Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus rajono savivaldybė biudžete numatė lėšų tęsti pradėtus darbus, skatins bendruomenių ir jaunimo veiklą

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  13:57, 2023-01-23
Meras A.Vrubliauskas ir mero pavaduotoja D. Kitavičienė.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Sausio 20 d. įvykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas 2023 m. veiklos biudžetas.

 

Posėdyje buvo pasidžiaugta, kad praėjusiais metais savivaldybė pajamų planą įvykdė ir 8,9 proc. viršijo, surinko 3 mln. eurų daugiau, negu buvo planuota.

 

„Tai rodo, kad smulkus ir vidutinis verslas atsigauna, mūsų rajono įmonės dirba skaidriai, tvarkingai moka mokesčius“,- kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

 

2022 m. faktinės išlaidos sudarė 38 677,8 tūkst. eurų. Daugiausia jų – net 36,6  proc. buvo skirta komunaliniams darbams (14 167,7 tūkst. eurų), 22,4 proc. - švietimui (8 645,7 tūkst. eurų), socialinei paramai - 17,2 proc. (6 661,1 tūkst. eurų).

 

„Šiemet planuojame į biudžetą surinkti 33 mln. eurų ir 8,1 mln. eurų persikelti iš 2022 m.“- sakė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė.

 

Biudžeto projektą pristatė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė G. Jociunskaitė.

 

Daugiausia pajamų planuojama surinkti iš mokesčių - 53,6 proc.: 21,5 mln. eurų iš gyventojų pajamų mokesčių, 434 tūkst. eurų - iš turto mokesčių, 1,5 mln. eurų - iš kitų pajamų (685,1 tūkst. eurų - biudžetinių įstaigų surenkamos pajamos, 694 tūkst. eurų - rinkliavos). 23,1 proc. pajamų sudaro dotacijos (ugdymo lėšos, valstybės deleguotų funkcijų lėšos ir kitos dotacijos).

 

Daugiausia išlaidų (31,6 proc.) numatyta komunaliniam ūkiui (12 950,4 tūkst. eurų), 22,2 proc. planuojama skirti  švietimo reikmėms (9 1167,1 tūkst. eurų), 19,9 proc. - socialinei paramai (8 162,9 tūkst. eurų).

 

Savivaldybės tarybos nariai pritarė, kad daugiausia išlaidų 2023 m.  teks jau pradėtiems ir tęsiamiems darbams - ambulatorijos, greitosios medicinos pagalbos pastotės ir priešgaisrinė apsaugos tarnybos punkto statybai Simne, 

baigiamiesiems ambulatorijos statybos Miroslave darbams, taip pat - pėsčiųjų ir dviračių tako į „Dzūkijos“ ir „Vyturėlio“ sodus nutiesimui.

 

Šiemet savivaldybė numato suprojektuoti ir įrengti saulės elektrinių parką, apšiltinti Kultūros centro pastatą Simne, atnaujinti Miroslavo ir Punios seniūnijų pastatus.

 

Savivaldybės tarybos posėdis.

 

Gyventojams, kurie renovuoja daugiabučius namus, bus teikiama savivaldybės  parama tvarkant daugiabučių kiemus, taip pat - skatinamas modernių šildymo, vandens ir nuotekų tvarkymo įrenginių diegimas.

 

Savivaldybė yra numačiusi tęsti melioracijos projektų įgyvendinimą, atskirų melioracijos įrenginių atnaujinimo darbus.

 

Ypatingą dėmesį žadama skirti aktyviam jaunimo įtraukimui į Alytaus rajono seniūnijų, bendruomenių veiklą. Savivaldybė įsipareigojo finansiškai remti  kaimo bendruomenes, kurios pritrauks daugiau jaunimo.

 

Komentarų nėra