Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Galvijų augintojai gaus didesnę nacionalinę paramą

Žemės ūkio ministerijos informacija  •    •  9:53, 2014-02-04
Asociatyvi nuotr.
www.ukioklubas.lt

Galvijų augintojams už 2013 kalendorinius metus bus skiriama nacionalinė parama ne tik už bulius (atsietoji specialioji išmoka), bet ir atrasta lėšų skirti paramą atsietoms skerdimo bei ekstensyvinimo išmokoms. Būtent pastarųjų išmokų galvijų augintojai už 2012 m. negavo. 

 

2013 m. liepą buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas, kuriuo Lietuvai leista už 2013 metus mokėti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą (t. y. buvusias papildomas nacionalines tiesiogines išmokas) tokia pačia tvarka, kaip ir 2012 metais. Lietuvos Vyriausybei skyrus lėšas šioms išmokoms mokėti, žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna 2014 m. sausio 29 d. patvirtino Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius 2013 metais skyrimo taisykles bei Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus 2013 metais skyrimo taisykles.

 

Vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įvertinęs centrinėje duomenų bazėje turimus duomenis apie nustatytais atskaitos metų laikotarpiais išmokoms gauti reikalavimus atitikusius galvijų augintojus ir jiems priskirtų išmokų skaičių, atrinks tuos, kurie bus tinkami šioms atsietosioms išmokoms gauti bei pateiks jų sąrašus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kad pastaroji galėtų pervesti pinigus į galvijų laikytojų sąskaitas. Potencialių gavėjų sąrašus VĮ Žemės ūkio ir informacijos ir kaimo verslo centras perduos į kiekvieno rajono savivaldybę – čia bus galima sužinoti už kokį bulių, už kokį galvijų, už kokį bulių ekstensyvinimo atskaitos skaičių priskirtos išmokos.

 

Pagrindinis reikalavimas dėl atsietųjų išmokų už 2013 metus priskyrimo siejamas su valdos ar partnerystės įregistravimu bei žemės ūkio naudmenų 2013 m. deklaravimu. Taip pat atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius galės tikėtis tie galvijų laikytojai, kurie už 2010 ir (ar) 2011 metus buvo gavę specialiųjų išmokų. Atsietosios skerdimo išmokos bus skiriamos laikytojams, kurie atskaitos laikotarpiu, t. y. 2004–2006 metais, buvo gavę skerdimo išmokų už galvijus, o atsietosios ekstensyvinimo išmokos – tiems laikytojams, kurie 2004–2006 m. buvo gavę ekstensyvinimo išmokų. Kadangi šios visos trys išmokos atsietos nuo gamybos, jas skiriant nebus įvertinama, kiek galvijų laikytojas pardavė skersti ar eksportavo konkrečiai 2013 metais, tačiau bus apskaičiuojamos pagal laikytojo tam tikrais atskaitos metais gautų išmokų skaičiaus aritmetinį vidurkį.

 

„Visas šias išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra turėtų pradėti mokėti jau vasario mėnesį. Už 2013 metus nustatyta 800 Lt dydžio atsietoji specialioji išmoka, 30 Lt atsietoji skerdimo išmoka ir 30 Lt atsietoji ekstensyvinimo išmoka“, - sakė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

 

Žemės ūkio ministerija iš anksto atkreipia dėmesį tų laikytojų, kurie 2013 m. paveldėjo ūkį ar jį perėmė pagal Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę ar kitu būdu: tam, kad jie gautų prieš tai buvusiam valdos valdytojui skirtas išmokas, būtinai turi kreiptis į VĮ Žemės ūkio kaimo verslo centrą su prašymu bei fakto įrodymo dokumentais. Negavusieji išmokų laikytojai prašymus dėl jų priskyrimo galės teikti iki 2014 m. gegužės 31 d.

 

Žemės ūkio ministerija ragina visus gyvulių laikytojus pasidomėti, ar vasario–kovo mėnesiais jų banko sąskaitas pasiekė parama už galvijus.

Komentarų nėra