Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Konkursas laisvai Buhalterinės apskaitos skyriaus specialisto pareigybei užimti

Alytaus miesto savivaldybės inf.  •    •  19:56, 2024-04-16

Alytaus miesto savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, kodas 188706935, Rotušės a. 4, Alytus) skelbia konkursą laisvai Buhalterinės apskaitos skyriaus specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti.

 

Darbo pobūdis – užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.


Pareiginės algos koeficientas – 0,94 bazinės algos dydžio.


Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

Turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį ekonomikos,  vadybos, finansų arba apskaitos  studijų krypties išsilavinimą;


Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą;


Mokėti dirbti su informacinėmis apskaitos sistemomis;


Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansinės apskaitos srityje;


Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;


Dirbti komandoje.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

Prašymą leisti dalyvauti konkurse;


Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;


Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;


Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);


Ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansinės apskaitos srityje įrodančius dokumentus;


Užpildytą pretendento anketą.


Dokumentų pateikimas: 

 

Pretendentas dokumentus teikia 10 darbo dienų iki 2024 m. balandžio 29 d. imtinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html

 

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

 

Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus patarėja, tel. (8 315 ) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai