Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Mobilioji programėlė „Ką veikti Alytaus rajone?“

Alytaus rajono savivaldybės inf.  •    •  17:41, 2023-03-27

Alytaus rajono kultūros centro teikiamos viešosios kultūros paslaugos tapo labiau  prieinamos gyventojams, o darbuotojų darbas – kokybiškesnis, savivaldybei įgyvendinus projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“. 

 

Siekta pagerinti Kultūros centro teikiamų paslaugų kokybę, centralizuoti paslaugos teikimą ir susisteminti informaciją, gerinti viešąsias kultūros paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijas.

 

Viena ryškiausių projekto įgyvendintų veiklų – įrengta klientų aptarnavimo vieta Alytaus rajono savivaldybės pastato pirmajame aukšte, Pulko g. 21, Alytuje. 

 

Kultūros centras atidarytas  2019 m. rudenį.  Per ketverius metus čia vyko daug įvairių veiklų, etninę kultūrą puoselėjančių edukacijų ir renginių. Įkurtos trys darbo vietos, rajono tautodailininkų bei amatininkų darbų galerija, kuri nuolat atnaujinama. Jame galima gauti informacijos apie Kultūros centro renginius, meno mėgėjų kolektyvus, amatininkus, ūkininkus bei jų dirbinius ir produkciją, lankytinas rajono vietas.

 

Kad informacija būtų dar lengviau pasiekiama, sukurta mobilioji programėlė  „Ką veikti Alytaus rajone?“ „Apple“ ir „Android“ įrenginiams, ją pristatanti informacinė skrajutė su  QR kodais, leidžiančiais lengvai pasiekti renginių kalendorių, suplanuoti dalyvavimą juose, taip pat informaciją apie amatininkus ir edukacijas.

 

Kultūros centre įrengtas informacinis terminalas, atnaujintas telefonų tinklas visose 11 rajono seniūnijų.

 

Kultūros centro darbuotojai gerino kompetencijas mokymuose, surengtuose gerosios patirties vizituose Italijoje ir  Neringos savivaldybėje.   Alytaus rajono delegacija Romoje susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Italijos Respublikoje Ričardu Šlepavičiumi, kultūros atašė Julija Reklaite, lietuvių bendruomenės pirmininke Elze Di Meglio, lankėsi ir bendradarbiavimo ryšius užmezgė su Italijos miestų Veletrio (Velletri) ir Fraskačio (Frascati) savivaldybėmis, domėjosi vietos amatais. Su Neringos savivaldybės Liudviko Rėzos kultūros centro darbuotojais aptarė sėkmes ir darbo problemas, pasidalijo kultūrinės veiklos, krašto reprezentavimo Lietuvoje ir užsienyje patirtimi. 

 

Siekiant įtvirtinti kultūros paslaugas Alytaus rajone teikiančių įstaigų įsipareigojimus, klientų aptarnavimo principus, paslaugų kokybės standartus ir užtikrinti gyventojų lūkesčius atitinkančią kultūros paslaugų kokybę bei tinkamą aptarnavimą, buvo parengta Piliečių chartija, įdiegti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartai. Bendras ir visoms vienodai taikomas vadybos pagrindas leido užtikrinti efektyvesnį procesų planavimą, valdymo organizavimą bei kontrolės vykdymą. 

 

Įdiegti kokybės vadybos ir aptarnavimo standartai padėjo konkrečiai apibrėžti teikiamų paslaugų spektrą, nustatyti privalomus žingsnius, įvardyti atsakingus asmenis ir siektinus rezultatus. Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta veiklos organizavimo procesų ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti pasiūlymai dėl pakeitimų, atlikta paslaugų ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) optimizavimo galimybių analizė ir pateiktos rekomendacijos, parengtas koreguojamų procesų aprašas ir įdiegtų procesų ataskaita. 

 

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro struktūrą sudaro Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro administracija, 10 skyrių: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Luksnėnų, Miroslavo, Nemunaičio, Punios, Simno ir Pivašiūnų amatų centras.

 

Įgyvendinto Europos Sąjungos ir savivaldybės finansuoto projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Alytaus rajono savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis kultūros paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.

 

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 m. ir tęsėsi iki 2023-ųjų. Įvairių darbų įvykdyta už 192 832,20 eurų, iš jų 163 907,37 eurų skyrė Europos socialinis fondas pagal 2014–2020 metų Investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Iš Alytaus rajono savivaldybės tarybos skirta 28 924,83 eurų. 

Populiarios etninę kultūrą puoselėjančios edukacijos.