Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Buvęs meras stebisi naujosios rajono valdžios neveiklumu ir keistais sprendimais

  •    •  16:04, 2023-08-28
A. Vrubliauskas.

Melas, kerštas, neveiklumas, naujų darbo vietų kūrimas saviems, propagandiniai triukai – ar tikrai toks naujasis savivaldybės darbo stilius?

 

Po savivaldos rinkimų praėjo daugiau kaip keturi mėnesiai, tačiau Alytaus rajono savivaldybės vadovų darbotvarkėse dažniausiai – ne konkretūs darbai, o tik neaiškios frazės, neva „dirbs su dokumentais“. Ką apie tai galvoja ir kaip naujosios rajono valdžios darbą vertina buvęs ilgametis meras, dabar – savivaldybės tarybos ir kolegijos narys, opozicijos lyderis, Europos Parlamento Regionų komiteto narys Algirdas VRUBLIAUSKAS?

 

-Dabartinė rajono valdžia atėjo su fantastiškais pokyčių pažadais. Pvz., išasfaltuoti 200 km kaimo kelių. Praėjo nemažai laiko, bet pokyčiai, atrodo, nė nepajudėjo iš vietos, gyventojai jau skundžiasi, kad  žvyrkeliai nelyginami greideriais, netaisomos duobės asfalto keliuose. Ką Jūs apie tai galvojate?

 

-Svetimų pažadų rinkėjams nenoriu komentuoti, kas pasižadėjo, tas ir turės atsakyti žmonėms. Taip, pažadai buvo gražūs, bet kodėl iki šiol nepaskelbta nė vieno naujo konkurso keliams tvarkyti?  Visi darbai, kurie šiuo metu vyksta, buvo suplanuoti ir pradėti dar buvusioje kadencijoje. Aš taip pat esu rajono gyventojas, pats važinėju tais keliais ir matau, kas daroma, kas ne. Žmonės ir man skundžiasi, jog nelyginami kelkraščiai, nešienautos pakelės. Suprantu, kad vienu metu viso kelių tinklo neaprėpsi, bet vasara jau baigiasi, prasidės rudens lietūs, ir netvarkant kelių problemos tik gilės.

 

Pažadais ir melu grįstas kelias - nepatikimas

 

-Kodėl nevyksta darbai Alytaus rajono savivaldybėje?

 

-Konkretaus ir aiškaus valdžios atsakymo nėra, tačiau gyventojai perduoda, kad susitikimuose ir asmeniniuose pokalbiuose jiems yra sakoma, jog „nieko negalim padaryti, nes Vrubliauskas savivaldybės biudžete nepaliko pinigų“.

 

Kategoriškai pareiškiu, kad tai – melas!

 

2023 m. Alytaus rajono  savivaldybės biudžetas buvo patvirtintas dar sausio 20 d. Pagal veiklos sritis paskirstytos numatomos pajamos - 33 mln. eurų, o dar 8,1 mln. eurų į šių metų biudžetą perkelta iš 2022 m. mūsų sutaupytų lėšų. Nežinau Lietuvoje kitos savivaldybės, kuri iš ankstesnės kadencijos būtų gavusi tokią finansinę paskatą tęsti pradėtus darbus ir įgyvendinti naujus projektus. Mieli rajono gyventojai, prisiminkite šiuos skaičius ir netikėkite skleidžiamu melu!

 

Pasirodo, kad kartais net ir dėl nekokybiškų kultūros renginių vėl „kaltas“ Vrubliauskas – nes „nepaliko pinigų“. Tik Daugų šventei, atrodo, lėšų nepagailėta, bet kiek pridėta – neatskleidžiama. Aš tikrai džiaugčiausi, jeigu  savivaldybė skirtų dėmesio ir lėšų ne tik aplinkai prie dabartinės merės namų gražinti, bet ir anksčiau pradėtiems projektams tęsti, plėsti Daugų infrastruktūrą. Taip pat gal nepamirškime, kad Alytaus rajone yra ir kitų miestelių, gyvenviečių, kaimų. Pasiteisinimas, kad „Vrubliauskas nepaliko pinigų“- ilgai negelbės, rajono žmonėms reikės atsakyti į konkrečius klausimus.

 

Valdžios aimanos dėl pinigų kažkodėl baigiasi, kai „saviems žmonėms“  dirbtinai kuriamos iš esmės nereikalingos darbo vietos, net 8 darbuotojai pluša Komunikacijos skyriuje, turbūt visuose feisbukuose reikia vaizdingai papasakoti apie vadovų dienotvarkes „dirbant su dokumentais“.

 

Kam reikalingas auditas, jeigu „ekspertų“ išvados jau iš anksto paskelbtos?

 

-Vis dėlto, pristatydami 100 dienų veiklos rezultatus, dabartiniai savivaldybės vadovai akcentavo, kad jie neva susitelkė į buvusios kadencijos veiklos analizę, pastebėjo įvairių pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus, todėl ketinama užsakyti brangiai kainuojantį auditą. Čia jau – akmuo į Jūsų daržą, nedviprasmiška užuomina, kad buvo dirbama prastai?

 

-Nežinau, kas buvo kalbama pristatant 100 dienų darbus, nes nei kaip savivaldybės kolegijos, nei kaip tarybos narys, opozicijos lyderis nebuvau kviečiamas į tą pobūvį su žurnalistais. Kiek žinau, susirinko tik vienos partijos atstovai, net savo koalicijos partnerių nepakvietė. Tai kaip čia yra – demokratų partija valdžioje, ir demokratija baigėsi? Jeigu nesitariama su koalicijos partneriais, kitais tarybos nariais, visi politiniai postai paskirti tik vienos partijos atstovams, tai ar galima kalbėti apie veiklos skaidrumą?

 

Paprastai, pristatant 100 dienų veiklos rezultatus, visuomenei jau pateikiama konkreti savivaldybės veiklos programa dėl švietimo, kultūros, komunalinio ūkio ir kitų darbų.  Deja, iš spaudos pranešimų matome, kad visiškai nėra aiškumo nei ką valdžia darys šiemet, nei per visus ketverius kadencijos metus.  Iš buvusios kadencijos mes galime rajono gyventojams parodyti konkrečius darbus – asfaltuojamus kelius, Simne baigiamą statyti ambulatoriją, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir greitosios pagalbos stoties postus, vandens valymo įrenginius. O ką darote ir ruošiatės daryti jūs, ponai? Nejaugi tik pažadus dalinsit ir Vrubliauską kaltinsit?

 

Kandžias replikas apie kažkokius tariamus pažeidimus, grasinimą audituoti buvusios kadencijos veiklą girdžiu jau ne pirmą kartą.

 

Ilgai tylėjau, nuleisdavau šias propagandines „antis“ pro ausis, nes puikiai suprantu, kodėl jos paleidžiamos į viešumą, Suprask, mes negalim nieko daryti, kol neišsrėbsim buvusiųjų košės, neišskaidrinsim veiklos. Tylėjau, bet gal jau laikas pasakyti: apie kokius pažeidimus kalbate, jeigu audito dar nebuvo? Kam tada mokėti šimtus tūkstančių eurų audito ekspertams, jeigu merė su vicemeru ir taip viską žino apie viešuosius pirkimus?

 

Beje, kodėl viešųjų pirkimų procedūros nevyksta, stabdomas projektų įgyvendinimas? Gal bijoma savų klaidų? Juk kai p. Rasa Vitkauskienė dirbo savivaldybėje su viešaisiais pirkimais, iš Viešųjų pirkimų tarnybos, kitų įstaigų taip pat gaudavome pastabų dėl pasitaikiusių klaidų. Gal tada audituokime ne vienos – paskutinės, o visų buvusių savivaldybės tarybos ir administracijos kadencijų veiklą?

 

Žmogiškųjų klaidų pasitaiko visur. Aš galiu suprasti, kad vykdant pakankamai didelės apimties viešuosius pirkimus, tokių klaidų galbūt pasitaikė  ir praėjusioje kadencijoje. Juk tęsėme anksčiau pradėtus ir įgyvendinome naujus ES, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus. Vien 2022 m. buvo įgyvendinami 33 projektai, kurių bendra vertė – 13 mln. 839,9 tūkst. eurų.

 

Manau, kad bet kurios veiklos auditas yra geras dalykas, nes visi siekiame veiklos skaidrumo, ypač viešųjų pirkimų patikimumo. Pritarsiu ir šio audito pirkimui, bet sprendimas įsigyti brangiai kainuojančią paslaugą turi būti pagrįstas konkrečiais faktais, o ne užuominomis ar pagrasinimais. Deja, pasirodo, kad Alytaus rajono savivaldybėje sprendimai gali būti priimami ir be jokios logikos, gal tik iš keršto, ar, kaip žmonės sako, „norėjimo įkąsti“ buvusiam rinkimų konkurentui.

 

Nepatinka prezidentas, tai nereikia ir asociacijos?

 

-Ką turite mintyje, kalbėdamas apie nelogiškus sprendimus ir kerštavimą?

 

-Pasakysiu konkrečiai: rugpjūčio mėnesį parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl išstojimo iš Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos.

 

Kodėl reikia išstoti iš asociacijos, kuri įsteigta 2016 m. ir vienija 28 šalies savivaldybes? Šv. Jokūbo piligrimų kelias – pirmasis ir seniausias Europos kultūros kelias. Tarptautiniu lygiu pripažintais lietuviškaisiais keliais per pastaruosius penkerius metus keliauja daugiau kaip po 3000 piligrimų. Šv. Jokūbo kelio maršrutai Alytaus rajone suženklinti, žygeiviams numatytos nakvynių vietos Punioje, Miroslave, Nemunaityje. Bendradarbiaujant Alytaus rajono, Alytaus miesto savivaldybėms, Finansų ministerijai, restauruota į Šv. Jokūbo kelią įeinanti  Šv. Liudviko bažnyčia. Lėtojo turizmo žygiuose susiburia įvairios keliautojų grupės, patiriama žygio dalyvių bendrystė,   piligrimai geriau pažįsta Alytaus rajoną, atranda gražias Lietuvos vietas,  susidomi istorijos faktais. Kas blogai?

 

Gal labai brangus tos asociacijos nario mokestis? Ne! Per metus sumokama mažiau negu 500 eurų įnašų ir mokesčių. Nuo pat įstojimo šiam projektui pritarė visi savivaldybės tarybos nariai, tarp jų – ir dabartiniai rajono vadovai.

 

Kas atsitiko, kas nepatiko, kas blogai, jog reikia trenkti  durimis? Gal nebent todėl, kad šios asociacijos prezidentas yra Algirdas Vrubliauskas? Na, mielieji ponai, jeigu jums užkliūva būtent ši aplinkybė, tai aš pasiruošęs atsisakyti prezidento pareigų, tik daugiau nejuokinkite Lietuvos!

 

Ir dar vienas įdomus dalykas: sprendimo projektas tik svarstomas, sprendimas dar nepriimtas, bet aiškinamajame rašte jau yra „argumentas“, sakoma, kad kita piligriminė organizacija  „Alytaus rajono savivaldybę savo interneto svetainėje jau nurodo kaip partnerį“.

 

Tai va, trukt už vadžių – ir vėl iš pradžių: viešųjų pirkimų audito dar nebuvo, bet išvados jau skelbiamos, išstojimui iš Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos dar nepritarta, net sprendimo projektas dar nesvarstytas, bet faktiškai jau yra nauji bendradarbiavimo  partneriai.

 

Stebint tokias savivaldybės valdžios keistenybes, natūraliai kyla mintis – kam tada apskritai reikalinga savivaldybės taryba, jos nariai? Kam rengti sprendimų projektus, juos svarstyti, balsuoti, jeigu iš anksto viskas mero ar vicemero kabinete nuspręsta, sudėliota ir netgi su koalicijos partneriais nepasitarus viešai ištrimituota? Ar mes, tarybos nariai, esame tik bebalsiai statistai? Ar atpirkimo ožiai, teisinantis gyventojams dėl nevykdomų rinkiminių pažadų, prisimenate: „nieko negalim padaryti, nes Vrubliauskas savivaldybės biudžete nepaliko pinigų“. Ak, jau tas Vrubliauskas! Ką sakytumėt, jeigu jo nebūtų? (Juokiasi).

 

-Ačiū už pokalbį. 

 

Užs. Nr. 28/08/23

 

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai