau kaip 50 naujų darbo vietų ir veiklą pradėti ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos.

 

Įmonės vidutinis darbo užmokestis turi būti ne mažesnis negu 1,5 karto iki investicijų sutarties sudarymo Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

 

Bendrovė per 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos turi gauti dokumentą, leidžiantį statyti naują statinį žemės sklype Sidabrio g. 11, Alytuje, o per 6 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti statybas žemės sklype ir įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų.

 

Savivaldybė įsipareigoja 7 mokestinius laikotarpius atleisti investuotoją nuo žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio, o kitus 3 mokestinius laikotarpius šie mokesčiai būtų sumažinti 50 procentų. Taip pat savivaldybė kontroliuos, kaip vykdomi sutartyje nurodyti įsipareigojimai. Nustačius, kad sutartyje numatyti įsipareigojimai nevykdomi, pažeidžiami kurie nors jos punktai, savivaldybė reikalaus pažeidimus pašalinti arba inicijuos sutarties nutraukimą.