Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Įstatymų džiunglėse pasikapstę politikai kirto „Alytaus radijui“

Raimonda Bernatavičienė  •    •  14:31, 2020-02-27
L. Radzevičiūtės siūlymui nutraukti patalpų nuomos sutartį su Alytaus radiju buvo pritarta.
Alytusplius.lt nuotr.

Prisidengusi teisiniu skydu miesto tarybos dauguma politiniu vėzdu šiandien kirto radijo stotį FM99 valdančiai bendrovei „Alytaus radijas“. Su ja nuspręsta nutraukti patalpų, esančių Alytaus miesto teatre,  nuomos sutartį.

 

Trylika tarybos narių pritarė frakcijos „Už Alytų“ atstovės Lauros Radzevičiūtės parengtam sprendimo projektui.

 

Nusprendė, bet neperspėjo

 

„Kol kas net nežinau, nuo kada ta sutartis turėtų būti nutraukta. Mūsų, kaip ūkio subjekto, apie ketinimus nutraukti sutartį, niekas neinformavo. Teisiniai argumentai politikų neįtikino, bet mes turėsime imtis teisinių veiksmų“, - sakė „Alytaus radijo“ vadovas Liudas Ramanauskas, neabejojantis, kad priimtas sprendimas yra paremtas politiniais motyvais.

 

Bet Alytaus tarybos nariams ketvirtadienį teko kapstytis po įstatymų raizgalynes.

 

Kadangi tarybos narys Valerijus Vencius buvo pateikęs sprendimo alternatyvą, politikams kilo nuogąstavimų, ar teisiškai pateikta alternatyva yra lygiareikšmė sprendimo projektui, ar galima balsuoti pasirinktinai, už kurį nors vieną. Buvo žvalgomasi ir į galiojančius, ir į jau nebegaliojančius teisės aktus.

 

Nuomonių ir įžvalgų buvo įvairių. Situaciją politikams aiškino ir Turto valdymo skyriaus vedėja, ir savivaldybės kontrolierius, ir teisininkė, kuri tvirtino, kad tiek sprendimo projektas, tiek alternatyva yra lygiareikšmiai. Galima balsuoti už abu, tačiau būtina nustatyti nuomos terminą.

 

Po ilgų ginčų buvo pritarta L. Radzevičiūtės parengtam siūlymui. Ji akcentavo, kad niekas nesiekia sunaikinti Alytaus radijo, tiesiog norima, kad būtų laikomasi įstatymų.

 

Užkliuvo neterminuota sutartis

 

L. Radzevičiūtės parengtame sprendimo projekte, kuriam pritarė miesto taryba, pasiūlyta nutraukti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Alytaus radijas“ patalpų nuomos sutartį, sudarytą 1999 metų gruodžio 17 dieną. Nutraukus sutartį, minėtas patalpas išnuomoti viešojo konkurso būdu ir nustatyti pagrindines nuomos sąlygas: nustatyti patalpų naudojimo paskirtį – kultūrinei, administracinei veiklai, apibrėžti nuomos terminą – 5 metų laikotarpiui ir nustatyti 2,33 eurų už 1 kvadratinį metrą per mėnesį pradinį nuompinigių dydį.

 

Tokį savo siūlymą politikė aiškino tuo, kad „Alytaus radijo“ nuomos sutartis – neterminuota, kai tuo tarpu visos kitos savivaldybės sudarytos nuomos sutartys yra terminuotos, o įstatymas numato, kad valstybės arba savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

 

L. Radzevičiūtės teigimu, „Alytaus radijas“ patalpas nuomoja jau 20-imt metų be jokio viešo konkurso, grubiai pažeisdamas imperatyvaus pobūdžio teisės aktus.

 

Asmeninis kerštas ir grėsmė radijui?

 

Tokie L. Radzevičiūtės sprendimo projekte išdėstyti argumentai iššaukė audringą reakciją. „Alytaus radijo“ vadovas L. Ramanauskas tarybos narės pareiškimus vertino kaip asmeninio keršto akciją ir realią grėsmę jo valdomai radijo stočiai.

 

L. Ramanauskas paneigė pareiškimą, kad nuomos sutartis buvo sudaryta be konkurso, pažeidžiant imperatyvaus pobūdžio teisės aktus. Akcentavo, kad patalpos buvo išnuomotos 1997 metais gruodžio 23 dieną, remiantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, kurie nenustatė jokio maksimalaus nuomos sutarties termino. Vėliau priimti teisė aktai pradėjo riboti maksimalų naujai sudarytų nuomos sutarčių terminą, tačiau, kaip žinia, teisės aktais negalioja atgal. Todėl, pasak L. Ramanausko, nėra pagrindo teigti apie neteisėtus veiksmus, juk sutartis buvo sudaryta vadovaujantis būtent tuo metu galiojusiais įstatymais.

 

„Alytaus radijas“ taip pat pabrėžė, kad dėl nuomos nėra niekuomet gavę pastabų, pretenzijų, visada laiku moka mokesčius, prie ko prikibti neturėjo ir savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

 

Dėl radijo išlikimo sukruto net Airijoje gyvenantys žmonės. Iš Alytaus kilęs atlikėjas Darius Mileris-Nojus buvo paruošęs peticiją, kurią pasirašė nemažai žmonių.

 

 „Alytaus radijo“ vadovas atkreipė dėmesį, kad savivaldybės visuomet turi teisę nuomos sutartį nutraukti ar keisti jo sąlygas, tačiau tai turėtų inicijuoti savivaldybės Turto valdymo ir verslo skyrius.

 

Socialdemokrato alternatyvai nepritarė

 

Miesto savivaldybės tarybos narys socialdemokratas Valerijus Vencius buvo parengęs alternatyvą.  Jis siūlė pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Alytaus radijas“ nuomos sutartį ir nustatyti patalpų nuomos terminą – 5 metams. Nurodė, kad šis terminas gali būti pratęstas, bet bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

 

Taip pat V. Vencius pasiūlė nustatyti nuompinigių dydį­ – 2,33 eurų už 1 kvadratinį metrą per mėnesį, o Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjai patarė patikslinti nuomos sutarties sąlygas, atsižvelgiant į sprendimo 2 punktą, ir įgalioti ją pasirašyti patikslintą nuomos sutartį.

 

V. Venciaus siūlymu, atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, neterminuotam laikotarpiui sudaryta nuomos sutartis turi būti patikslinta. Taip pat pasiūlyta padidinti ir nuompinigių dydį, kuris apskaičiuotas teisės aktais ir taip suvienodinti Alytaus miesto teatre esančių nuomojamų patalpų kainą.

 

Be to, tarybos narys atkreipė dėmesį, kad radijas tvarkingai vykdė sutarties sąlygas, tad  remiantis įstatymais, nuomos sutartis gali būti pakeista.

 

Tačiau ši socialdemokrato alternatyva socialdemokratų vadovaujamoje taryboje pritarimo nesulaukė.

 

 

Komentarų nėra