Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Merui A. Vrubliauskui – aukščiausias Lietuvos šaulių sąjungos apdovanojimas

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  14:25, 2023-04-17
Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas S. Valatkevičius įteikia Lietuvos šaulių sąjungos apdovanojimą Alytaus rajono savivaldybės merui A. Vrubliauskui.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos II laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“.

 

Lietuvos šaulių sąjungos vado plk. ltn. Lino Idzelio vardu apdovanojimą įteikė savivaldybėje apsilankęs Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius.

 

Pasižymėjimo ženklas yra aukščiausias Šaulių sąjungos apdovanojimas. Juo apdovanojami šauliai ir Šaulių sąjungos pareigūnai, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai bei krašto apsaugos pareigūnai už reikšmingą metodinę, materialinę ar kitokią paramą šauliams.

 

Pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ ir ženklo liudijimas.

 

Ženklą „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ savo įsakymu skiria Šaulių sąjungos vadas, pritarus  Apdovanojimų komisijai. Kartu su Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ išduodamas ir ženklo liudijimas.

 

Šaulių sąjunga – tai valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą LŠS įstatymą ir krašto apsaugos ministro tvirtinamą Statutą.

 

Nors Šaulių sąjunga vykdo kai kurias valstybės institucijų skiriamas užduotis, ji yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija. Lietuvos šaulių sąjunga siekia ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus ir drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės atveju padėti kitiems.

 

Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius, įteikdamas garbingą apdovanojimą, išsakė nuoširdžią padėką merui Algirdui Vrubliauskui ir Alytaus rajono savivaldybei už paramą šaulių organizacijos veiklai, ypač – už jaunųjų šaulių stovyklas, uniformas, kitą pagalbą.

 

Jis sakė, kad Alytaus rajone daugėja jaunimo ir suaugusiųjų, kurie nori dalyvauti Lietuvos šaulių sąjungos veikloje. Šaulių sąjungos organizuojamoje Neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvauja daug mokinių. Užsiėmimai vyksta įvairiose rajono seniūnijose, taip pat organizuojamos respublikinės jaunųjų šaulių vasaros stovyklos, savivaldybė teikė paramą moksleiviams įsigyjant šaulių uniformas.

 

„Esu įsitikinęs, kad Šaulių sąjungos veikla yra svarbi ugdant jaunosios kartos patriotiškumą, tautines vertybes, meilę ir pagarbą savo kraštui, todėl manau, kad yra prasminga šiai organizacijai skirti visokeriopą paramą“, – dėkodamas už apdovanojimą sakė meras Algirdas Vrubliauskas.