Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Atviras abiturientės mamos laiškas gimnazijai. „Kaltinate Moniką melu ir šmeižtu, ar pykstate už jos drąsą ir atvirumą?".

Inga Kučinskienė  •    •  21:06, 2023-08-02
Abiturientės mama Inga Kučinskienė.

„Mano žaizda buvo šiokia tokia retenybė, nes įvairūs gydytojai ją apžiūrinėdami ilgai caksėjo liežuviais ir kartojo: Que suerte! Que suerte! (čia: laimės kūdikis (isp.)). Vienas jų svariai pareiškė, kad kulka praėjo „per milimetrą“ nuo arterijos. Nežinau, kaip jis tai nustatė. Visi, su kuo bendravau,- gydytojai, seserys, practicantes ar tokie kaip aš pacientai – visi vienu balsu tikino mane, kad žmogus, gavęs kulką į kaklą ir likęs gyvas, yra pats laimingiausias žmogus pasaulyje. O aš vis pagalvodavau, kad tikras laimingasis būtų apskritai jos negavęs.“ citata iš George Orwell „Katalonijai pagerbti“

 

Kai dukra nusprendė viešai kalbėti apie savo patirtį Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje, perspėjome ją, jog po to turės nusivalyti „purvą“, kuris bus išpiltas jai ant galvos.

 

Situacija nelengva emociškai, pasistengsiu neiti emociniu keliu, tiesiog pateiksiu savo nuomonę „sausai“.

 

2022 06 mėn., pirmųjų TB mokslo metų pabaigoje, paaiškėja startinių TB mokslo metų matematikos bandomųjų egzaminų rezultatai. TB klasės rezultatai septynbalėje sistemoje – pora trejetų, dvejetai ir vienetai (mano žiniomis, pusė klasės vaikų gavo vienetus). Manau, klasės bandomojo metinio egzamino rezultatai buvo labai blogi (objektyvumo dėlei mokyklos prašau juos pateikti viešai, kaip atsaką į šį mano laišką. Tiesiog įvertinimus, neskelbiant mokinių pavardžių). 

 

Prieš vasaros atostogas - pokalbis su matematikos mokytoja Egle, po to - su mokyklos direktore. Kodėl gi tokia situacija? Ar ji tenkina? Ką būtų galima padaryti kitaip, kad rezultatai keistųsi? 

 

Mokytoja Eglė leido suprasti, kad viskas gerai, jog Monika viena iš geriausių klasėje pagal rezultatus ir nėra čia ko nerimauti. Priminsiu, kad, kiek žinau, ne vienas mokinys gavo vienetą.

 

Mano nuomone, pamatėme mokytojos Eglės NEREAKCIJĄ.

 

Prasidėjus antriems TB mokslo metams, 2022 09 mėn. klasės susirinkimo metu sužinojome, jog vaikai netenka dar ir vadovėlių. Pasirodo, nuo šiol vaikai juos galės turėti tik mokykloje. Namuose iš jų mokytis negalės. Mokslo metus pradėjus metais jaunesnei TB klasei, juos reikėjo dalintis, jų neužteko. Tai buvo staigmena, anksčiau nežinojome to... Bandžiau argumentuoti, jog vadovėliai ir skirti mokytis namuose, juk pamokų metu vaikai dirba su mokytoju, o ne skaito vadovėlį. Išsireikalavome Monikai vadovėlius, tapome išsišokėliais, tebūnie... 

 

Antrųjų mokslo metų pradžioje, jau žinodami apie praėjusių metų rezultatus, paprašėme papildomų matematikos konsultacijų, kurias vestų kiti mokyklos mokytojai. Tuo metu jų negavome. Taigi, nuo antrųjų metų pradžios - jokių pokyčių matematikos mokyme (direktore, ar Jums atrodo kitaip?).

 

Ėjo baigiamieji mokslo metai. Gegužės mėnesį laukė egzaminai. Buvo neramu. Monikos situacija nebuvo labai bloga, nes ji matematiką mokėsi SL (standartiniu) lygiu. Dalis klasės vaikų, deja, matematiką mokėsi HL (aukštesniuoju, sustiprintu) lygiu. Jų situacija buvo kur kas sudėtingesnė. Monika su klasės drauge apsilankė pas direktorę, dar kartą kalbėjo apie situaciją matematikos mokyme, pasakė, jog mokytoja Eglė nemoka spręsti uždavinių. Panašu, kad direktorė šią informaciją perdavė mokytojai Eglei. Merginų nuomone, mokytoja Eglė labai supyko. Taip, situacija aštrėjo, prisidėjo papildoma įtampa, tačiau po merginų vizito, nuo 2022 12 mėn. klasė gavo   konsultacijas pas dvi kitas mokyklos matematikos mokytojas. Laikas iki 2023 gegužės mėnesio egzaminų kapsėjo...

 

Panašu, kad konsultacijų metu paaiškėjo jau išeitų temų spragos (berods, kai kurie dalykai per 1,5 metų buvo net nepaliesti). To pasekoje, vizito sausio mėn. pas direktorę metu (dauguma klasės merginų, jų tėvai, direktorė, TB koordinatorė, direktorės pavaduotoja), paprašėme daugiau matematikos konsultacijų ir, todėl, kad mokyklos vadovybė vis dar teigė jog nėra blogai su matematika, paprašėme vidinio mokinių matematikos žinių patikrinimo. Parašius šį darbą vaikai kalbėjo, jog daugelio jų darbų mokytoja net nevertino, pasakė įsivertinti patiems ir išsispręsti neišspręstus uždavinius (iki baigiamųjų egzaminų buvo likę 3 mėnesiai).

 

Nors Monikos metinis matematikos pažymys – 7 (TB maksimumas), tačiau žinojome, jog tas pažymys neatspindi tikrosios situacijos. Buvome rakštis „geroj vietoj“, prašėme pakeisti mokytoją. Mano nuomone mes, Monikos tėvai, ir Monika tapome „ypatingai blogais“ mokyklos direktorei ir mokytojai Eglei. Nemalonu, bet ką padarysi...

 

Pasak vaikų, matematikos pamokoje, patikrinimo rezultatų pristatymo metu direktorė ir mokytoja Eglė gėdijo vaikus dėl gautų patikrinimo rezultatų. Jei gerai pamenu, jiems teko girdėti, kokie jie apgailėtini. 

 

Monikai paklausus, kada bus išdėstytos dvi likusios temos ir kodėl matematikos pamokos nevedamos ir nebuvo vestos anglų kalba, mokytoja Eglė pratrūko, direktorės ir klasiokų akivaizdoje aprėkė ir apkaltino Moniką. Atsiprašymo už nepedagogišką elgesį Monika nesulaukė. 

 

Situacijos aptarimo net su mokyklos psichologe nebuvo. Kai, po incidento Monika praleido kelias pamokas, mokyklai parašiau, jog nedalyvavo pamokose dėl patirto streso po to, kai matematikos mokytoja ją aprėkė. Iš mokyklos nebuvo jokios reakcijos. Situacijos neviešinome, laukė egzaminai. 

 

2023  vasario mėn. vaikai parašė antrųjų TB mokslo metų bandomąjį egzaminą. Mano nuomone, klasės rezultatai buvo labai blogi (objektyvumo dėlei mokyklos prašau paviešinti ir juos, neskelbiant pavardžių). Bandomųjų egzaminų darbus taisė mokytoja Eglė. 

2023 vasario 27d. (likus 2 mėnesiams iki baigiamųjų egzaminų) mokytoją Eglę pagaliau pakeitė TB patirtį turinti matematikos mokytoja iš Šiaulių. 

 

Mums kilo abejonių dėl mokytojos Eglės ištaisyto bandomojo egzamino. Paprašėme, jog Monikos darbą dar kartą ištaisytų naujoji mokytoja. Vertinimo rezultatai skyrėsi 33 procentais. Atsakymo į klausimą, kokios galėtų būti to priežastys, iš mokyklos administracijos negavome. Mums atsakė, kad situacija aptarta mokykloje. Išvadų negavome, nors tai buvo mūsų dukros bandomojo egzamino rezultatai. Kodėl?

 

Buvome „blogi“. Pamokos vyko nuotoliu, tačiau ledai pajudėjo. Naujoji mokytoja išdėstė dvi likusias temas. Konsultacijų mokytojos pasiskirstė „praeitas“ temas ir kamšė spragas, aiškino (vaikai turėjo po 4 matematikos konsultacijas per savaitę greta įprastų pamokų), tik trūko laiko uždavinių sprendimui. 

 

Krūvis buvo didelis, buvo sunku, tuo pačiu metu prisidėjo ir stojamieji. Monika jau turėjo savo pasirinkimus, tuo metu dar laikė 5 papildomus stojamuosius egzaminus. Vien tik stojimas į Amsterdamo universitetą susidėjo iš 4 labai svarbių etapų...

 

Mano nuomone, problema buvo ne tik blogame matematikos pamokos dėstyme, bet ir mokyklos vadovybės vengime pripažinti trūkumus ir juos savalaikiai spręsti. 

 

Dėl kitų dėstomų dalykų per dvejus TB mokslo metus nei karto nesikreipėme. Džiaugėmės mokytojais ir pasitikėjome jų kompetencija. 

 

Mokytoja Egle, ar matematikos pamokas vedėte anglų kalba? Jei ne, ar vedėte nors dalinai anglų kalba? Jei taip, kiek procentų viso laiko?

 

Mokytojos Eglės atleisti iš darbo niekada neprašėme, prašėme tik pakeisti ją kitu mokytoju TB klasei. 

 

Mieli mokytojai, kurių pavardės yra po mokyklos laišku, apibūdinkite sau Moniką, jūs ją pažinote. Atsakykite... kas gi NUTIKO?... O galbūt Monika buvo apšmeižta prieš Jūsų akis? 

 

Monika kiekvienam iš Jūsų padėkojo. Žinojote situaciją mokykloje? Kodėl tuomet ignoravote, kodėl tuomet kalbate apie jautrumą? Nežinojote situacijos? Kodėl tuomet kalbate apie sąžiningumą? Kodėl dabar meluojate ir šmeižiate? Teigiate jog mokytoja Eglė pamokas dėstė anglų kalba? Teigiate, jog mokytoja Eglė nerėkė, gerai išdėstė programos temas, nevėlavo į pamokas, nebuvo problemų su uždavinių sprendimu? Ar bent buvote jos pamokose, kad tai žinote? Tikrai pasirašote? Nei mokytojos Eglės, nei direktorės parašo po atsako teiginiais juk nėra.

 

 

Kaltinate Moniką melu ir šmeižtu, ar pykstate už jos drąsą ir atvirumą? Manote jog šio jos poelgio priežastis – asmeninės ambicijos? Klystate. 

Puoselėkite vertybes, kurias deklaruojate. 

 

Dalis mokytojų, kurių pavardės yra po Šv. Benedikto gimnazijos komentaru, niekada su Monika nebendravo, nevedė jai pamokų. Monikai irgi neteko su jais bendrauti, tačiau jų pavardės yra po teiginiais apie Moniką... Ar tikrai pasirašote po viešais teiginiais nežinodami situacijos? Žinojote situaciją? Kodėl ignoravote?

 

Mano žiniomis, keturi TB klasės vaikai iš 12 diplomų negavo. Viena trečioji visų mokinių. Vienas iš trijų besimokiusių TB klasėje (objektyvumo dėlei mokyklos prašau paviešinti neskelbiant vardų, kiek vaikų negavo diplomų). Kokios to priežastys? Kiek dar vaikų nebūtų gavę diplomų, jei nebūtų identifikuota problema? Kodėl mokyklos vadovybė laiku nepripažino problemos ir leido jai įsibėgėti? 

 

Juk matė, kokie yra pirmųjų metų matematikos bandomojo egzamino rezultatai. Kiek man žinoma, į TB klasę buvo atrinkti ir pakviesti tik gerai nacionalinėje programoje besimokantys vaikai, kurie buvo testuoti ir ruošti šiai programai. 

 

Pernai, kai nacionalinėje mokymo programoje valstybinio matematikos egzamino neišlaikė 35 proc. dvyliktokų, buvo sujudimas valstybiniu mastu, visiems rūpėjo, švietimo ministrė turėjo aiškintis dėl situacijos, vyko spaudos konferencijos. 

 

„35 proc. laikiusių matematiką nepasiekė patenkinamo lygio, o paprasčiau tariant – neišlaikė matematikos egzamino. Tai indikuoja, kad situacija tikrai blogai ir tai – pernelyg rimtas klausimas, kad apie jį galėtumėm kalbėti spontaniškai“, – kalbėjo ministrė.

 

Atsižvelgusi į tai, J. Šiugždinienė pažymėjo, jog savo iniciatyva suformavo komisiją: ji vertino egzamino rezultatus, užduočių ir programos atitiktį.“

Šaltinis: https://www.delfi.lt/.../paskelbti-matematikos-egzamino...

 

Kai valstybiniu mastu egzamino neišlaiko 35 procentai mokinių, tai laikoma valstybine problema, bet kai Alytaus Šv. Benedikto TB klasėje diplomų negauna 33 procentai vaikų ir tai paviešinama, tai laikoma tik vienos mokinės nemandagumu ir nedėkingumu?

 

„Kadangi jis šlubavo, dažniausiai skrybėlę užsivoždavo kreivai“ citata iš Albert Camus „Užrašų knygelės III 1951-1959.

 

Monikos ir dar dviejų nuostabių dukrų mama Inga

 

p.s. teko girdėti, jog ir TB1 klasės (vienuoliktokų, juos taipogi mokė mokytoja Eglė), pirmųjų metų pabaigos bandomųjų matematikos egzaminų rezultatai taip pat labai blogi (objektyvumo dėlei mokyklos prašau juos paviešinti, neskelbiant mokinių pavardžių). 

 

Ar manote, kad apie tai kalbėti smagu? Ne, nesmagu.

 

Ar manau, kad apie tai kalbėti reikia? Taip, reikia. BŪTINA.