Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Pirmą kartą Lietuvoje – kasmetinis geodezijos asociacijos simpoziumas

  •  info@alytusplius.lt  •  13:19, 2014-06-13
V. Pakalka
Alytusplius.lt nuotr.

Birželio 3–7 dienomis pirmą kartą Lietuvoje vyko kasmetinis XXIV EUREF (The European Reference Frame) Tarptautinės geodezijos asociacijos (International Association of Geodesy) simpoziumas. Į renginį susirinkę Europos šalių nacionalinių kartografijos agentūrų ekspertai, geodezijos bei kartografijos specialistai aptarė svarbias geodezijos mokslo aktualijas ir perspektyvas, pasikeitė praktine patirtimi, apsvarstė galimas sektoriaus raidos kryptis.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Tarnyba) direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Vaidas Pakalka pastebėjo, kad Lietuvos geodezininkų veikla įvertinta tiek šalies, tiek ir tarptautiniu mastu, o UNESCO pasaulio paveldo sąraše nuo 2005 metų Tarnybos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos instituto siūlymu įrašyti trys Sruvės dienovidinio lanko geodeziniai punktai. Tad simboliška, kad sektoriaus ekspertai šį kartą susirinko Vilniuje.

 

„Esu įsitikinęs, kad privalome tęsti pradėtus geodezijos darbus, siekdami išsaugoti istorinį paveldą ir, visų svarbiausia, vis daugiau dėmesio skirti geodezinio pagrindo, integruoto į bendruosius Europos Sąjungos tinklus, sudarymui bei palaikymui“, – tardamas sveikinimo kalbą sakė V. Pakalka.

 

Per keturias simpoziumo dienas aptarta daug temų – sesijų pranešėjai diskutavo apie globalinės padėties nustatymo sistemos (GNSS) pasiekimus, reikalaujamus geodezinių matavimų tikslumus, žemės judesių įtaką GNSS koordinačių pokyčiams, GNSS taikomųjų programų pritaikymą aplinkosauginėse, inovacijų, mokslinių tyrimų srityse ir kt. Paskutiniąją diskusijų dieną pristatytos šalių nacionalinės veiklos ataskaitos. Pristatant Lietuvoje vykdomą veiklą ypač daug dėmesio skirta LitPOS stotims. LitPOS – Lietuvos Respublikos teritorijoje išdėstytos GPNS nuolatinės stotys, duomenų perdavos tinklas ir duomenų tvarkymo centras, kuriame realiu laiku apskaičiuojamos ir eliminuojamos GPNS palydovų signalų paklaidos. Lietuvoje LitPOS GPS stočių tinklą sudaro tolygiai šalies teritorijoje išdėstytos 25 stotys ir duomenų tvarkymo centras. Įsigijus LitPOS duomenų apdorojimo centro tarnybinės stoties įrangos komplektą, atsirado galimybė pradėti LitPOS modernizavimo (5 naujų LitPOS nuolatinių stočių įrengimo) darbus, kurie bus užbaigti 2014 m. Naujų LitPOS nuolatinių stočių vietos parinktos taip, kad LitPOS tinklas optimaliai padengtų Lietuvos teritoriją. 2014–2015 m. planuose numatyta atnaujinti visas stotis bei jų įrangą. Europos šalių atstovai pristatė savo valstybėse vykdomus geodezijos bei kartografijos projektus, mokslinių tyrimų rezultatus apdorojant GNSS matavimus, tiriant jų tikslumą ir pašalinių veiksnių, tokių kaip jonosfera, troposfera, sudėtingų matavimų sąlygų įtaką. Apžvelgti GNSS matavimų rezultatai tiriant mūsų planetos struktūrinius pokyčius. Taip pat buvo nagrinėti vertikalaus tinklo bei gravimetrinių matavimų rezultatai, pateikta jų analizė, pristatyti kiti su geodezijos mokslu susiję klausimai.

 

Kasmet simpoziumo metu išrenkamas geriausias jaunasis mokslininkas, laimėjęs mokslinių darbų konkurse. Šiemet juo tapo Čekijos atstovas Michail Eliaš.

 

EUREF 2013 simpoziumo metu buvo priimta rezoliucija 2015 m. EUREF simpoziumą surengti Leipcige, Vokietijoje.

Komentarų nėra