Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Laikino atokvėpio paslauga – neįgalių ir senyvo amžiaus artimiesiems

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  11:35, 2023-06-19
Asociatyvi nuotr.

Vaikus ar suaugusius žmones su negalia, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys gyventojai gali planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, pasinaudodami valstybės siūloma pagalba – laikino atokvėpio paslauga. Alytaus rajone ją teikia dvi socialinės įstaigos. Šiuo metu laukiančių eilėje gauti paslaugas nėra.

 

Pagalbos kreipėsi tik dvi šeimos

 

Prašymus dėl laikino atokvėpio galima teikti seniūnijai pagal prižiūrimo asmens gyvenamąją vietą. Paslaugą teikia Pivašiūnų ir Miroslavo globos namai. Šiais metais galimybe pasinaudojo tik dvi šeimos.

 

„Šiuo metu laukiančių eilėje gauti atokvėpio paslaugą nėra. Šiais metais kreipėsi dvi šeimos, prižiūrinčios psichikos negalią turinčius žmones. Mūsų įstaigos, teikiančios atokvėpio paslaugą, tokios negalios asmenų priežiūrai ar globai nepritaikytos, todėl bendradarbiaujame su kitų savivaldybių įstaigomis, galinčiomis prižiūrėti tokius žmones. Minėtoms šeimoms ši paslauga buvo suteikta“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė.

 

Kitais atvejais Miroslavo ir Pivašiūnų globos namai gali suteikti laikino atokvėpio paslaugą. Ji gali būti teikiama ne tik institucijoje, bet ir namuose.

 

„Laikinas atokvėpis galimas namuose, kai čia teikiamos socialinės priežiūros paslaugos arba maisto produktų nupirkimas, pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje, palydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, kad žmogus ir toliau galėtų gyventi savo namuose. Taip pat gali būti teikiamas toks laikinas atokvėpis, kai paslaugos gavėjui teikiamos trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos socialinių paslaugų įstaigoje“, – sakė D. Burlinskienė.

 

Atokvėpiui – mėnesis per metus

 

Kiekviena šeima turi teisę per metus gauti iki 720 val. (30 parų) laikino atokvėpio paslaugą. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai, laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų.

 

Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo, numatant galimybę gauti pakartotinai šias paslaugas, galioja 24 mėnesius, jei asmens būklė per šį laikotarpį nesikeičia. „Tai reiškia, kad šeima dvejus metus be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, ir nereikia kiekvieną kitą kartą teikti naujo prašymo seniūnijai“, – sakė Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Burlinskienė.

 

Kas gali prašyti laikino atokvėpio?

 

Laikino atokvėpio paslaugos gali prašyti vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

Taip pat šia paslauga gali pasinaudoti suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, kuriam nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

„Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą savo gyvenamosios vietos seniūnijai, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pridėti nustatytą neįgalumą ar darbingumą, specialiuosius poreikius liudijančius dokumentus, jeigu šių duomenų nėra valstybės registruose“, – sako Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Burlinskienė.

 

Laikino atokvėpio paslaugos gali būti nemokama

 

Mokestis už šią paslaugą priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas.

 

Jeigu asmens ar šeimos pajamos, tenkančios vienam nariui, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (314 Eur), laikino atokvėpio kaip socialinės priežiūros paslauga teikiama nemokamai. Savivaldybė kai kuriais atvejais turi teisę apskritai atleisti nuo mokėjimo už socialines paslaugas.

 

Laikinas atokvėpis kaip socialinės priežiūros paslauga kainuoja iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų, kaip dienos arba trumpalaikė socialinė globa – iki 50 proc. asmens pajamų.

 

Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, neįskaitomos asmenų su negalia gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos, kai jos neviršija Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos (840 Eur).

Komentarų nėra