Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus miesto savivaldybė kviečia susitvarkyti reklamines iškabas ir kitus reklamos įrenginius

Alytaus miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus informacija 
  •    •  14:54, 2024-02-27
Asociatyvi nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Artėjantis pavasaris, ilgesnės dienos ir saulės spinduliai suteikia vis daugiau jaukumo miestui. Kad jo būtų dar daugiau, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus specialistai ragina įvairias bendroves, individualiųjų įmonių savininkus ir paslaugų teikėjus atnaujinti ir susitvarkyti savo reklamos iškabas, pašalinti reklamą, kuriai išduotas leidimas jau yra pasibaigęs.

 

Alytaus miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 14 d. potvarkiu Nr. M-68 yra patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas ir pripažintas netekusiu galios ankstesnis aprašas bei Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai.

 

Juo nustatyti reikalavimai: trumpalaikiai išorinei reklamai, reklaminiams įrenginiams, statomiems ant žemės, iškaboms ir konsolėms ant statinių įrengti, taip pat jis numato, kur išorinė reklama draudžiama, pvz., gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams; automobilių stovėjimo aikštelėse; ant tiltų ir viadukų; ant elektros stulpų, kelio ženklų, medžių, skulptūrų, paminklų, fontanų ir kitų objektų, neskirtų reklamai įrengti ir eksponuoti; ant valstybės valdomų pastatų, išskyrus iškabas; ant gyvenamųjų pastatų (išskyrus nekilnojamojo turto reklamą), nebent juose vykdoma kokia nors veikla, ir daugiabučių pastatų fasadų (išskyrus iškabas ant juose veikiančių įmonių patalpų išorinės sienos ar langų vitrinose) ar jų žemės sklypuose (išskyrus nekilnojamojo turto reklamą); ant arba šalia ritualinių kulto pastatų, kapinėse ir jų sanitarinėje zonoje (50 m atstumu), išskyrus iškabas ant pastato ar administracijai priklausančiuose reklaminiuose plotuose (galima tik su kapinių priežiūra susijusi reklama); ant tvorų, vartų ir kitų tam neskirtų statinių, išskyrus atvejus, kai statybos darbų rangovas privalo įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; ant kilnojamojo reklaminio įrenginio (išskyrus maitinimo įstaigų kilnojamuosius reklamos įrenginius (kainoraščius), kurie turi būti saugūs, pritvirtinti prie stabilaus pagrindo); ant apleistų, neprižiūrimų pastatų, kurių būklė yra fiziškai pažeista.

 

Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje, kuri yra apibrėžta Alytaus miesto bendrajame plane, išorinę reklamą galima įrengti iki antrojo aukšto langų lygio, konkrečiu atveju parenkant tinkamiausią aukštį ir dydžius. Tentai, kaip išorinės reklamos priemonės, šioje teritorijoje negalimi. 

 

Kilnojamieji reklamos įrenginiai leidžiami tik maitinimo įstaigoms, kuriose nurodytas kainoraštis. Kitos pastatomos reklamos mieste yra draudžiamos.

 

Teisės aktas taip pat numato, kad leidimo turėtojas privalo: išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką, kai pasibaigia leidimo galiojimo terminas ar leidimo galiojimas panaikinamas per administracijos nustatytą 20 darbo dienų nuo leidimo galiojimo termino pabaigos ar leidimo galiojimo panaikinimo dienos terminą, kuris nurodomas leidime ar administracijos pranešime apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą.

 

Neįvykdžius administracijos nurodymo pašalinti reklaminį įrenginį ir / ar reklamą, administracija reklaminį įrenginį ir / ar reklamą pašalins savo lėšomis, tačiau išlaidos, susijusios su išorinės reklamos šalinimu, bus išieškomos iš išorinės reklaminės veiklos subjekto įstatymų nustatyta tvarka.

 

Norėdamas gauti naują leidimą įrengti išorinę reklamą ant reklaminio įrenginio, statomo ant žemės, turi reklaminį (-ius) įrenginį (-ius) atnaujinti per administracijos nustatytą terminą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos subjektas, norėdamas prasitęsti turimo leidimo galiojimą skleisti išorinę reklamą ant reklaminio įrenginio, statomo ant žemės, turės reklaminį (-ius) įrenginį (-ius) atnaujinti per administracijos nustatytą terminą pagal Reklaminių įrenginių, statomų ant žemės, specifikacijos 4 priede nustatytus reikalavimus, t. y. reklaminis įrenginys (3 x 4 m arba 3 x 6 m) turi būti griežtos horizontalios stačiakampio formos su siauru juodos spalvos rėmeliu aplink tentą, apšviestas specialia įranga (visais alternatyviais būdais), nukreipta į reklamos plotą (ne mažiau kaip 2 LED šviestuvai, šviestuvo galia ne mažesnė kaip 50 W, spalvos temperatūra 4 200–4 500 K). Reklaminio įrenginio rėmų, kojos skardos spalvos atitikmuo – RAL 9005 (juoda spalva).

 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas nustato naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę ir reklamos naudojimo priežiūros Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus. Už reikalavimų nesilaikymą gali būti skiriami įspėjimai ir baudos. Už šio įstatymo 12 straipsnio 1, 3, 5, 15 ir 16 dalyse nustatytų reikalavimų nesilaikymą bauda gali siekti ir iki trijų tūkstančių eurų.

 

Rinkliavos mokestis už reklamą Alytuje, priklausomai nuo atitinkamos miesto dalies ekonominės zonos, yra nuo 12 iki 24 eurų už kvadratinį metrą per metus. 

 

Reklamos įrengimo, derinimo bei rinkliavos už ją klausimais galima kreiptis į Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoją savivaldybės vyriausiąją architektę Jurgitą Kalvinkaitę, el. p. jurgita.kalvinskaite@alytus.lt, tel. 8 619 65 331, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoją Vilmą Kalendauskaitę, el. p. vilma.kalendauskaite@alytus.lt, tel. 8 612 53 828, Loretą Pavilonytę Krukonienę, el. p. loreta.krukoniene@alytus.lt, tel. 8 687 01 266, o reklamos kalbos taisyklingumo klausimais galite pasitarti su kalbos tvarkytoja Dalyte Žukaitiene, tel. 8 620 24 325. 

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai