Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Nedarbo lygis Druskininkuose – mažiausias regione

Druskininkų savivaldybės inf.  •    •  9:31, 2023-07-27
Roberto Kisieliaus nuotr.

Naujausiais Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu nedarbas Druskininkuose mažesnis nei šalies vidurkis ir mažiausias Alytaus regione. Liepos 1 d. nedarbo lygis mūsų savivaldybėje siekė tik 7,5 procento, tai yra 0,4 procento mažiau nei prieš mėnesį ir net 2,8 procento mažiau nei praėjusių metų liepos 1 d. Šiuo metu šalyje ir taip pat Alytaus regione nedarbo lygis yra 8,1 procento. Didžiausias nedarbas fiksuojamas Ignalinos, mažiausias – Neringos savivaldybėse.

 

Pasak Savivaldybės vicemero Lino Urmanavičiaus, registruoto nedarbo mažėjimas yra efektyvaus savivaldos, Užimtumo tarnybos ir verslo bendradarbiavimo bei įgyvendinamų programų rezultatas.

Nedarbo lygio mažėjimą lemia teigiami pokyčiai ekonomikoje, darbo vietų pasiūla, taip pat bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos specialistais ir verslu, kartu ieškojimas efektyvių priemonių, padedančių mažinti nedarbo rodiklius. Druskininkuose turime įvairių galimybių, pradedant suaugusiųjų švietimu įgyjant reikalingas kompetencijas, baigiant savivaldybės įgyvendinamomis Užimtumo, Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programomis, kurios leidžia darbo rinkai besirengiančius bei jaunus žmones motyvuoti ir integruoti į darbo rinką“,  – sako L. Urmanavičius.

 

Mažėja nepasiturinčių gyventojų skaičius

 

Socialinė pašalpa yra išmoka, kuri mokama kuomet pajamos vienam šeimos nariui neviršija 172,7 Eur per mėnesį, tai yra tiems asmenims, kurių pajamos pačios mažiausios. Liepos mėnesį socialinę pašalpą gavo tik 465 gyventojai. Tokio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus nebuvo nuo 2021 metų pradžios.

„Tam įtakos turėjo kompleksinės priemonės: sustiprinome darbą su galimai išmokomis piktnaudžiaujančiais gyventojais, neskiriame pašalpos dirbantiems pagal individualią veiklą ir nerodantiems pajamų, nedirbančius ir nesimokančius išmokų gavėjus siunčiame visuomenei naudingai veiklai, prašome Užimtumo tarnybos įdarbinti socialinės pašalpos gavėjus, lankomės išmokų gavėjų namuose ir vertiname gyvenimo sąlygas bei turtą. Esame principingi, mūsų tikslas – socialinę pašalpą turi gauti tik tie gyventojai, kuriems parama yra reikalinga dėl sudėtingų gyvenimo situacijų. Ji turi būti trumpalaikė ir skatinti integruotis į darbo rinką.“ – sakė Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė.

 

Sėkmingai įgyvendinama Užimtumo didinimo programa

 

Nuo šių metų balandžio 1 d. Druskininkų savivaldybė kartu su Paslaugų ūkiu įgyvendina Užimtumo programą. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Užimtumo taryba. Programos tikslas – kompleksiškai spręsti piniginės socialinės paramos gavėjų, darbo rinkai besirengiančių asmenų ir kitų jautrių socialinių grupių asmenų užimtumo problemas, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, motyvaciją, įsidarbinimą ribojančias aplinkybes ir galimybes integruotis į darbo rinką.

Padidintas dėmesys skiriamas darbo rinkai besirengiantiems asmenims, tai yra tiems, kurie nedirba dėl socialinių įgūdžių stokos, motyvacijos trūkumo, turimų priklausomybių alkoholiui, sveikatos ar šeimos narių priežiūros.

Užimtumo didinimo programos priemonių koordinatorius ir atvejo vadybininkas Aurimas Peleckas sako, kad: „Kartu su Atvejo komanda, kurią sudaro savivaldybės ir Užimtumo tarnybos specialistai, intensyviai aiškinamės tokių asmenų negalėjimo dirbti priežastis. Jei nedirbama dėl priklausomybės alkoholiui, asmuo privalo apsilankyti pas priklausomybių konsultantą ir gydytis. Socialiniams įgūdžiams ugdyti ir motyvacijai grįžti atgal į darbo rinką teikiamos psichologo konsultacijos, turintiems įsiskolinimų arba norintiems daugiau sužinoti apie galimybes dirbti pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą - organizuojamos Finansinio raštingumo paskaitos. Taip pat yra galimybė gauti pavėžėjimą atvykti į darbo vietą. Labai svarbu, kad be priežasties atsisakiusiems dalyvauti Užimtumo programoje nutraukiamas socialinės pašalpos mokėjimas arba tokie asmenys gali būti išbraukiami iš bedarbių gretų“.  

Šiuo metu jau 38 gyventojai įdarbinti trumpalaikiams darbams. Dar 70 gyventojų gauna paslaugas. Užimtumo programos įgyvendinimui valstybė skyrė 88,7 tūkst. Eur. Druskininkų savivaldybė savo gyventojų įdarbinimui prisidėjo dar 120 tūkst. Eur.