Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Dviejose Alytaus rajono gimnazijose – pokyčiai

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  23:10, 2023-01-20
Meras A. Vrubliauskas (kairėje) padėkojo buvusiam direktoriui A. Jakimavičiui už ilgametį ir profesionalų vadovavimą Daugų gimnazijai.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Daugų Vlado Mirono ir Pivašiūnų gimnazijose pradeda dirbti nauji vadovai. Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas apsilankė šiose mokymo įstaigose, padėkojo buvusiems direktoriams ir palinkėjo sėkmės jų pareigas perėmusiems darbuotojams.

 

Naujoje vietoje darbą pradedančiam Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktoriui Almantui Jakimavičiui meras skyrė padėką už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą, įgyvendintus projektus, pagerinusius mokymosi ir darbo sąlygas.

 

Savivaldybės vadovas A. Vrubliauskas pažymėjo, kad gimęs ir užaugęs Dauguose, A. Jakimavičius atidavė šiam miestui bei švietimo sistemai dalį savo gyvenimo ir širdies, paliko ryškų ir gerą pėdsaką. „Visada buvo iniciatyvus, modernus, Jam vadovaujant, atnaujintos mokyklos patalpos, mokiniai pasižymėjo mokymosi pasiekimais, gerais rezultatais olimpiadose. Ačiū už tuos metus, energiją, lyderystę“, – kalbėjo meras ir palinkėjo A. Jakimavičiui sėkmės vadovaujant kitos savivaldybės švietimo įstaigai.

 

 

A. Jakimavičius Alytaus rajono švietimo sistemoje dirbo nuo 1991 m., Daugų Vlado Mirono gimnazijai vadovavo 25-erius metus. Gimnazija yra viena iš didžiausių rajone, jai priklauso Alovės pagrindinio ugdymo, Daugų ir Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriai, ugdomi 434 vaikai, dirba per 100 darbuotojų. A. Jakimavičiui vadovaujant, įvykdyti Daugų gimnazijos, Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus modernizavimo projektai, atnaujinta Alovės mokykla.

 

Meras A. Vrubliauskas taip pat pristatė laikinai gimnazijos direktorės pareigas pradedančią eiti Alovės skyriaus vedėją Loretą Alksninienę ir pavaduotoją ugdymui – Raimondą Šilalę, kuri dirba gimnazijoje pradinių klasių mokytoja.

 

„Gimnazijai vadovauti – didelė atsakomybė, todėl dėkoju, kad sutikote laikinai eiti šias pareigas, jei patiks, galbūt dalyvausite konkurse ir sieksite vadovauti toliau“, – sakė meras.

 

Už darbą A. Jakimavičiui padėkojo ir kuo geriausios kloties naujoms vadovėms palinkėjo daug metų šios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirbusi, o neseniai tapusi savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Giedrė Volungevičienė.

 

Pivašiūnų gimnazijos darbuotojams meras A. Vrubliauskas pristatė ir pasveikino laikinai direktorės pareigas pradedančią eiti Viliją Bareikienę. Iki šiol ji dirbo gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Iki dabar, kurį laiką po to, kai buvęs direktorius Pranas Jauneika išėjo užtarnauto poilsio, gimnazijai laikinai vadovavo mokytojas Sigitas Karlonas. Jis yra ir Pivašiūnų senelių globos namų direktorius.

 

Meras padėkojo S. Karlonui, o Pivašiūnų gimnazijos kolektyvui linkėjo dirbti darniai, saugoti ir branginti gražią, prieš kelis metus modernizuotą mokyklą, kurioje mokosi ne tik Alytaus rajono, bet ir aplinkinių savivaldybių vaikai.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Giedrė Volungevičienė taip pat linkėjo pedagogams ir naujajai gimnazijos vadovei gerų pokyčių, susiklausymo, gero mikroklimato, gerų darbo rezultatų. „Tikiu, kad laikinajai direktorei seksis, nes ji jau turi didelę vadybos patirtį“, – sakė G. Volungevičienė.

 

 

Meras A. Vrubliauskas bei savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja G. Volungevičienė pasveikino laikinai Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pareigas pradedančią eiti V. Bareikienę.

 

V. Bareikienė padėkojo už pasitikėjimą, kuris ją įpareigoja dar labiau stengtis.

 

„Labai svarbu – kolektyvas, jis yra šaunus, mokytojai kompetentingi. Visi kartu sieksime ugdymo kokybės, bandysime užmegzti tarptautinius ryšius, sieksime pritraukti daugiau mokinių ir garsinti gimnaziją gerąja prasme“, – sakė V. Bareikienė.

 

Šiuo metu Pivašiūnų gimnazijoje mokosi 147 vaikai, dirba 43 darbuotojai.

Komentarų nėra