Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus miesto meras J. Krasnickas: „Regionai negali spręsti, kur investuoti – apie kokią regioninę politiką diskutuojame?“

  •  info@alytusplius.lt  •  16:49, 2014-03-17
Miesto meras J. Krasnickas: "Siūlome didinti regiono plėtros tarybos vaidmenį ir suteikti galimybę ir toliau pačiam regionui spręsti, kur ir kiek investuoti"
Alytusplius.lt nuotr.

„Galime džiaugtis Alytaus sporto arena, atnaujintu stadionu, Tūkstantmečio tiltu, Pramonės parku bei atnaujinta inžinerine infrastruktūra pramonės zonose, atnaujintomis mokyklomis ir kitais objektais. Tikimės laiku įgyvendinti ir istorinę bei architektūrinę reikšmę turinčio dviračių – pėsčiųjų tilto per Nemuną statybos projektą“, - konferencijoje „Impulsai pasienio regiono ekonomikai: patrauklūs verslo projektai, parama iniciatyviems, motyvacija dirbti legaliai“ sakė Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas.

 

Pateikiame sutrumpintą miesto mero J. Krasnicko pranešimą.

 

Galime pasigirti, kad miesto savivaldybės, privataus verslo ir Ūkio ministerijos pastangomis šiomis dienomis greta Nemuno kyla kūrybinių industrijų inkubatorius, alytiškiams geriau žinomas Menų inkubatoriaus pavadinimu. Daugiau kaip 2 tūkstančių kvadratinių metrų patalpose turėtų įsikurti ne tik juvelyrikos, tapybos, keramikos, dizaino studijos, bet ir veiks dvi ekspozicijų salės. 


Pasidžiaugti nuveiktais darbais visada malonu, tačiau gerokai svarbiau planuoti bei svarstyti kaip įgyvendinti naujas idėjas, atitinkančias miesto gyventojų poreikius. Tuo tikslu Alytaus miesto savivaldybė jau parengė ir patvirtino Alytaus miesto plėtros strateginį planą iki 2020 m.


Savo strategijoje miestą matome kaip išvystytą pietų Lietuvos verslo centrą, kuriame sudarytos sąlygos tobulėti, kurti ir investuoti bei jauku ir saugu gyventi.


Šios vizijos įgyvendinimui parengėme ir patvirtinome priemonių planą, kuriame planuoja dalyvauti visa miesto bendruomenė: verslas, savivaldybė, asocijuotos struktūros ir kt. Be abejo, didžiąją dalį lėšų, reikalingų strategijos įgyvendinimui, tikimės pritraukti iš ES fondų. 


Tačiau, įvertinus atitinkamų institucijų parengtus programavimo dokumentus, Nacionalinei regionų plėtros tarybai pristatytą 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinį veiklos planą, tenka apgailestauti, kad Lietuvoje vis dar neįvertinama regionų svarba, net neatsižvelgiama į regionų plėtros tarybų nuomonę, nesuteikiama teisė patiems regionams bei savivaldybėms ir bendruomenėms spręsti kaip ir kur panaudoti ES lėšas. 


Minėtame plane gražiai parodyta, kad lėšos bus skirtos regionams, tačiau komentaruose nurodoma, kad projektus atrinkti ir patvirtinti turės ministerijos. Tad apie kokią regioninę politiką mes diskutuojame? 2007-2013 programavimo laikotarpiu regionų plėtros tarybos turėjo galimybę atrinkti ir patvirtinti projektus. Deja, naujame periode ši galimybė joms kardinaliai sumažinama.


Siūlome didinti regiono plėtros tarybos vaidmenį ir suteikti galimybę ir toliau pačiam regionui spręsti, kur ir kiek investuoti.

 
Atidžiau įvertinus minėtą tarpinstuticinį veiklos planą, Vidaus reikalų ministerijos pateiktus tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus, lengva suskaičiuoti, kad ir toliau Lietuvoje bus vystomi tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionai.


Ar tikrai reikia ir toliau didinti išsivystymo atotrūkį tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų mažiau išsivysčiusių regionų?  Nedarbo lygis Alytaus regione yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, tačiau pats Alytaus miestas nebus tiksline teritorija, o ir visame regione numatytus kriterijus atitiks tik keli miesteliai. Nesant tiksline teritorija, sunku tikėtis didesnių ES lėšų ir infrastruktūros, ir verslo, ir bendruomenių plėtros projektams.

 
Alytaus mieste veikiančioms bendruomenėms taip pat tenka nusivilti tikintis ES paramos jų veiklai ir veiklos plėtrai. Integruotos vietos veiklos strategijas įgyvendinti miestuose siekiančios grupės, bet nesančios tikslinėse teritorijose, paramą galės gauti tik taip vadinamoms „minkštoms“ veikloms.


Tai netelpa į jokius logikos rėmus, nes įsikūrusiai bendruomenei reikia ir patalpas atnaujinti, ir įrangą įsigyti ir zonas aktyviam bendruomenės poilsiui įsirengti. Visa tai daryti kaimiškosiose teritorijose esančios vietos veiklos grupės gali. Tad norėčiau anaiptol visai neretoriškai paklausti – ar mieste gyvena kitokie žmonės, ar jų poreikiai kitokie, ar kitoks jų bendruomeniškumo lygis, jeigu jiems nustatomos kitokios žaidimo taisyklės?


Alytaus regionas – pasienio regionas, kurį sudaro 5 savivaldybės,  besiribojantis su Lenkijos ir Baltarusijos pasienio regionais. Labai apmaudu, kad bendradarbiavimo per sieną programos bei kiti planavimo dokumentai (pvz. Lietuvos – Lenkijos pasienio specialusis planas) yra rengiami visiškai neatsižvelgiant į programoje dalyvaujančių regionų poreikius, ignoruojant regionų plėtros tarybų pateiktus pasiūlymus, o programoms parengtų projektų atranką vykdo komisijos, kuriose dalyvauja tik po vieną regionų atstovą.

 

Vargu ar kiti finansiniai laikotarpiai bus tokie dosnūs ir šiandien bei rytoj gaunamas lėšas privalome panaudoti kuo racionaliau, kurdami pridėtinę vertę. Kad neatsitiktų taip, kaip ne kartą buvo 2007-2013 metų finansinės paramos laikotarpiu, kurio nesmagių pavyzdžių turime ir mes: prieplauka, prie kurios neatplaukė nė vienas laivas ar slidinėjimo trasą, kuri šiandien niekam nereikalinga. Tad kurkime naujas darbo vietas, paskatas verslui ir investicijoms, kurkime miestą ir valstybę, kurių niekam nesinorėtų ir nereikėtų palikti.

Komentarų nėra