Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Pradinukai mokykloje nori mokytis ne tik skaityti ir skaičiuoti

Kristina Dikevičiūtė  •    •  9:02, 2014-01-04
Kristina Dikevičiūtė

Nedrąsiam pirmokui mokykloje turi būti įdomu, saugu ir jauku kaip namuose. Tai – ne tik tėvų svajonė. Tai – ir realybė, kurią radome Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje.

 

Su jos mokinių tėvais dažnai pasidžiaugiame rūpestingais mokytojais, entuziastinga ir visur suspėjančia direktore Virginija Vitunskaite, pagiriame kasdien virėjų ruošiamus sočius pietus ir jų iškeptas gardžias bandeles.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą rinkomės dėl kokybiškos, profesionalios, patrauklios mokyklos pedagogų veiklos, pasirinktos etninės krypties, neformaliojo švietimo pasiūlos. Saugi ir uždara mokyklos teritorija, tinkamas variantas pradinukui, ypač - nedrąsiam pirmokui.

 

Nuo šių metų liepos mėnesio „Sakalėlio“ pradinei mokyklai vadovauja direktorė Virginija Vitunskaitė, turinti dvidešimties metų pedagoginio darbo patirtį, pedagoginį ir teisinį išsilavinimą.

 

V. Vitunskaitė vadovavo darbo grupei, sukūrusiai mokyklos etninę programą, aktyviai dalyvavo įvairiapusėje mokyklos veikloje, diegdama mokiniams dvasines, tautines vertybines nuostatas, siekdama  visų mokinių visapusio lavinimo ir kiekvieno mokinio individualių poreikių tenkinimo.

 

Šiais mokslo metais iniciavo mokykloje naujas neformaliojo švietimo pamokas, kuriose mokiai mokomi liaudies ratelių, žaidimų.

 

Mokykloje jau pirmokai gauna anglų kalbos pradmenis, susipažįsta su dailės subtilumais, pasaulio pažinimo, užsienio kalbų mokymas integruojamas į popamokinę veiklą, mokykloje organizuojami klasikinės muzikos koncertai.

 

Advento pradžioje direktorės paprašytas mokinius aplankė ir laimino Angelų sargų bažnyčios kunigas A.Užupis, kuris mokinius lankė kiekvieną Advento savaitę.

 

Nepamirštamas ir mokyklos aplinka: dar neprasidėjus mokslo metams, direktorės iniciatyva buvo atnaujinti gėlynai, atnaujinta mokyklos salė, valgyklos ir klasių inventorius.

 

Bendradarbiaujant su Dailiųjų amatų mokykla kuriama lauko klasė, skulptūros papuoš mokyklos eksterjerą.  

 

Iš arti matydama kūrybingą „Sakalėlio“ mokyklos veiklą, džiaugiuosi, kad mano sūnus turi galimybę čia mokytis ir galiu drąsiai sakyti, kad  Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla atitiko visus mūsų lūkesčius.

 

Komentarų nėra