Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Dirigento Petro Bingelio atminimui gimtinėje sukurta unikali skulptūra

Inga Videikaitė  •    •  15:10, 2023-07-19

Minint 80-ąsias gimimo metines ir pagerbiant dirigento Petro Bingelio (1943–2020) atminimą, šalia jo gimtojo Mardasavo kaimo pušynų buvo atidengta unikali skulptūra LINIJA GYVENIMUI – SPYGLYS, kurios autorius – kraštietis Margiris Buržinskas.

„Be muzikos mano gyvenimas būtų klaida, ją pasirinkau savo gyvenimo turiniu ir forma.“ – yra pasakęs maestro P. Bingelis. Jo mėgstamiausias muzikinis kūrinys „Lietuva brangi“ atliekamas trijų ketvirtinių takte, diriguojamas trijų mostų schema. Tad skulptūroje susilieja dirigavimo schema ir spyglio iliuzija į vientisą formą, kuri simbolizuoja ne tik dirigavimą ar Dzūkiją kaip tėviškę, bet ir patį gyvenimo kelią. Skulptūros simbolika atveria ir gyvenimo linijos, kuri yra persmelkta muzika, prasmę.

 

Atliekant muzikinį kūrinį, dirigento muzikinė išraiška atsiskleidžia per orkestro valdymą gestais, kuriais perteikiamas ritmas, tempas, dinamika. Tarsi dideliu muzikos instrumentu grojantis atlikėjas, iš daugybės sklindančių garsų, interpretuoja kūrinį pagal savitą stilių, sukurdamas jam galutinį, unikalų, savitą skambesį. Taip pasiekiama galutinė muzikinio kūrinio darna.

 

Pagerbimo dieną Varėnos rajono meras Algis Kašėta džiaugėsi, kad sukurta unikali, P. Bingelio gyvenimą atspindinti skulptūra, ir padėkojo visiems šios idėjos iniciatoriams ir įgyvendintojams: „Nuoširdžiai dėkoju maestro šeimos nariams, padedantiems ir prisidedantiems pagerbiant iškilaus muzikos meno virtuozo – Petro Bingelio – atminimą, Kauno valstybiniam chorui, savo autentiškais balsais įprasminančiam atminimą buvusio vadovo gimtinėje, skulptūros autoriui Margiriui Buržinskui, Savivaldybės darbuotojams ir visiems, kurie prisidėjo, kad iškilaus kraštiečio atminimas būtų tinkamai įamžintas.“ – kalbėjo meras – „Tad kviečiu visus, važiuojančius pro šalį, bent akimirkai sustoti ir šalia skulptūros tarsi muzikos pasiklausyti pušų ošimo ir prisiminti dirigentą P. Bingelį.“

Aplink skulptūrą esančios pušys, apsipylusios spygliais, ošia lyg didžiulis muzikinis ansamblis, smelkiamas dirigento vėjo. Kiekvienas vėjas turi savitą stiprumą, kryptį, šilumą ir šaltį, lyg savitą schemą, lyg konstrukciją, kuri autentiškai konstruoja miškų ošimo harmoniją. Taip ir dirigentas sukuria savitą jo paties išjaučiamą interpretaciją kūriniui.

 

Dirigento sūnus Jurgis Bingelis nuoširdžiai ir jautriai padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie tėvelio atminimo įamžinimo: „Būtų 80, bet jau tuoj 3 kaip nėra… Skamba kaip mįslė, bet šiais metai tėveliui būtų sukakę 80 metų, tačiau greit bus 3-eji metai kaip jo nebėra. Atminimui gimtinėje įamžinti sukurta skulptūra tarsi apjungia dvi kertines vertybes – kultūrą ir gamtą, kurios labai dažnai viena kitą papildo ir, tarsi, negalinčios egzistuoti viena be kitos. Dar kartą labai didelis ačiū Margiriui už idėją, Varėnos savivaldybės Kultūros skyriui bei merui Algiui Kašėtai už Margirio idėjos realizaciją bei kitus tėvelio atminimui skirtus renginius Dzūkijoje. Taip pat didelis ačiū Kauno valstybiniam chorui už jausmingai atliktą „Lietuva brangi“ galbūt ir nelabai įprastoje vietoje“.

 

Skulptūros autorius Margiris Buržinskas su svečiais pasidalijo savo idėjų generavimo ir įgyvendinimo procesu: „Skulptūrą kūriau mąstydamas, kaip perteikti asmenybę nepaviršutiniška išraiška. Žiūrėti kūrybingiau, mėginti žvelgti giliau, Domėjausi Petro Bingelio istorija bei dirigento profesija. Skulptūroje susiejau du motyvus – pušies spyglį, kurių pilna aplink mus, kuris simbolizuoja Dzūkiją – Petro Bingelio gimtinę. Kartu man pušys siejasi su ošimu lyg vėjas būtų dirigentas, kuris košdamas pušis sukuria kaskart unikalią melodiją. Kitas motyvas yra trijų mostų dirigavimo schema, kuri naudojama atliekant P. Bingelio vieną iš mėgstamiausių kūrinių „Lietuva brangi“. Apjungdamas šiuos du motyvus, formuoju gyvenimo liniją, kuri prasideda nuo Dzūkijos ir kartu lieka visada susijusi. Taip pat visą gyvenimą, kuris buvo pilnai susietas su muzika. Tai patvirtina Petro Bingelio žodžiai: „Be muzikos mano gyvenimas būtų klaida. Ją pasirinkau savo gyvenimo turiniu ir forma“ – kalbėjo skulptūros autorius Margiris Buržinskas.

 

Dirigento Petro Bingelio gyvenimo kelias prasidėjo dzūkiškų pušynų apsuptyje, kur visi takeliai nusėti kiekvienam dzūkui gerai pažįstamais smailiais pušų spygliais – gimė jis Mardasavo kaime, mokėsi Merkinės mokykloje, vėliau, vos baigęs studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), 1969 m. spalio 23 d. pradėjo savo dirigento karjerą – buvo paskirtas ir daugiau nei 50 metų vadovavo Kauno valstybiniam chorui. Per penkis dešimtmečius choras parengė apie 150 didelės apimties įvairių epochų ir stilių kūrinių bei surengė kelis tūkstančius koncertų Lietuvoje ir svetur.  

 

Nuo 1970 m. buvo Dainų švenčių, įtrauktų į UNESCO globojamų pasaulio vertybių paveldą, vyriausiasis dirigentas, 1990 m. Tautinės dainų šventės, 1994 m. ir 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų švenčių meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Nuo 1996 m. – Pažaislio muzikos festivalio įkūrėjas ir meno vadovas.

 

Kartu su Kauno valstybiniu choru koncertuoti keliaudavo po visą pasaulį, tačiau P. Bingelis niekada nepamiršo ir savo gimtinės Varėnos rajone, kur nuolat į įvairius renginius sugrįždavo su choru. Čia prieš beveik trejus metus sugrįžo ir amžinojo poilsio.

 

Maestro P. Bingelio kūrybinė veikla įvertinta daugybe garbingų apdovanojimų: Nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didžiuoju kryžiumi, I laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kauno miestui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk, Šv. Lozoriaus didžiojo kryžiaus ordinu.

 

Šalia skulptūros buvo pastatytas ir stendas, kuriame visi stabtelėję galės sužinoti apie didžius maestro gyvenimo pasiekimus. Stende taip pat bus galima rasti informaciją ir apie partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą bei nuorodą į jo sodybą, kurioje atkurtas partizanų bunkeris. Renginyje dalyvavo partizano J. Jakavonio-Tigro dukra, Seimo narė Angelė Jakavonytė, Seimo narys Juozas Baublys ir kiti garbūs svečiai.

Minint maestro 80-ąsias gimimo metines ir siekiant pagerbti bei įamžinti kraštiečio atminimą, visus metus bus tęsiamas renginių ciklas „Muzika – mano gyvenimas“.

Skulptūros atsiradimą inicijavo Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos kultūros centras, medieną parūpino Gintaras Stankaitis. Projekto partneriai: Kauno valstybinis choras.