Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Mokslo metų naštai palengvinti – socialinė parama mokiniams

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  12:12, 2023-08-03
Asociatyvi nuotr.

Kad artėjančių mokslo metų našta Alytaus rajono šeimoms būtų lengvesnė, jau dabar galima kreiptis dėl socialinės paramos. Mažas pajamas gaunantiems tėvams galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo mokyklose ir vienkartinės paramos mokiniui reikalingiems reikmenims įsigyti. Šiuo metu jau priimta 213 socialinės paramos prašymų.

 

„Ruošiantis naujiems mokslo metams mokinių tėvams tenka patirti nemažai išlaidų, todėl, siekiant šią naštą palengvinti mažas pajamas gaunantiems tėvams, skiriama socialinė parama mokiniams. Prašymus teikti kviečiame jau dabar.

 

Kasmet socialinės paramos mokiniams teikimo tendencijos Alytaus rajone išlieka panašios. Praėjusiais mokslo metais socialinė parama suteikta 828 Alytaus rajone gyvenantiems mokiniams.“, – sako Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė.

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė.

 

Kokios sąlygos paramai gauti?

 

Socialinė parama mokiniams skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas.

 

Jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 235,50 Eur, mokiniai turi teisę į 98 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat –nemokamą maitinimą – pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

 

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms – kai vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 314 eurų. Tada socialinė parama skiriama tik išimtiniais atvejais  atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas.

 

 

Tokiems atvejams priskiriama liga, nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią. 

 

Išimties atvejais tokia parama gali būti skiriama seniūnijos darbuotojui patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

 

Vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

 

Nemokami pietūs, nevertinant šeimos gaunamų pajamų ir be atskiro tėvų (globėjų) prašymo, skiriami visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje.

 

Kada ir kam teikti prašymus?

 

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo galima teikti nuo liepos 1 dienos. Nemokamo maitinimo prašyti galima ištisus metus, o prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti priimami iki spalio 5 dienos.

 

Alytaus rajono gyventojai turėtų kreiptis į savo seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Taip pat galima pateikti elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

 

Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl paramos mokiniams, galima kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba į Socialinės paramos skyrių.

Komentarų nėra