Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Pastatyti paminklą kapinėse reikalingas leidimas

Alytaus rajono savaivaldybės inf.  •    •  13:31, 2023-11-03

Aplankius artimųjų kapus Visų šventųjų ir mirusiųjų atminimo dienomis, galbūt kilo mintis tvarkyti ar keisti paminklą, tvorelę, pastatyti suoliuką. Ar tokiems darbams atlikti reikalingas leidimas ir kas jį išduoda? Alytaus rajono savivaldybė primena, kad kai kurie kapaviečių tvarkymo darbai turi būti suderinti.

 

Leidimą išduoda kapinių prižiūrėtojas

 

Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių prižiūrėtojai yra seniūnijų seniūnai. Jie išduoda leidimus statyti ar rekonstruoti kapaviečių statinius – paminklus, tvoreles, suoliukus. Be jų žinios taip pat negalima sodinti arba persodinti medžių, jų genėti arba naikinti. Asmenys, atsakingi už kapavietės priežiūrą, norėdami atlikti kapavietės statinių statymo ir rekonstravimo darbus, turi užpildyti prašymą ir pateikti kapinių prižiūrėtojui, kuris žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas. Laidoti galima tik turint leidimą

 

Leidimą laidoti veikiančiose kapinėse išduoda seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnas. Neveikiančiose kapinėse mirusiųjų palaikai nelaidojami. Kapavietės ir savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.

 

Rajono amžinojo poilsio vietose gali būti laidojami atitinkamų seniūnijų (parapijų, kurių parapijiečiai gyveno Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje) gyventojai ir jų šeimų nariai: seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), vaikaičiai, broliai, seserys ir jų sutuoktiniai. Kitus mirusiųjų asmenų laidojimo klausimus, gavus palaidotųjų ir mirusiųjų artimųjų giminaičių raštišką pritarimą, išimtiniais atvejais sprendžia savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys – seniūnai.

 

Urną galima atsiimti, netvarkoma kapavietė gali būti skirta kitiems

 

Alytaus rajone kolumbariumai savivaldybės lėšomis įrengti Daugų ir Simno kapinėse. Yra šeimyninės ir bendros nišos. Urną, gavus kapinių prižiūrėtojo – seniūno – leidimą, galima atsiimti. Tokiu atveju niša skiriama kitiems asmenims.

 

Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu per metus kapavietė nesutvarkoma, po tam tikro laiko teisės aktų nustatyta tvarka neprižiūrimoje kapavietėje galima laidoti kitus mirusiuosius.

 

Už kapavietės priežiūros pažeidimus – bauda

 

Už kapavietės arba kolumbariumo atskiros nišos priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti. Norint atlikti kapavietės tvarkymo (statinių statymo ir rekonstravimo) darbus, reikia užpildyti prašymą ir pateikti kapinių prižiūrėtojui – seniūnui. Jeigu asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, miršta arba dėl kitų priežasčių negali prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės, jo giminaičiai turi susitarti, kas bus atsakingas už neprižiūrimos kapavietės priežiūrą, ir apie tai pranešti raštu.

 

Asmenys, pažeidę reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka – administracinė nuobauda iki 140 eurų.

 

Leidimų laidoti išdavimo, kapaviečių (kapų) identifikavimo bei laidojimo, kapinių lankymo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas ir kiti reikalavimai skelbiami čia

 

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai