Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus rajone – daugiau naujų verslų ir naujų darbo vietų

Alytaus rajono savivaldybės informacija  •    •  14:55, 2022-12-30
Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas (centre) ir administracijos direktorė G. Jociunskaitė (pirma iš dešinės) apsilankė baldų gamybos įmonėje.
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Alytaus rajono verslininkams 2022 m. paskirstyta 85 tūkst. eurų savivaldybės paramos.

 

Į savivaldybės Verslo plėtros komisiją, kurios pirmininkas yra meras Algirdas Vrubliauskas, dėl finansinės paramos skyrimo 2022 m. kreipėsi 49 verslo subjektai. Pareiškėjai teikė 85 prašymus ir deklaravo, kad per pastaruosius 12 mėnesių sukūrė 58 naujas darbo vietas.

 

Statistikos departamento duomenimis, Alytaus rajono savivaldybė ir toliau išlieka tarp lyderių Lietuvoje pagal ūkio subjektų skaičiaus augimą: 2019 m. pradžioje buvo įregistruota – 1078, o 2022 m. – jau 1283 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

 

Gruodžio 1 d. nedarbo lygio vidurkis Alytaus rajone buvo 8,3 proc., – mažesnis negu Alytaus mieste (8,9 proc.) ir Druskininkuose (9 proc.). Vidutinis šalies nedarbo lygis – 8,3 proc.

 

Savivaldybė, teikdama finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, skatina rajono gyventojų verslumą bei konkurencingumą, siekia, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos bei išsaugotos jau turimos. Ypač akcentuojamas pažangių technologijų diegimas, naujų prekių ir paslaugų kūrimas.

 

„Susidomėjimas savivaldybės teikiama parama išlieka, o mums svarbu, kad verslas ir toliau kurtų naujas darbo vietas, gerintų darbo sąlygas, investuotų į pažangias technologijas, tvarkytų įmonių patalpas ir aplinką. Dauguma prašymų dėl finansinės paramos verslui teikė naujai įkurtos ar besikuriančios įmonės“,– sako Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

 

Verslininkai pagal skirtingas paramos priemones prašė savivaldybės finansavimo 28 naujų darbo vietų įkūrimo išlaidoms kompensuoti, 12 pareiškėjų kreipėsi dėl paramos naujos įmonės steigimo išlaidoms padengti, 7 – dėl naujai kuriamų arba nuomojamų interneto svetainių diegimo, administravimo paslaugų, 15 – dėl buhalterinių konsultacijų pirmaisiais verslo metais išlaidų kompensavimo. Taip pat Alytaus rajono verslininkai dalyvavo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse bei kitose verslo misijose, savivaldybė padengė dalį jų patirtų išlaidų. 8 prašymai gauti dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų rengimo, 1 – dėl jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžioje patirtų išlaidų kompensavimo, 12 – dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) išlaidų.

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Savukas pažymėjo, kad Alytaus rajone išlieka tendencija kurti darbo vietas sau ar šeimos nariams.

 

Populiariausios veiklos sritys yra labai įvairios – nuo statybviečių paruošimo, kraštovaizdžio tvarkymo, automobilių remonto, metalo, tarptautinių pervežimų, medienos apdirbimo, maitinimo paslaugų teikimo iki prekybos internetu ar gyvūnams draugiškų kavinių steigimo.