Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Permainos mokyklose: vienoje – naujas vadovas, kitai – jo ieškos

Raimonda Bernatavičienė  •    •  9:11, 2020-06-29
Iš kairės: V. Skroblas, G. Draugelis.
AlytusPlius.lt nuotr., Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Dviejų Alytaus mokyklų laukia pokyčiai. Vienai jų nuo rugsėjo 1 dienos pradės vadovauti naujas direktorius, o dėl kitos bus skelbiamas konkursas direktoriaus pareigoms užimti.

 

Konkursas bus skelbiamas Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, kuriai šiuo metu vadovauja Virginijus Skroblas, direktoriaus pareigoms. Tam ketvirtadienį pritarė savivaldybės taryba.

 

V. Skroblas gimnazijai vadovauja jau 19 metų. Remiantis teisės aktais, įstaigai vadovaujant tiek metų, turi būt skelbiamas naujas konkursas direktoriaus pareigoms užimti ir jis turi būti įvykdytas ne vėliau kaip iki 2021 metų saudio 1 dienos. Tiesa, konkurse galės dalyvauti ir V. Skroblas.

 

Konkursas rengiamas atsižvelgiant į teisės aktus, kurie numato, kad valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paskirti į švietimo įstaigos vadovo pareigas neterminuotai ir jas ėjo ilgiau kaip penkerius metus, vieši konkursai švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti turi būti įvykdyti ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 1 d. – asmenims, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip dešimt, tačiau ne daugiau kaip devyniolika metų.

 

Pokyčiai nusimato ir Likiškėlių progimnazijoje. Nuo rugsėjo 1 dienos šiai įstaigai vadovaus Gintautas Draugelis, šiuo metu vadovaujantis Alytaus suaugusių ir jaunimo mokyklai. Tiesa, eiti Likiškėlių progimnazijos vadovo pareigas jis paskirtas laikinai – iki kol bus išrinktas kitas progimnazijos direktorius, bet ne ilgiau kaip vienerių metų laikotarpiui.

 

G. Draugeliui nustatytas 10,31 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, meras įgaliotas sudaryti su juo darbo sutartį.

 

Iki šiol Likiškėlių progimnazijos pareigas laikinai ėjo Daiva Čeponienė, šios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Alytaus miesto tarybai nutarus likviduoti Suaugusių ir jaunimo mokyklą, buvo numatyta sąlyga, kad G. Draugelis bus paskirtas Likiškėlių progimnazijos direktoriumi. Su tuo jis sutiko.