Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Lazdijų rajono mero ir tarybos ataskaita: teigiami pokyčiai rajone

Lazdijų rajono savivaldybės informacija  •  info@alytusplius.lt  •  8:58, 2014-05-15
Lazdijų rajono meras A. Margelis
Lazdijų raj. savival. nuotr.

Lazdijų rajone kuriamos naujos darbo vietos, didėja gyventojų verslumas, įkurtas pirmasis rajone universitetas, modernizuotas socialinių paslaugų tinklas. „Tardamiesi su specialistais ir bendraudami su gyventojais, įgyvendiname išsikeltus tikslus“, - sakė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

 

Pristatydamas praėjusių metų rajono mero ir tarybos veiklos ataskaitą, jis pabrėžė, kad savivaldybės veikloje nestigo iššūkių, tačiau jie neužkirto kelio svarbiems pokyčiams Lazdijų rajone, sėkmingai įgyvendinančiame vis naujus projektus, kurių dėka gražėja rajono veidas, gerėja žmonių gyvenimas.

 

Per praėjusius metus įvyko 12 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Dokumentų valdymo sistemoje „Doclogix“ įregistruoti 389 savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 385 sprendimai, 12 savivaldybės  tarybos posėdžių protokolų, 1 peticija, tarybos narių 58 darbo laiko apskaitos dokumentai. „Įdiegta modernia dokumentų valdymo sistema domisi ir kitų savivaldybių specialistai, atvykstantys pas mus pasisemti patirties“, - sakė meras A. Margelis.

 

Valdžios parama skatina verslumą

 

Anot jo, vienas svarbiausių rajono valdžios tikslų - palankių sąlygų darbo vietų ir verslo kūrimui rajone sudarymas. Meras neabejoja, kad stipriu postūmiu, siekiant šio tikslo, taps mėsinių galvijų auginimo projektas. Pamatai jam jau padėti: įkurta projektą įgyvendinsianti viešoji įstaiga, paskirtas jos vadovas, rengiama įgyvendinimo strategija. „Tai labai perspektyvus projektas nederlingose žemėse ūkininkaujantiems mūsų rajono ūkininkams“, - įsitikinęs A. Margelis.

 

Rajono vadovą džiugina didėjantis gyventojų verslumas: apie tai byloja kasmet augantis įsigyjamų verslo liudijimų skaičius rajone: pernai jų įsigyta pusšimčiu daugiau nei 2012-aisiais. Neabejojama, kad tam įtakos turėjo rajono tarybos patvirtintos lengvatos individualiai veiklai. Pagal  smulkaus verslo rėmimo programą parama skirta 60  smulkaus ir vidutinio verslo atstovų.

 

Savivaldybė remia rajone vystomą kaimo turizmo verslą: įgyvendinant projektą įrengti valymo įrenginiai šešiolikoje kaimo turizmo sodybų.

 

Rajono žmonės skatinami užsidirbti, parduodami turistams  savo rankų darbo gaminius. Rajono mero iniciatyva jais prekiaujama Lazdijų turizmo informaciniame centre. Vietos amatininkų sukurti darbai žymimi savivaldybės prekės ženklo logotipu, kuris sukurtas siekiant padidinti rajono žinomumą bei patrauklumą.  

 

Auga pasitikėjimas savivaldybe 

 

Skatindama bendruomeniškumą, savivaldybė nuolat remia ir palaiko bendruomenių steigimąsi ir dalyvavimą projektinėje veikloje. Pernai vietos veiklos grupės projektų įgyvendinimui rajono savivaldybė skyrė 264  tūkst. Lt. „Džiugu, kad pačios bendruomenės yra aktyvios, dalyvauja Dzūkijos Vietos veiklos grupės veikloje, teikia paraiškas įvairiems projektams. Iniciatyviems, idėjų turintiems žmonėms  esame pasirengę padėti“, - kalbėjo meras A. Margelis.

 

Jis pasidžiaugė, kad auga gyventojų pasitikėjimas savivaldybe kaip institucija: apie tai byloja keliskart išaugęs skambučių merui skaičius nemokama telefono linija „Informuok merą“.  Pernai šia linija gyventojai skambino 114 kartų, o 2012 metais – tik 23.

 

Įvertinti kultūros pasiekimai

 

Praėjusiais metais Lazdijų rajone modernizuotas socialinių paslaugų tinklas: įkurti savarankiško gyvenimo namai, renovuojami Senelių namai, suplanuotas Dienos socialinės globos padalinys senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. „Židinyje“ įsteigus vaikų namus, išsaugotos darbo vietos ir  galimybė vaikams, netekusiems tėvų globos, likti gimtajame rajone.

 

Išskirtinis dėmesys skiriamas švietimo sistemai ir švietėjiškai veiklai.  Pernai duris atvėrė rekonstruota, mokymo priemonėmis papildyta Meno mokykla, teikianti meninio ugdymo paslaugas ir suaugusiems. Vienuolikoje rajono ugdymo įstaigų atnaujinti sporto aikštynai, pradėjo veikti Trečiojo amžiaus universitetas - pirmasis universitetas rajono istorijoje.

 

Siekiant racionaliai naudoti biudžeto lėšas, įdiegta Geltonųjų autobusiukų transporto kontrolės sistema, Pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijos perduotos Lazdijų švietimo centrui.

 

Akivaizdžiu aktyvaus kultūrinio gyvenimo rodymu tapo tai, kad Lazdijų kultūros centras pernai pripažintas geriausiu Lietuvoje, o jo direktorius Arūnas Sujeta – geriausiu kultūros centro direktoriumi.

 

2013 metais išplėstas viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų spektras, atokių vietovių gyventojams pradėtos teikti mobilios  bibliotekos paslaugos.

 

Vieni projektai baigiami, kiti pradedami

 

Rajone pernai parengta 13 šiluminę energiją neefektyviausiai naudojančių  daugiabučių  namų investicijų planų, pradėtos vykdyti pirkimų procedūros, skirtas finansavimas projektavimo ir statybos rangos darbams įsigyti. Per praėjusius metus likviduota vienuolika rajono nepuošusių apleistų pastatų.

 

Pagrindinis daugelio projektų įgyvendinimo šaltinis – ES lėšos. Jų pritraukimui skiriamas labai didelis dėmesys. Pernai Lazdijų rajono savivaldybė baigė vykdyti 11 projektų, kurių bendra vertė – daugiau kaip 7, 6 mln. litų.

 

Šiuo metu vykdomi 56 projektai, pateiktos 6 naujos paraiškos bei projektiniai pasiūlymai.  

 

„Savivaldybės tarybos darbo sėkmė labiausiai priklauso nuo kasdienio bendravimo su gyventojais, gebėjimo įsiklausyti į jų problemas. Todėl esu dėkingas visiems, aktyviai dalyvaujantiems rajono gyvenime, besigilinantiems į savivaldos reikalus  ir puoselėjantiems Lazdijų kraštą bei garsinantiems jų vardą“, - sakė meras A. Margelis. 

Komentarų nėra