Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus rajono savivaldybės merė šaukia savivaldybės tarybos posėdį

  •    •  7:59, 2023-05-05
Asociatyvi nuotr.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Alytaus rajono savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė šaukia Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyks 2023 m. gegužės 11 d. 14.00 val. Posėdis vyks Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje,   III a., Pulko g. 21, Alytus.

 

Alytaus rajono savivaldybės merės potvarkis „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“, 2023 m. gegužės 4 d. Nr. K2-21.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi:

 

1. S u š a u k i u 2023-05-11 14.00 val. Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdį ir  t v i r t i n u jo darbotvarkę (pridedama).

 

 2. N u s t a t a u, kad posėdis vyks Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje,   III a., Pulko g. 21, Alytus.

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl tarybos nario, laikinai einančio Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas, paskyrimo ir  jo darbo užmokesčio nustatymo.

Pranešėja – Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

2. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

Pranešėja – Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

3. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų  skyrimo.

Pranešėja – Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

4. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Alytaus rajono savivaldybės vicemero Pareigas.

Pranešėja – Rasa Vitkauskienė, Alytaus rajono savivaldybės merė.

 

Savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė